ABa rok výr.: 1964-73, Německo; zaniklá řada 1983

nastoupil.com

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět  Původní řady vozů 1.a 2.třídy <– zpět ABa                               Další řada ABm

___________________________________ABa

Označení řady Aa nepočíná rokem 1967! Tento rok je zde uvaděn jako počáteční pouze v rámci tohoto katalogu. Vozy vyrobené před uváděným datem v našem seznamu (prozatím) neuvadíme.
Dle platných předpisů a výnosů ČSD označovaly vozy 1. a 2. třídy s postranní chodbou (čtyřnápravové) písmenným označením ABa. Toto označení zaniká v roce 1983 ve všech svých intervalech.
|základní informace                                                                                                                                  Rekonstrukční skupina: AB1; (A1; A5)

Původní řada ABa – V letech 1964 až 1973 tehdejší ČSD obdržely sérii 298 vozů typu UIC-Y, první a druhé třídy, pro rychlíkové mezinárodní i vnitrostátní relace; německé výroby. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách ABm, AB, A 150, Aee, AB 350 a Aee 152.  Aktualizace 04.07.2017 (dosazení informací u vozu 228).

Vyfotografován0 11 vozů – 56 obrázků (Adam Fiurášek, Vít Nastoupil)

___________________________________________________________________________________

|Charakteristika, popis

Charakteristika interval 2001 až 2065: Čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbou a oddíly 1. i 2. vozvé třídy. Celá série je postavena jako konstrukční typ UIC-Y vyjma předsérie prvních 5 vozů. Ty byly postaveny dle konstrukčího typu OSŽD-B, jednalo se například o to že vozy byly bez zúžení na koncích skříně; dále šířka celé skříně vozu byla o 20 mm užší. Čtyři oddíly pro 1. třídu obsahovaly vždy šest polohovatelných sedadel. Pět oddílů pro 2. třídu obsahovaly vždy osm sedadel. Obsaditelnost byla 24 míst v 1. třídě a 40 míst v 2. třídě, tedy celkem 64 míst k sezení. Jednotlivé třídy byly odděleny otočnými dveřmi v postranní chodbě. Vozy měly odporové topení. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí s dvojitým zasklením. Vstupní dveře měly dvě stupačky. Dveře byly zalamovací a bez možnosti centrálního zavírání a blokování. Podvozek – Görlitz V. Povolená maximální rychlost byla zprvu 160 km/h, pozdeji přeznačeno 140 km/h z technických důvodů. Všechny vozy z výroby měly režim RIC = oprávnění k mezinárodnímu provozu. Ten jim byl v průběhu let postupně při revizích odebírán a vozy přecházely pod označení 50 54 xxxx xxx -x.  Výrobce: Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby: 1964-65. Počet vozů: 65. Vozy byly v roce 1967 přeznačeny na nový typ označení: ABa, 51 54 39-80 001 až 065.

Charakteristika interval 39-80 a 39-10: Čtyřnápravový vůz 1. a 2. vozové třídy s postranní chodbou a oddíly 1. i 2. vozvé třídy. Celá série je postavena jako konstrukční typ UIC-Y. Čtyři oddíly pro 1. třídu obsahovaly vždy šest polohovatelných sedadel. Pět oddílů pro 2. třídu obsahovaly vždy osm sedadel. Obsaditelnost byla 24 míst v 1. třídě a 40 míst v 2. třídě, tedy celkem 64 míst k sezení. Jednotlivé třídy byly odděleny otočnými dveřmi v postranní chodbě. Vozy měly odporové topení. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí s dvojitým zasklením. Vstupní dveře měly dvě stupačky. Dveře byly zalamovací a bez možnosti centrálního zavírání a blokování. Podvozek – Görlitz V. Povolená maximální rychlost byla zprvu 160 km/h, pozdeji přeznačeno 140 km/h z technických důvodů. Všechny vozy z výroby měly režim RIC = oprávnění k mezinárodnímu provozu. Ten jim byl v průběhu let postupně při revizích odebírán a vozy přecházely pod označení 50 54 xxxx xxx -x.  Typ 01.301 (vozy 001-005, skříň OSŽD-B), 1.773 (vozy 066-085), 1.792 (vozy 086-150), 1.706 (vozy 151-238), 1.231 (vozy 239-298). Rok výroby 1964: 51 54 39-80 001-005 (původně ABa 2001-005); 1965: 51 54 39-80 006-065 (původně ABa 2006-2065); 1967: 51 54 39-80 066-085; 1969: 51 54 39-10 086-150; 1970: 51 54 39-10 151-238; 1973: 51 54 39-10 239-298. Výrobce: Waggonbau Bautzen, Německo. Vozy vyrobené v roce 1964-67 byly v intervalu 51 54 39-80 001-85; vozy vyrobené v letech 1969 až 73 byly v itervalu 51 54 39-10 086-298. Vozy s režimem RIC se od roku 2001 objevovaly s indexem 348.

– Po rozdělení ČSD v roce 1993 přešly na Slovensko vozy 026, 032, 036–037, 045, 048, 052, 057–058, 081–085, 096, 099, 101, 114, 131–132, 134, 136, 138, 140, 148, 172, 177, 188–198, 200–206, 208–209, 214, 280–289, 292, 294–298.
– Vybrané vozy byly někdy v letech 1991 až 1992 přeznačeny na 2. vozovou třídu, řada B, pod intervalem 29-10 a vozy byly pod tímto označením zrušeny. Takto jsou doloženy vozy 29-10 079-3 ( pův. AB 39-10 168-6), 29-10 080-1 ( pův. AB 39-10 216-3), dále vozy 29-10 082, 083 a 084 (u těch není známo původní označení v řadě AB, nicméně při pátrání v historii by se mohlo jednat o jeden vůz neznámého čísla ze série 39-80 005 – 080 a dva vozy neznámých čísel ze série 158–238. Původní vozy ABa čísel 082-084 připadly v roce 1993 Slovensku, mohlo se tedy jednat i o tyto vozy přeznačené před převedením na Slovensko). (info A. Butschek)
– Z literatury je známa fotografie vozu řady ABa vyrobeného v roce 1965 v netradičním modrošedém nátěru. Podle snímku by se mohlo odhadem jednat o vůz ABa 2009. Údajně mělo být takto natřeno pět vozů, mohlo by se tedy jednat například o prvních pět vozů vyrobených v roce 1965 (tzn. již konstrukčního typu Y/B) ABa 2006 až 2010. Ovšem v knize „Internationale Schnellzüge in der DDR“ se píše že se jednalo o prvních pět vozů z roku 1964… Na čí popud (zda ČSD nebo výrobce) došlo k takto netradičnímu zbarvení vozových skříní není známo. Rovněž není doloženo, zda se vozy v tomto nátěru dostaly k ČSD. (zdroj: alanbutschek.cz)
– Na vozech 271–278 se v 70. letech prováděly zkoušky elektropneumatické brzdy, mimo jiné se tyto vozy vyznačovaly žlutým podélným pruhem na vozové skříni (zdroj: alanbutschek.cz)
Vozy č. 252 a 253 a další dva vozy nezjištěného čísla série 239-298 přešly po rekonstrukci někdy v letech 1989 až 1997 do řady A 150 (tehdy do řady Am či A).
Zde jsou uvedeny osudy některých dalších vozů:
Vozy č. 227, 230, 261, 264, 265 a 266 přešly po rekonstrukci v roce 1999-2000 pod kód Aee, kde se setkaly s modrenizovanými vozy původní řady Aa (1972-78). Ta se posléze rozpadla na kódy Aee 145 a Aee 152, přičemž všech šest vozů přešlo pod kód Aee 152 čísla 013-018.  Vůz původního čísla ABa 2003 byl přebudován rok? na měřící vůz VÚŽ 60 54 00-80 024-5/55 54 99-89 001-3; Později (rok?) odkoupen firmou JuniorMarket s.r.o. která uvedla vůz (zvenčí) do původního laku s původním označením ABa 2003. Vůz původního čísla ABa 2004 byl v roce ? předělán na měřící vůz EL 44 646 a v roce 2011 byl zrušen. Vůz původního čísla ABa 2041 byl v roce ? předělán na obytný vůz 80 54 20-00 002-0 (došlo k úpravě vozu a to k zalsepení celého jednoho vstupního prostoru). Vůz přešel do depozitáře DHV v Lužné. V roce 2012 obdžel zpět svůj původní nátěr.  Vůz AB číslo 163 byl v roce 2011 převeden do depozitáře DHV v Lužné a vroce 2012 obdržel původní historický lak. Vozy které nebyly rekonstruovány zůstaly v řadě, která prošla několika změnami označení. Vůz 200 přešel v roce 1993 na Slovensko kde se dostal pod srpávu MDC Bratislava a je svěřen do péče a deponován u železničního spolku v Prievidze.
Informace zrušených vozů a vozů přešlých na Slovensko: pánové Alan Butschek a Michal Petrskovský.

|____________________________________________________________________________________

|intervaly, vozy:

ABa, 2001 až 2065 …………………………………………….

Počet vozů: 0 (65)

čísla vozů: 2001 až 2065

 Galerie č.1: vozy 001-020; (zaniklý interval 1967)

 Galerie č.2: vozy 021-040; (zaniklý interval 1967)

 Galerie č.2: vozy 041-065; (zaniklý interval 1967)

– V roce 1967 vozy a interval přechází pod nové označení ABa, 51 54 39-80; čímž stávající forma označení zaniká.

ABa, 51 54 39-80 ……………………………………………..

Počet vozů: 0 (20 + 65)

čísla vozů (v roce 1967 přišlo do intervalu 65 vozů po přeznačení z intervalu 2001 až 2065, dostaly označení 51 54 39-80 001 až 065): 001 až 085

Galerie č.1: vozy 001-020; (zaniklý interval 1983)

Galerie č.2: vozy 021-040; (zaniklý interval 1983)

Galerie č.3: vozy 041-060; (zaniklý interval 1983)

Galerie č.4: vozy 061-085; (zaniklý interval 1983)

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení ABm, 51 54 39-80; čímž stávající forma označení zaniká.

ABa, 51 54 39-10 ……………………………………………..

Počet vozů: 0 (213)

čísla vozů: 086 až 298

GALERIE (zaniklý interval 1983)

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení ABm, 51 54 39-10; čímž stávající forma označení zaniká.

|__________________________________________________________________________________

|historie

Přímým nástupcem této řady je řada AB 350, 50 54 39-40, přičemž vozy od svého vzniku prošly tímto vývojem označení:

ABa 51 54 39-80/50 54 39-80; 51 54 39-10/50 54 39-10 = ABm (1983) 51 54 39-80/50 54 39-80; 51 54 39-10/50 54 39-10 = AB (1990) 51 54 39-80/50 54 39-80; 51 54 39-10/50 54 39-10, po odebrání režimu RIC 50 54 39-10/39-80 = AB (1990-93?) 51 54 39-40/50 54 39-40 = AB 350 (2001) 50 54 39-40.

1. ABa ČSD:

Na fotografii Adama Fiuráška lze vidět interiér 1. třídy některého z vozů vyrobených v létech 1964-67; číslo vozu je bohužel neznámé, stejně tak jako přesný datum pořízení fotografie.

|____________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJEUdáváno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 41, R 59 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V.

_____________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět  Původní řady vozů 1.a 2.třídy <– zpět ABa                               Další řada ABm

=====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

=====================================================================================

 

 

 

 

Jedna odpověď

  1. […] ABa rok výr.: 1964-73, Německo; zaniklá řada 1983 […]

Napsat komentář