Původní řady Vozů patrových

nastoupil.com

___________________________________________________________________________________

PŮVODNÍ ŘADY ČSD:

Bp – Výrobce: Waggonbau Görlitz, Německo. Rok výroby (1961-62) 1965.

Bap – Výrobce: Waggonbau Görlitz, Německo. Rok výroby 1976.

___________________________________________________________________________________

ZANIKLÉ PŘEZNAČENÉ ČI REKONSTRUOVANÉ ŘADY ČSD/ČD:

Bmteeo 290 – modernizace vozu bývalé řady Bap (rok výroby 1976), výrobce Görlitz, Německo. ZANIKLÁ řada v roce 2011. Doba trvání 2001-2011. Důvod zániku: další modernizace a přechod pod kód Bdmteeo 294.

Bmteeo 293 – modernizace vozů bývalé řady Bap (rok výroby 1976), výrobce Görlitz, Německo. ZANIKLÁ řada v roce 2011. Doba trvání 2009-2011. Důvod zániku: další modernizace a přechod pod kód Bdmteeo 294.

___________________________________________________________________________________

===================================================================================

Kam dále: Původní řady Vozů lůžkových nebo Původní, zaniklé či rekonstruované řady

===================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář