Aee 142 (ex. Aeel)

nastoupil.com

původní a zaniklé řady <– zpět původní a zaniklé řady vozů 1.třídy <– zpět  A 151      další řada ABa 1964

|základní informace

Řada Aee 142; rekonstrukce v roce 2008-09 – v roce 2008 a 2009 obdržely ČD celkem 6 modernizovaných vozů 1. třídy, původních řad Ba 1965-70 a Bai 1966-74, které již jednou prošly rekonstrukcí do řady Aeel (1996) 51 54 19-70 (později Aee). Vozům byla ponechána původní inventární čísla z předchozí řady Aeel, resp. Aee 19-70 Aktualizace 23.01.2021 (převod do zaniklých řad).

|charakteristika

Konstrukčně jde o čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s 9 šestimístnými oddíly a postranní chodbou. Obsaditelnost vozu je tedy 54 míst k sezení. Vůz obsahuje teplovzdušné topení, které se skládá z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Při této modernizaci byla do vozů dosazena klimatizace. Okna byla vyměněna ze polospouštěcích za pevná s vyklopnou horní částí pro nouzové větrání. Nástupní dveře zůstaly vně předsuvné, ovládané tlačítky a vybavené vnější vyklápěcí stupačkou. Přechodové dveře jsou vybaveny automatickým otevíráním/zavíráním pomocí madla. Do vozu byly dosazeny nově vakuové WC. Řada byla vybavena vlakovým rozhlasem. Vozy jsou způsobilé pro mezinárodní provoz v režimu RIC. Maximální povolená rychlost je 160 km/h. Původní vozy – Výrobce: Strojírny Györ, Maďarsko (původně řady Bai rok 1966-74 a Ba rok 1965-70). Modernizovala společnost MOVO Plzeň v roce 2008. Modernizace vozů Aee 19-70 souhrnně spočívala v dosazení klimatizační jednotky, vakuového WC a přečalounění sedadel. Vozy dostaly venkovní nátěr v kombinaci červeno-bílé barvy. Index 142 byl přidělen pro odlišení od neklimatizovaných vozů Aee 19-70 (později také Aee147). Počet rekonstruovaných vozů je 6 (001-005, 015). Řada Aee 142 má jeden interval označení.

|vozy

61 54 19-70 

  galerie vozy 001 až 015

počet provozovaných vozů: 0

Čísla vozů: 001, 002, 003, 004, 005, 015

–   v roce 2017 se rozběhly modernizace vozů v Pars Šumperk z důvodu jejich sjednocení s vozy řady Aee140. V roce 2017 rekonstruovány vozy 003, 004 a 005. V roce 2018 rekonstrukce u vozů 001, 002 a 015 a tím s rokem 2019 tato řada zanikla.

|vývoj označení

Hierarchie označení řady (z hlediska většinového počtu vozů, které v řadách přecházely):

větev Ba: |Ba (1965-70) 51 54 20-10/20-80 = |B (1983 přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 20-10/20-80 = |B (1990 přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 20-10/20-80 = |Aeel (1996-97 1. rekonstrukce) 51 54 19-70 = |Aee (2001 přeznačení řady, písmenné označení)  51 54 19-70 = |Aee 142 (2008/09 2. rekonstrukce) 61 54 19-70

1.Ba 1965:2.Aeel 1996:

větev Bai: |Bai (1966-74) 50 54 21-18 = |Bhm (1983 přeznačení řady, písmenné označení) 50 54 21-18 = |Bh (1990 přeznačení řady, písmenné označení) 50 54 21-18 = |Aeel (1996-97 1. rekonstrukce) 51 54 19-70 = |Aee (2001 přeznačení řady, písmenné označení)  51 54 19-70 = |Aee 142 (2008/09 2. rekonstrukce) 61 54 19-70

1.Bai 1966:BAI čsd2.Aeel 1996:

současný stav: Aee 142 (zánik řady 2019)

Aee142   

|technická specifika
Váha prázdného vozu:  42000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 48, R 65 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové;  Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V/Dunakezsi.
|rozvržení sedadel

původní a zaniklé řady <– zpět původní a zaniklé řady vozů 1.třídy <– zpět  A 151      další řada ABa 1964

Napsat komentář