lanovky pod správou ČD

nastoupil.com

Vozy lanových drah u ČSD/ČD mají dlouhou tradici již od začátku 20.století. I když do současných dnů jejich provoz, pod hlavičkou ČD prakticky vymizel, stále lze v knižním jízdním řádu SŽDC nalézt poslední lanovou dráhu z Horního Hanychova na Ještěd v Libereckém kraji. Lanová dráha, neboli lanovka, je dráha, jejíž vozidla se pohybují po šikmé nebo vodorovné rovině po kolejnicích a jsou poháněna pomocí tažných lan, nebo jsou zavěšena na nosných lanech. Vozidla lanovek mohou byt konstruována jako klasická vozidla pohybující se na kolejnicích na zemi, nebo zavěšena na nosných lanech. Pojmem vozidla se označují i sedačky zavěšené na laně (např. 1-sedačková, či 4-sedačková lanovka), či nákladní vany nebo kontejnery pro dopravu nákladů. Slouží k dopravě, kde je potřeba překonat velký výškový rozdíl na krátkou vzdálenost a v současnosti i jako turistické lákadlo. Lanová dráha má vždy nejméně dvě stanice, horní a dolní a mohou mít na trase jednu nebo více mezistanic, nebo výhyben u pozemních lanových drah.

ČSD od počátku provozovaly celkově 7 lanových drah na území celého Československa, z toho jednu pozemní a 6 visutých. Jako jediná pozemní lanová dráha ČSD byla provozována lanovka Starý Smokovec – Hrebienok od roku 1918, dráha prošla celkově 3 zásadními rekonstrukcemi v letech 1950-1951, 1968-1970 a 2007-2008. Od roku 1993, po rozdělení Československa, připadla lanovka slovenským železnicím tedy ŽSR, později ZSSK a od r. 2006 je lanovka v rukou soukromé společnosti. Mezi visuté lanové dráhy ČSD, resp. ČD, patřily lanovky Jánské Lázně – Černá Hora (postavena 1928 a roku 1996 odprodána soukromému provozovateli), Pec pod Sněžkou – Sněžka (postavena 1949 a roku 1997 odprodána soukromému provozovateli), Bohosudov – Komáří vížka (postavena 1952 a roku 1996 odprodána soukromému provozovateli), Oldřichovice – Javorový vrch (postavena 1955 a roku 1996 odprodána soukromému provozovateli) a slovenská lanovka Tatranská Lomnice – Lomnický Štít (postavena 1936-1940 a roku 1993 připadla ŽSR a dnes již je také v rukách soukromého provozovatele). Do současnosti je pod správou ČD jediná visutá lanová dráha Horní Hanychov – Ještěd (postavena 1933, rekonstrukce 1971-1975 a v provozu dodnes).


provozní lanovka ČD: Horní Hanychov – Ještěd

LD Ještěd - kabina 2, lak Najbrt, reklamní polep Albixon, 25.08.2011

Napsat komentář