Původní a zaniklé řady Vozů restauračních či bistro vozů

nastoupil.com

|___________________________________________________________________________________

PŮVODNÍ, ZANIKLÉ ŘADY ČSD/ČD:

WR – Výrobce WEB Waggon Bautzen, Německo. Rok výroby 1969-70. Zaniklá řada v roce 1983. Důvod: přeznačení na řadu WRm ve všech intervalech.

WR – Výrobce WEB Waggon Bautzen, Německo. Rok výroby 1976. Zaniklá řada v roce 1983. Důvod: přeznačení na řadu WRm ve všech intervalech.

WRab – Výrobce WEB Waggon Bautzen, Německo. Rok výroby 1978. Zaniklá řada v roce 1983. Důvod: přeznačení řady ve všech intervalech na řadu WRRm.

WRm – v roce 1983 dochází k přeznačení vozů v pův. řadách WR (r. výr. 1969 až 1976) k přeznačení na řadu WRm ve všech intervalech. Zaniklá řada v roce 1990. Důvod: přeznačení řady ve všech intervalech zpět na řadu WR.

WRRm – v roce 1983 došlo k přeznačení řady WRAB (rok výr. 1978) ve všech intervalech na řadu WRRm. Zaniklá řada v roce 2001 ve všech intervalech. Důvod: přeznačení vozů na WRm 812 a WRm.

BRcm – Výrobce WEB Waggon Bautzen, Německo. Rok výroby Německo 1984. Zaniklá řada v roce 2009. Důvod: přeznačení řady na BRcm 831.

WR – v roce 1990 došlo k přeznačení řady WRm ve všech intervalech na řadu WR. Zaniklá řada v roce 2009. Důvod: přeznačení na řady WR 810, 851.

WRRmz – Výrobce: SGP Siemens Wien (AUT) a Studénka (CZ). Rok výroby 1997. Zaniklá řada v roce 2001. Důvod: přeznačení na řadu WRmz.

WRmz – v roce 2001 byla původní řada WRRmz přeznačena na řadu WRmz. Zaniklá řada v roce 2009. Důvod: přeznačení řady na WRmz 815.

BRcm 831 – v roce 2009 původní řada BRcm byla přeznačena na BRcm 831. Zaniklá řada 2010. Důvod: přechod vozů pod kód ARmpee z důvodu modernizace.

WR 810 – v roce 2009 došlo k přeznačení řady WR (pův. řada WR rok. výr 1969-70) na řadu WR 810. Poslední vůz v řadě je již dlouhou dobu veden v DHV v Lužné u Rak. a u ČD není evidován v provozu žádný vůz. Z tohoto důvodu vedeme řadu zaniklou, či lépe řečeno u ČD neprovozní.

WR 851 – v roce 2009 došlo k přeznačení řady WR (pův. řada WR rok. výr 1976) na řadu WR 851. U ČD není evidován v provozu žádný vůz. Z tohoto důvodu vedeme řadu zaniklou, či lépe řečeno u ČD neprovozní.

|___________________________________________________________________________________

Zaniklé rekonstruované, modernizované a upravené řady:

BRm – Modernizace vozů pův. řady BRcm v roce 1994 přeznačuje vozy na řadu BRm. Zánik řady v roce 2009. Důvod: přeznačení řady na BRcm 830.

WRm – písmenné znovuzrození řady (která od roku 1990 neexistovala) modernizovanými vozy půvdní řady WRAB (rok výr. 1978), které byly v roce 1991-92 modernizované na řadu WRRm. Ta v roce 2001 byla přeznačena na řadu WRm. Zanikla v roce 2009. Důvod přeznačení řady na WRm 813.

WRmee – modernizované vozy v roce 1994 z pův. řady WRAB, byly v roce 2001 přeznačeny z řady WRRm na řadu WRmee. Zánik řady v roce 2009. Důvod: přeznačení na řadu WRmee 814.

BRm 830 – v roce 2009 došlo k přeznačení modernizovaných vozů (pův. řady BRcm), které byly modernizovány v roce 1994. Zaniklá řada v roce 2010. Důvod: další modernizace a přechod pod kód ARmpee.

WRm 812 – přeznačení modernizovaných vozů v roce 2001 (pův. řada WRab r. výr. 1978, které byly modernizované do řady WRRm v roce 1991/92) na řadu WRm 812. Zaniklá řada v roce 2012. Důvod: další modernizace a přechod do řady WRmee 816.

WRm 813 – přeznačení modernizovaných vozů řady WRm v roce 2009 (pův. řada WRab r. výr. 1978, které byly modernizovány v roce 1991/92 do řady WRRm) na řadu WRm 813. Zaniklá řada v roce 2013. Důvod: další modernizace a přechod do řady WRmee 816.

|____________________________________________________________________________________

=====================================================================================

Kam dále: Původní řady Vozů patrových nebo Původní, zaniklé či rekonstruované řady

=====================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář