Bd 264 (ex. B)

nastoupil.com

seznam druhů a řad vozů <– zpět vozy 2. třídy s postranní chodbou  <– zpět B 249                            další řada Bee 238

|základní informace

Řada Bd 264; upravená řada v roce 2010 – v letech 2010 a 2011 došlo k úpravě celkem 49 vozů řady B 256. Byl zde vytvořen prostor pro zjednodušenou přepravu kol z důvodu zvyšující se poptávky cyklistů po přepravě kol, jako spoluzavazadel. Společnost ATECO Bubny připravila v roce 2009 návrh úpravy, který se posléze začal realizovat. Pořadová čísla vozů zůstávají od výroby stejná. Aktualizace 05.02.2021 (úprava charakteristiky).

|charakteristika

Technicky jde o čtyřnápravový oddílový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a devítí osmimístnými oddíly pro cestující. Obsaditelnost vozu je tedy 72 míst. Vozy jsou typu 1.371. Okna jsou otvíratelná, polospouštěcí. Označení (KOV – index) Bd 264 vzniklo z důvodu rekonstrukční úpravy vozu, která spočívá v odstranění jednoho oddílu, buňky WC a umývárny, místo čehož vznikl prostor pro přepravu jízdních kol. V prostoru zůstala konstrukce (sloup) ukrývající mechanizmus ruční brzdy. Do všech vozů se později v tomto prostoru začala umisťovat dvě sklopná sedadla. Jedno na stěnu vedlejšího oddílu, druhé na sloup s kolem ruční brzdy. Vůz má jedno gravitační WC a jednu umývárku na představku bez oddílu pro umístění kol.Vůz má teplovzdušné topení, které se skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Regulace teploty je automaticky řízená  vestavěnými termostaty (18-24 °C) a ručně regulovatelná pomocí páček v jednotlivých oddílech.  Zdroj topení je elektrická energie. Nátupní dveře jsou otočně skládací bez centrálního zavírání a blokováním za jízdy. Výrobce: WEB Waggonbau, Bautzen, Německo (původně řada Ba). Rok výroby: 1974-85. Rok úpravy: 2010-11. Úpravu provedla společnost ATECO Bubny, Praha, Česko. Vozy jsou upraveny z řady B. Nejvyšší povolená rychlost je 140 km/h. Řada Bd 264 má dva intervaly označení. Všech 49 takto rekonstruovaných vozů dostalo interval 29-41 odpovídající počtu oddílů. Ke konci roku 2011 byl do řady Bd264 začleněn i jeden vůz B249 20-41 907 (t.č. dom.st. Bohumín), který prošel jinou úpravou interieru už o pár let dříve. U tohoto vozu došlo k vybourání jen jedné buňky WC s umývárnou a vybudování menšího cyklooddílu se zachováním původního počtu oddílů pro cestující (viz galerie). Tento jediný vůz měl v řadě Bd264, díky svému původu, nátupní dveře s centrálním zavíráním a blokováním za jízdy.

|vozy

50 54 29-41 

galerie č.1 vozy 374 až 389

galerie č.2 vozy 391 až 465

galerie č.3 vozy 467 až 480

galerie č.4 vozy 481 až 489

galerie č.5 vozy 490 až 505

počet provozovaných vozů: 43

Čísla vozů: 374, 375, 376, 377, 378, 383, 385, 386, 387, 389, 391, 396, 399, 402, 406, 407, 409, 412, 462, 463, 464, 465, 467, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 501, 505

– vůz  č. 488 obdržel jako první z této řady korporátní lak verze II. s bílým pruhem pod střechou vozu

– Vozy v řadě od roku 2009 prodělávají revitalizaci (humanizaci), kterou provádějí dílny společnosti JANOZA s r.o., na základě designového návrhu studia Najbrt. Jde o celkovou úpravu interiéru v jednom stupni a přelakování vozové skříně do korporátního stylu ČD ve stupni druhém. Nutno podotknout, že jak interiéry tak i extériéry prodělaly již svůj vývoj vzhledu revitalizace a tudíž různé vozy lze najít v různém provedení tzv. humanizace i v různém provedení korporátního laku.

– Vybrané vozy  DKV Brno, Česká Třebová, Praha a Plzeň jsou postupně vybavovány novým 18-ti žilovým UIC kabelem, WTB linkou pro využití do souprav s řídícím vozem „Sysel“ Bfhpvee.

– V roce 2015 byly zrušeny vozy č. 484 a 494 po něhodě v žst. Horažďovice-předměstí (4.8.2015). Likvidace na místě nehody.


50 54 20-41

galerie č.6 vůz 907

počet provozovaných vozů: 0

Čísla vozů: 907

– V srpnu 2011 přibyl vůz 907-7, kterému byl odebrán režim RIC poté, co mu byl dán korporátní lak. Do té doby byl vůz v řadě B 249, ale již od roku 2009 měl jeden vstupní prostor přebudován na přepravu kol (čtyři místa). U tohoto vozu došlo k vybourání jen jedné buňky WC s umývárnou a vybudování menšího cyklooddílu se zachováním původního počtu oddílů pro cestující. Vůz přešel pod kód Bd 264 ale zůstal v intervalu 20-41. Pro přepravu kol mu zůstal pouze přebudovaný představek s ruční brzdou, tak jak tomu bylo již při prvotní úpravě a dalším sjednocením s ostatními vozy řady Bd264 neprošel. Vůz převedením do řady Bd264 přišel o režim RIC a byl nalakován do korporátního nátěru ČD. Zůstal veden v DKV Olomouc, Domovská stanice Bohumín.

– V únoru 2018 byl vůz odstaven z provozu a odvezen k deponii do Domažlic a od té doby do provozu už nevyjel.

|vývoj označování

Hierarchie označení řady: |Ba (1974-85) 51 (50) 54 20-41 =  |Bm (1983-1990 přeznačení řady) 51 (50) 54 20-41 = |B (1990-2009 přeznačení řady) 51 (50) 54 20-41 = |B 256 (2009 přeznačení řady/obdržení indexu) 50 54 20-41 = |Bd 264 (2010 úprava) 50 54 29-41

1.Ba, čsd:2.Bd264:bd264

Současný stav: Bd 264

bd 264 

|technická specifika
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 920 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 42, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V. Rok výroby 1982-85: Görlitz V/Va.
|rozvržení sedadel:

bude doplněno


seznam druhů a řad vozů <– zpět vozy 2. třídy s postranní chodbou  <– zpět B 249                            další řada Bee 238

Jedna odpověď

Napsat komentář