O katalogu a tvůrcích

nastoupil.com

|Vítejte na stránkách. Neustále zrychlující se tempo světa, vědecko-technický pokrok a vše co s tímto souvisí, nás s kolegou už asi asi před 10-ti lety dohnalo k vytvoření vlastního webu. Nejhlavnějším důvodem, proč jsem to udělali, byl bezesporu náš společný silný koníček. Fotografování a železnice. Tento náš zájem a velké množství dat a faktů si zaslouží důstojné úložiště a ne jen pouze šuplík u psacího stolu a knihovna plná fotoalb. Pokud najdete v sekcích něco, co na chvíli zdrží vaše tempo budu jen a jen rád. Pracuji na úplném katalogu železničních osobních vozů jezdících v barvách ČSD / ČD, z hlediska opatřování fotografií a tvorby přehledného historického vývoje jednotlivých fyzicky existujících vozů. Některé stránky jsou dále rozvinuté v rubrikách, které slouží k různým postřehům či komentářům. Kompletní popis a orientace v katalogu jsou popsány níže.

Železniční osobní vozy  –  kapitola sama o sobě.

WLABee 824, 52 54 70-40 171-8, DKV Praha, Praha ONJ, 11.10.2012, pohled na vůz

|Jako hlavní „odrazový můstek“ jsme jsme při zakládání webu v roce 2010 určili současnost vozového parku, od kterého se vše v mém katalogu odvíjí. Jinými slovy, vzali jsme nejstarší vozy, které byly v nedávné minulosti provozní, a od nich jsme odrazili všechen vývoj kupředu. Mezi nejstarší existující vozy patří  rekonstrukce přípojných vozů původně vyráběné od konce 50. let minulého století, nebo rekonstruované vozy, původně maďarské výroby z poloviny šedesátých let. V okamžiku svého vzniku tyto vozy spadaly do nějaké konkrétní řady a tudíž je nasnadě, že tato řada je v katalogu vedena jako nejstarší a od ní (pokud má ještě „živoucí“ vozy) se postupuje v čase dopředu. Je nutno si uvědomit, že tedy musí existovat nějaký časový bod. Tím bodem v katalogu se dá určit rok 2010. V tento rok jsme začali ve velkém pořizovat fotografie a shánět dostupné informace. Katalog tedy vývoj jednotlivých řad mapuje hlavně od tohoto roku hlavně časově dopředu a podaří-li se informace sehnat, tak i časově dozadu. Snažíme se vytvořit co nejucelenější přehled a do něho na míru „pasovat“ obrázky a data. Znamená to ovšem, že se nevyhnu nejen určité chronologické posloupnosti, ale i vytvoření mnohdy nemálo složitého propletence, který vlastní řady vytvářejí.

|Katalog má jedno základní pravidlo vyhledávání a orientace: Základem je, do jaké kategorie konstrukčně vůz patří. Jedná-li se o vůz 1. třídy, vůz 2. třídy se služebním oddílem, nebo vůz lůžkový atd. V jednotlivé kategorii pak vyhledávání soustředí na písmenné označení čí písmenné označení s indexem → jednotlivé intervaly → konkrtní vozy. To znamená, že na počátku vyhledávání v katalogu hraje dominantní roli v dané kategorii písmenné označení. Od roku 2001 se začalo na vozech objevovat „doplňkové číslo“, tedy písmenné označení plus index (číslo dle Katalogu osobních vozů ČD), což je tedy také jako dominantní bod tohoto katalogu. V praxi to znamená následující. Pokud máte vůz s postranní chodbou a oddíly 2. třídy s označením B 249 (dříve pouze B) 51 54 20-41 573-6, vyhledáte příslušnou kategorii – tedy: vozy 2. třídy s postranní chodbou či kombinované, v té naleznete žádanou řadu B 249; v ní se nachází základní text, který pojednává o tom, kdy řada vozů existovala a jaké číselné inervaly v sobě vedla a jiné druhy informací. Zmíněná řada B měla ve svém inventáři, za svou dlouhou historii, mnoho různých intervalů a také mnoho různých typů vozů co se týče koncepce výroby. Řada B v jistou dobu pokrývala i přeznačené lehátkové vozy, nebo deklasované vozy 1. třídy (nikoliv však zmíněná řada B 249, která je vývojovou fází řady B).

|Pokud vozy přejdou jinam, či nějakým jiným způsobem zmizí z kartotéky, jejich řada zmizí a objeví se v „zaniklých řadách“ a i tuto skutečnost uvádíme v katalogu. Celý katalog je čistě amatérský a nemá ambice nahrazovat profesionální databáze či kartotéky. Je zaměřen na fotografie a to, že se vozy musí umístit do nějakého řádu a tím vytváří určitou hierarchii, je věcí druhotnou i když neméně zajímavější. Nečekejte, prosím, super-speciální úroveň jednotlivých přehledů a jednotlivých částí katalogu, jde jen o jednoduché seznamy bez tabulek. Celá hierarchie katalogu se dá rozdělit do třech základních celků, které vytvářejí platformy pro možné dodávání fotografií. Rádi bychom totiž v přehledu uváděli i obrázky zrušených či zničených vozů, které mohu být i staršího data. Obrázky, které mohu být vyfotografované na kinofilm a následně převedené do digitální podoby. Tato skutečnost nakonec dala vzniknout právě zmíněným třem základním celkům. První celek se skládá z vlastních provozovaných řad vozů, které jsou v současné době aktivní, nebo-li existující, zkrátka jsou to vozy provozní. Druhým celkem jsou motorové vozy. Ty totiž ve většině případů neprošly tolikerým přeznačováním jako ostatní vozy a proto je ponecháváme všechny ve své samostatné sekci a dle řad. Tedy skutečnost, že nějaká řada motorových vozů zaniká, v této sekci uvedeme a řadu nepřesouváme do třetí sekce vozy původní a zaniklé. Jakmile poslední existující vůz v řadě zanikne, či jiným způsobem „vypadne“ z katalogu, řada přejde celá do třetího celku katalogu, kterým jsou původní a zaniklé řady – jinými slovy vozy neprovozní.

Celkový přehled provozních řad se nachází na stránce SEZNAM DRUHŮ A ŘAD VOZŮ.  Tyto řady se dají pak najít pod jednotlivými kategoriemi osobních vozů (vozy 1. třídy, atd.). Všechny stránky a celky jsou navzájem propojeny pomocí hypertextů, jelikož spolu velice blízko souvisí a prakticky jeden bez druhého nedávají smysl. V sekci vozů zvláštních ůčelů  (dále jen ZÚ) lze najít další údaje a obrázky.  ZÚ lze najít i vozy, u kterých se nám doposud nepodařilo zjistit bezpečně jejich původ, nebo je původ jedoduše už nedohledatelný.

| Slovenská republika. Jelikož spousta vozů v současných řadach byla vyrobena v době tehdejšího Československa a v roce 1993 došlo k rozdělení státu, je jasné že došlo i na rozdělení společného majetku Československých drah. A protože se snažím mapovat u jednotlivých vozů celý jejich provozní život, vymezil jsem v katalogu prostor pro zveřejnění fotografií a informací vozů, které přešly pod správu slovenských železnic. Obrázky a údaje těchto přesunutých vozů lze najít v jednotlivých kategoriích v řadách, které byly pro ně původní, nebo ty před rekonstrukcí po roce 1993. Například v kategorii vozy 2. třídy s chodbou uprostřed je to řada Bai. V kategorii vozy 1. třídy je to řada Aa a podobně. Z hlediska pravidel, podle kterých je tento katalog vytvářen je tato skutečnost zdánlivě nelogická – jelikož v době přesunutí vozů na Slovesnko už tyto řady byly většinou přeznačeny;  ale pro vyhledávání informací a fotografií toto „odchylné“ pravidlo funguje jako jednoduchá pomůcka a zkratka aniž by se náš katalog rozrostl o velké množství řad slovenských vozů.

|Zároveň chci upozornit, že tvorba katalogu probíhá vlastně neustále. Spousty věcí se vylepšují a při jeho tvorbě člověku dochází, co se kde dá udělat lépe či jinak. Uvítám každý nápad, každou připomínku, každou radu. K samotným obrázkům bych chtěl dodat, že jde hlavně o fotodokumentaci. To znamená, že některé obrázky dosahují nízké kvality. Často se stane, že není prostě čas zachytit vůz, tak aby obrázek byl vždy líbivý a z technického hlediska dokonalý. Špatné obrázky se samozřejmě snažíme nahrazovat jejich opětovným focením.

|Speciální poděkování: patří prvořadě panu Alanu Butschkovi (alanbutschek.cz) za nezištnou podporu a pomoc při zakládání webu a je stále cenným zdrojem informací a panu Vítu Nastoupilovi – zakladateli, tvůrci celé podstaty a struktury původního webu,  stvořitele železničního katalogu.

Fotografie a informace rozličného druhu do katalogu dále zasílají či zaslali: Patrik Trnčák, Petr Volf, Jan Jílek, Tomáš Hejda, Zdeněk Kotyza, Jarmila Nastoupilová, Karel Jurda, Jiří Zlámal, Marek Stýblo, Petr Šebek, Adam Vanting, Michal Petrskovský, Pavel Bezucha, Lukáš Keist, Marek Kováč, Josef Vendolský ml., Hynek Posselt, JanKugler a Jaroslav Kugler. Poděkování v neposlední řadě patří panu Petru Študentovi a Aleši Vávrovi, kteří poskytují informace co se vozů poštovních týče. Zde jsou jejich stránky o ambulatních poštách.

Dále poděkování webovým portálům Vagonweb, Vlaky.net a parostroj za insiparci a technické informace, co se železničních vozů týče.

Autorem veškerých textů a fotografií (pokud není uveden výslovně někdo jiný) je Adam Fiurášek a Vít Nastoupil. A tohle všechno by nefungovalo bez pana Jiřího Opočenského, kerý je velko oporou webu!

S úctou autor webu,

Adam Fiurášek

adam.fiu@centrum.cz


ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍCH OSOBNÍCH VOZŮ:

|vozy 1. třídy
|vozy 1. a 2. třídy
|vozy 2. třídy s postranní chodbou či kombinované
|vozy 2. třídy se služebním oddílem
|vozy 2. třídy s chodbou uprostřed
|vozy služební
|rozy restaurační a Bistrovozy
|vozy patrové
|vozy lůžkové
|vozy lehátkové
|vozy salonní a společenské
|vozy poštovní
|vozy řídící
|vozy přípojné a vložené
|vozy motorové
|lanovky

3 Odpovědi

 1. Ing Jiří Zrnka napsal:

  Víťo Nastoupile ,
  Vaše práce na Katalogu osobních vozů je úžasná . Zachytit podstatné v té změti divokých modernizací je opravdu kvalitní dílo.
  Nepamatuji si vše a rád s ním pracuji ……
  Zkuste i kontakt na Milana Bulavu DKV Olomouc PJ Bohumín – dělá do vozů a je to i znalec . Poradí i věci o CZE typu Parizzi , Dielcom …. a různé fajnovosti – nebo na ně alespoň pro doplnění dá tip.

  Fandim Vám a pokračujte , je málo takových lidí ……….. J.Z.

 2. Petr Turek napsal:

  zdravím pánové,dočetl jsem se o vás v Železničáři,a jsem opravdu rád,že někdo další se zajímá i o tolik opomíjené vozy!takových lidí je málo!pokud nebudu počítat takovou kapacitu jako je ing.Mahel!se kterým i já hodně spolupracuji.také jsem dříve hodně fotografoval,a vozy hlavně také.takže i já,pokud budete chtít,vám můžu trochu pomoci,s tou trochou fotografí,které jsem kdysi pořídil.s pozdravem Petr T.

Napsat komentář