(N 488) 94 54 1 060/063 (El. jednotka pantograf 460 a 560)

nastoupil.com

Seznam druhů a řad vozů <– zpět  Vozy přípojné; vložené <– zpět 060/063                                                 Další řada 95 54 1 071

___________________________________________________________________________________

|základní informace                                                                                                                                                     Rekonstrukční skupina: Bx-
Pro zjednodušení jsme uvedli obě dvě řady vložených (nemotorových) vozů elektrických jednotek 460  a 560 do jedné charakteristiky s odkazy na jednotlivé specifikace a rozdíly:

Řada 94 54 1 060/063, Původní řada – vložené vozy určené pro provoz s elektrickými motorovými vozy řady 460 a 560. V letech 1966 až 1978 obdržely ČD 182 (52 kusů série 060 a 130 kusů série 063) vložených vozů, československé výroby; pro osobní příměstské relace. Ucelená el. jednotka byla z výroby sestavena jako pětivozová s dvěma hnacími a třemi vloženými vozy (první dvě prototypové jednotky řady 560 byly sestaveny jako třívozové ve složení motorový+vložený+řídící), v praxi však může být viděna i jednotka složená ze tří, čtyř, pěti i šesti vozů. Složení pak tedy vypadá takto: čelní trakční (motorový) vůz 560/460 + vložený vůz 060/063 + vložený vůz 060/063 + vložený vůz 060/063 + čelní trakční (motorový) vůz 560/460. Číselné označení jednotky vypadá takto: 94 54 1 460/560 xxx-x + 94 54 1 063/060 xxx-x + 94 54 1 063/060 xxx-x + 94 54 1 063/060 xxx-x + 94 54 1 460/560 xxx-x. Pořadová čísla nebyla od výroby změněna, Jen vybrané vozy byly převedeny z řady 063 do řady 060, viz níže. Aktualizace 21.11.2017 (dosazení informací u vozů 060 003, 331, 332, 403 a 419).

Vyfotografováno 108 vozů – 171 obrázků (Adam Fiurášek, Vít Nastoupil).

____________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika: čtyřnápravový vůz 2. třídy, konstruován jako velkoprostorový vůz s chodbou uprostřed, stejné koncepce jako tehdy vyráběné vozy Bai (Bt 21-19) a Baim (Btn 053). Obsaditelnost vozu je 80 míst k sezení. Sedadla jsou uspořádána stylem 2+2 proti sobě, se stolky pod okny a odpadkovými koši. Původní potah sedadel je modrá (vozy 560 001/2 a 060 001, 002, 003), nebo červená koženka(sériová výroba). U řady 560 a 060 jsou sedáky přišroubovány na pevné konstrukci, kdežto u řady 460 a 063 je sedák sklopný. Okna jsou otevíratelná, polospouštěcí (prototypové vozy měly jednoduché zasklení). Vůz je půdorysně členěn na dva velkoprostorové oddíly. Ty jsou od sebe odděleny třemi nástupními plošinami. Nástupní plošiny umístěné na koncích vozu disponují jednokřídlovými zalamovacími dveřmi. Střední nástupní plošina je vybavena zalamovacími dveřmi dvoukřídlými. Dveře jsou poháněné vzduchem a centrálně zavírané ze stanoviště strojvedoucího. Řada je vybavena elektrickým teplovzdušným topením. Vložený vůz je jednopodlažní. Obsaditelnost pětivozové jednotky je 336 míst. Jednotky 560 byly dodávané v letech 1966 až 1971 (17 kusů). Jednotky 460 byly dodávané v letech 1971 až 78 (43 kusů). Nejvyšší povolená rychlost je 110 km/h. Výrobce: Vagónka Studénka, Česko. Rok výroby: 1966 až 1978. V roce 1966 byly prototypově vyrobeny i 2 řídící vozy (původně označené Ř 478.0001 a Ř 478.0002), který koncepčně vycházel z vozu vloženého. Proporčně se lišil od klasického vlož. vozu tím, že jeden velkoprostorový oddíl byl zmenšen na úkor stanoviště strojvedoucího (navíc tento oddíl byl oddělen od prostoru pro cestující nátupní plošinou). V současné době byl řídící vůz Ř 478.0002 přebudován na klasický vložený vůz s ponecháním jedné posunuté nástupní plošiny a bývalé stanoviště strojvedoucího a čelo bylo nahrazeno čelem novým, po vzoru vložených vozů a z prostoru udělán malý oddíl pro cestující se čtyřmi místy k sezení (provedeno vlastními silami LD Brno dolní nádr. v roce 1987 za použití částí z ohořelého torza druhého řídícího vozu Ř 478.0001, původně byl v tomto místě uvažován oddíl s háky pro přepravu kol a spoluzavazadel) a přeznačen na 95 54 1 060 054-4. Druhý řídící vůz je tedy již zrušen poté co vyhořel společně s vozem 060.002 (rok ?). Rozdíl mezi vloženými vozy 060 a 063 je v druhu napájecího proudu z trakčního vedení. Jednotky 460 (063) jsou napájeny stejnosměrným proudem, jednotky 560 (060) střídavým. Část vozů obou řad (potažmo obou el.jednotek) odešlo v roce 1993 na Slovensko. Čtyři vozy 063 352, 353, 362 a 363 byly v roce 2008 odkoupeny zpět od Slovenských železnic (ZSSK) a odeslány do DKV Brno, kde měla následovat jejich modernizace v Pars Šumperk a provozování v motorovými 560 015 a 019, takté ž odkoupenými od ZSSK. K tomu nakonec nedošlo a po vytěžení náhradních dílů byly vložené vozy v září 2012 převezeny do depa Česká Třebová k fyzické likvidaci. Deset vozů řady 063 přešlo pod označení 060 se stejnými pořadovými čísly, z důvodu vzniklé potřeby přeřazení z jednotek 460 do jednotek 560 DKV Bno, čísla vozů: 301, 302, 331, 332, 403, 406, 407, 419, 422, 423. Vozy po celou dobu svého trvání nedošly k nějaké zásadní rekonstrukci. Došlo pouze k přečalounění sedadel, vybavení čelních motorových vozů jednotek EIS, či vybourání jedné „čtyřky“ v každém velkoprostorovém oddíle a zřízení sklopných sedadel a háků na přapravu kol. Dále u vozů řazených do jednotek 560 lze najít nové zařízení u vstupních dveří, které umožňuje na určitou dobu vyřadit centrální uzavírání dveří. Toto zařízení pomáhá zvyšovat bezpečnost přepravy a slouží čistě k služebním úkonům. Vozy obsahují dvě řady a dva intervaly označení:

____________________________________________________________________________________

|vozy

 94 54 1 060 ………………………………………………………

Počet vozů: ? (54)

GALERIE č.1,  vozy: 001-035

GALERIE č.2, vozy: 036-423

Číslo vozu: 001, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 054 (ex Ř 478.0002), 301, 302, 331, 332, 352, 353, 362, 363, 403, 406, 407, 419, 422, 423

94 54 1 063 …………………………………………………….

Počet vozů: ? (130)

GALERIE č.1, vozy: 303-341

GALERIE č.2, vozy: 342-429

Číslo vozu: 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 352, 353, 362, 365, 388, 389, 391, 392, 393, 397, 398, 399, 404, 405, 408, 409, 410, 411, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429

Vozy jsou vedeny v Depu kolejových vozidel: Brno (Domovská stanice Brno Hl.n.) a Olomouc (Domovská stanice Olomouc hl.n. a Bohumín)


_______________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie označení řady:

Vozy 060: N 478.0001 a 0002 (prototypy); N 488.0003 až 0052 (060) = 560 / 060 = 94 54 1 060 (2001)

1.N478:

Vozy 063: N 488.0301 až 0429 (063) (1966/1971) = 460 / 063 = 94 54 1 063 (2001)

1.N488: 

Současný stav: 94 54 1 060/063

063 najbrt  Os

_________________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJEUdáváno v milimetrech a tunách
Váha prázdného vozu: 59000 ;  Délka skříně: – ; Šířka skříně: 2883 ;  Výška střechy od temene kolejnice: 4050 ; Průměr styčné kružnice kola: – ;  Brzda – :Brzdící váha:-; Délka vozu přes nárazníky: – ; Osvětlení:  zářivkové; Podvozek: – .
|Půdorys/rozvržení sedadel:

_______________________________________________________________________________________

Seznam druhů a řad vozů <– zpět  Vozy přípojné; vložené <– zpět 060/063                                                 Další řada 95 54 1 071

=======================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

=======================================================================================

Napsat komentář