Aza, Az, Aaz, Azy

nastoupil.com

Seznam druhů a řad vozů <– zpět  Vozy společenské a salonní <– zpět  Aza                                                                   Další řada Da

|__________________________________________________________________________________

Řada Aza/Az/Aaz/Azy – Dvounápravové, čtyřnápravové a šestinápravové salonní vozy. Do této řady patří, mimo jiné, i vůz, který spatřil světlo světla již v roce 1906, ale také vozy vyrobené ve Vagónce Bautzen v letech 1965 až 1974. Vozy společenské se totiž až do roku 1983 označovaly právě pod písmeny Aza, Az či Azy. Některé vozy prošly různými řadami před úpravou na „Salon“ (tak se řady vozů salonních po roce 1983 většinou označovly, než tento typ nahradil v roce 1990 „SR“), nebo zapadly do jiných řad vozů po vyjmutí ze salonní řady. Například šlo o řady WLAB či WR. Označení Az a Aza (či Azy) je tedy původní, kterým se salonní nebo společenské vozy označovaly již v počátku dvacátého století do doby zavedení označení Salon či SR. Řadu uvádímeproto, že současné osudy zmíněných vozů nám nejsou ve většině známé a je velmi složité je dopátrat (proto to označení Aza, které se již nepoužívá, ale vozy se vytratily ještě pod tímto označením a většinou není jisté kde skončily). Zároveň lze zde najít vozy, které nikdy označení Aza (Aaz, Az, Azy) neopustily či byly do této řady zpět po své anabázi přeznačeny. Speciální poděkování patří panu Alanu Butschekovi za dílčí informace o číselném zařazení vozů www.alanbutschek.cz. Aktualizace 05.09.2014 (dosazení obrázků a informací vozu č. 51 54 89-80 086).

Vyfotografovány 3 vozy – 30 obrázků (V.Nastoupil, A.Fiurášek)

|__________________________________________________________________________________

Interval 89-20: Vůz 50 54 89-20 081 ?. Vůz 50 54 89-20 087-1 byl vyroben v roce 1912 společností Ringofferovými závody Praha. Jedná se o vůz s postranní chodbou a 7 oddíly. Vůz 50 54 89-20 088-9 byl vyroben v roce 1913 a vyrobila ho společnost Ringofferovy závody Praha. Jedná se o vůz s postranní chodbou a 7 oddíly. Vůz 50 54 89-20 089-7 byl vyroben v roce 1909. Vůz 50 54 89-20 091-3 je šestinápravový. Interval 89-40: Vůz 50 54 89-40 011 byl vyroben v roce 1965 (Bautzen). Vůz 50 54 89-40 014 byl vyroben v roce 1968 (Bautzen). Vozy 50 54 89-40 015 a 016 byly vyrobeny v roce 1974 (Bautzen).  Vozy 50 54 89-40 021 a 022 byly vyrobeny v roce 1970 (Bautzen).  Interval 89-80: Vůz 50 54 89-80 066 byl vyroben v roce 1965 (Bautzen). Vůz 50 54 89-80 085-1 byl vyroben v roce 1906 společností Staudinger Wagonfabrik, Česko a je majetkem Technického muzea. Vůz 50 54 89-80 086-9 byl vyroben v roce 1910 Ringofferovými závody Praha a je majetkem technického muzea. Vůz 50 54 00-10 017-6 byl vyroben v roce 1917 jako vůz ABe 4-096 a na společenský vůz byl přebudován někdy ve dvacátých letech 19. století. Vůz má postranní chodbu, dva malé a jeden velký oddíl. Vůz byl určen k inspekčím jízdám.

|__________________________________________________________________________________

Aza, 50 54 89-20 …………………………………………………..

Počet vozů: GALERIE

Čísla vozů: 081, 087, 088, 089, 091, 092

Aza, 50 54 89-40 …………………………………………………..

Počet vozů:   GALERIE

Čísla vozů: 011,014,015,016,021,022

Aza, 50 54 89-80 …………………………………………………..

Počet vozů: 4  GALERIE

Čísla vozů: 048, 066, 084, 085, 086

Az, 50 54 00-10 ……………………………………………………

Počet vozů: 1   GALERIE

Čísla vozů: 017

|__________________________________________________________________________________

Seznam druhů a řad vozů <– zpět  Vozy společenské a salonní <– zpět  Aza                                                                   Další řada Da

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář