vozy 1. třídy

nastoupil.com

Vozy první třídy jak název napovídá, patří do skupiny vozů, které nabízejí za patřičný poplatek větší komfort cestování v kterém jsou uplatňovány vyšší standarty a normy, než-li v třídě druhé. První třída může být řazena na všech relacích a takřka na všech vlacích. Samozřejmostí jsou na vlacích vyšší kvality, ale objevují se i na regionálních tratích a vlacích Sp i Os. Vozy jsou buďto samostatné – tažené viz níže uvedené řady, či mohou být zakomponované do ucelených jednotek jako jsou třeba soupravy Cityelefant nebo soupravy Pendolino. Vozy 1. třídy jsou konstrukčně vyvedeny jako vozy s postranní chodbou tak i jako vozy velkoprostorové. Ke standartům první třídy patří na vlacích EC, IC, R a Ex, menší počet sedadel než je tomu ve voze 2. tř. a to jak v oddílech tak i ve velkoprostorech. Prostornější chodbička. Různé doplňky interieru jako třeba lampičky nad sedadly, koberce, apod. Vozy první třídy jsou přednostně odbavovány vlakovým doprovodem a zároveň i dohled vlakového personálu nad průběhem cestování je v rámci možností výrazně častější. U vybraných vlaků kategorie IC, EC je do prvních tříd přidělována nepřetržitá obsluha v podobě stevardů, tzv. „Vlakušek“, které mají v popisu práce dbát o pohodlí cestujících, bonusové služby a zajišťovat přednostní informovanost a občerstvení. Původní řada, jako je např. Aa, rok výroby 1967-68, se rozprchla vlivem úprav do různých řad a pod různé kódy (indexy). Řada Amee vyráběná v roce 1987 zcela přešla po úpravě do druhé vozové třídy atd. A některé řady mají naopak původ v řadách druhé třídy, jako např. řada Apee144 či 141, nebo Aee147 či následná Aee140. Více informací lze najít u jednotlivých řad a jednotlivých vozů.


řady vozů 1. třídy (provozní): A 149 Aee 142 Aee 145  Aee 152  Ampz 143  Ampz 146  Apee 139  Aee 140  Amz 138


původní a zaniklé řady 1. třídy (neprovozní): Aa (1967-78) Am (1983) Amee (1987) Ahee (1996-97) Apee 148 (2001) Aeel (1996-97) Aee (1999-2000) Aee 147 (1996) Apee 144 Apee 141 A 150 A 151


Napsat komentář