440/442/441, 640/642/641, 650/651 RegioPanter; 2012-15

nastoupil.com

Seznam druhů a řad vozů <– zpět Vozy motorové <– zpět RegioPanter                                                          Další řada 451/452

|__________________________________________________________________________________

|základní informace

Řada 440, 640, 650; Původní řada – V letech 2012 až 2015 ČD obdržely 12 jednosystémových třívozových jednotek řady 440, reálně vozy řad 440+442+441 pro stejnosměrnou trakci, napájení 3 kV (7 jednotek je určeno pro Ústecký kraj, 3 pro Pardubický a 2 pro Královéhradecký kraj); 8 dvousystémových třívozových jednotek řady 640, reálně vozy řad 640+642+641 (napájení 3 kV ss a 25 kV/50 Hz) pro Olomoucký a Jihomoravský kraj a 6 dvousystémových dvouvozových jednotek řady 650, reálně vozy řad 650+651 (napájení 3 kV ss a 25 kV/50 Hz) pro kraj Jihočeský a Jihomoravský. V současnosti probíhá výroba 2 dalších jednotek řady 650 z opce na 15 jednotek RegioPanter od společnosti ŠKODA. Vozidlo je určeno pro vnitrostátní osobní relace. Aktualizace 06.05.2015 (dosazení obrázků vozů řady 440: 001, 006 a 012; řady 441: 006 a 012; řady 442: 002, 003, 006, 007, 010, 011 a 012; řady 640: 001, 004 a 008; řady 641: 002, 003, 004, 008; řady 642: 001, 003, 004, 008; řady 650: 003, 005, 006; řady 651: 002, 003, 004, 005 a 006).

Vyfotografováno 61 vozů – 152 obrázků (Lukáš Keist, Adam Fiurášek, -mh-, Vít Nastoupil).

|___________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika: všechny vozy z rodiny „RegioPanter“ jsou čtyřnápravové motorové vozy 2. třídy, nebo 2. tř. s oddílem 1. třídy, částečně nízkopodlažní, velkoprostorové s chodbou uprostřed.  Jde o vozidla z modulární platformy elektrických jednotek Škoda, řady 7 Ev „RegioPanter“. Modulární koncepce vozů je sestavena z tzv. hlavových vozů (HV) a vložených vozů (VV). Z důvodu unifikace 2- a 3- vozových jednotek byl zvolen tzv. distribuovaný trakční pohon a každý vůz (včetně VV) má přední podvozek hnací. Konkrétněji:

–          HV1 – dvousystémový HV, 2.tř, s oddílem 1. tř., bezbariérově přístupné WC, plná technická výbava pro vytváření hnací síly, sběrač proudu (řada 640, 650 ČD)
–          HV2 – dvousystémový HV, běžné WC, vybraná zařízení vynechána oproti HV1, bez sběrače proudu (řada 651 ČD)
–          HV3 – HV2 s napájením pro VV, bez kompresoru a přístrojů vstupních obvodů (řada 441 a 641 ČD)
–          HV4 – jednosystémový HV, totožný s HV1, vynechány komponenty pro střídavou trakci. (řada 440 ČD)
–          VV – vložený motorový vůz, běžné WC, 1 podvozek hnací – distribuce pohonu a elektrické energie z připojených HV
440+442+441 = HV4+VV+HV3
640+642+641 = HV1 (s příslušenstvím pro napájení VV) + VV (se střešním vedením 25kV) + HV3
650+651 – HV1+HV2

Čtyřnápravové vozy jsou konstruované s chodbičkou uprostřed po celé délce jednotky a s širokými pevnými přechodovými můstky s měchy. Tovární typ Škoda 7Ev. Všechny řady mají dvě nástupní plošiny. Každý vůz obsahuje jeden velký prostor pro cestující s dvěma různými výškami podlahy, rozdělen na tři části, které jsou odděleny nástupními prostory. Prostor pro cestující obsahuje sedadla v uspořádání stylem 2+2 proti sobě i za sebou, se stolky pod okny a zásuvkami 230V. Vozy se od výroby liší mezi sebou drobnými interiérovými rozdíly, jako např. barva a typ rolet; mechanismem jejich používání apod. Obsaditelnost je u HV1 a HV4 56 míst ve 2. tř. a 9 míst 1. třídy. HV2 a HV3 82 míst k sezení a u VV 94 míst k sezení. Tedy jednotky 440/640 ČD = 241 míst a jednotka 650 ČD = 147 míst. Potah sedadel je vyveden v korporátních barvách dle vzoru studia Najbrt. Jednotka obsahuje vždy 1 x WC bezbariérové (na straně u 1. tř.) a 1 x WC běžné (u řady 650 je pouze jedno bezbariérové WC). WC jsou vakuová s elektronickým ovládáním tlačítky. U každých nástupních dveří je zřízen prostor o různých rozměnrech pro spoluzavazadla, nebo přepravu kol a kočárků. Vozy jsou plně klimatizované. Vůz má vnitřní regulaci teploty termostaty, v rozmezí 20-24°C, bez ohledu na venkovní teplotu. Vozy mají podvozky nově vyvinuté ve fy.Škoda a nesou také označení 7Ev. Brzda je tlakovzdušná kotoučová s možností EDB na hnacím podvozku a na běžném podvozku je magnetová kolejnicová. Povolená rychlost je 160 km/h. Okna jsou pevná s dvojitými skly. Vstupní dveře jsou vně předsuvné a jsou vybaveny poptávkovým systémem otevírání a zavírání pomocí tlačítek a jsou vybaveny výsuvným schůdkem. Výrobce: Škoda Vagonka, Ostrava a Škoda Transportation, Plzeň, Česko. Rok výroby: 2012-2015. Počet vyrobených vozů: předpoklad prozatím 26 jednotek

|______________________________________________________________________________ΛΛΛΛ

|vozy

94 54 1 440-442-441 ……………………………………………

Počet jednotek: 12 (12)

  Galerie č.1 Vozy 440 (001-012)

  Galerie č.2 Vozy 441 (001-012)

  Galerie č.3 Vozy 442 (001-012)

94 54 1 640-642-641 ……………………………………………

Počet jednotek: 8 (8)

  Galerie č.4 Vozy 640 (001-008)

  Galerie č.5 Vozy 641 (001-008)

  Galerie č.6 Vozy 642 (001-008)

94 54 1 650-651 …………………………………………………..

Počet jednotek: 6 (6)

 Galerie č.7 Vozy 650 (001-006)

  Galerie č.8 Vozy 651 (001-006)

Vozy jsou vedeny v Depech kolejových vozidel: Brno, Plzeň, Česká Třebová, Praha a Olomouc

|__________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie označení řad:

|Současný stav: Regiopanter 650, 651……………………………………………

|94 54 1 650/651 xxx-x (2012)

Sp, Os

|Současný stav: Regiopanter 440, 441, 442…………………………………….

|94 54 1 440/441/442 xxx-x (2012);

Sp, Os

|Současný stav: Regiopanter 640, 641, 642…………………………………….

|94 54 1 640/641/642 xxx-x (2012);

Sp, Os

|__________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE jednotky 440 a 640Udáváno v milimetrech a tunách
V každém trakčním podvozku dva motory Škoda ML 3942 K/4 o výkonu 340 kW. Trvalý výkon jednotky: 2040 kW; napěťový systém: 3 kV ss (ř.440), nebo 3 kV ss/ 25kV, 50Hz (ř.640); maximální rychlost: 160 km/h; výška podlahy v úrovni nástupu, nad temenem kolejnice: 550 mm; šířka dveří: 1500 mm; délka jednotky: 79400 mm; Maximální šířka: 2820 mm; maximální výška: 4260 mm; hmotnost prázdného vozu: 49,8+45,3+48,2 = 143,3t (ř.440) a 54,5+45,5+52,2 = 152,2t (ř.640);
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE jednotky 650Udáváno v milimetrech a tunách
V každém trakčním podvozku dva motory Škoda ML 3942 K/4 o výkonu 340 kW. Trvalý výkon jednotky: 1360 kW; napěťový systém: 3 kV ss/ 25kV, 50Hz; maximální rychlost: 160 km/h; výška podlahy v úrovni nástupu, nad temenem kolejnice: 550 mm; šířka dveří: 1500 mm; délka jednotky: 52900 mm; Maximální šířka: 2820 mm; maximální výška: 4260 mm; hmotnost prázdného vozu: 54,3+48,5 = 102,8t
–           elektrická zařízení jsou umístěna na střeše vozidel, společně se vzduchotechnikou a kabeláží ve výšce do 0,7 m nad stropem interiéru; Výrobce udává, že je vlak z 65% nízkopodlažní.
Vnější i vnitřní vzhled navrhlo studio Design Descent akademického sochaře Jiřího Španihela.

|______________________________________________________________________________ΛΛΛΛ

Seznam druhů a řad vozů <– zpět Vozy motorové <– zpět RegioPanter                                                          Další řada 451/452

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář