Původní a zaniklé řady vozů 2. třídy s chodbou uprostřed

nastoupil.com

Zaniklé původní řady vozů ČSD/ČD

Bai – Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko. Rok výroby 1966-74. Zaniklá řada v roce 1983. Důvod: přeznačení na řadu Bhm.

Bai – Výrobce: Vagónka Studénka, Československo. Rok výroby 1969-75. Zaniklá řada v roce 1983. Důvod: přeznačení na řadu Btm.

Bhm – Přeznačení řady Bai  (Maďarsko) v roce 1983 ve všech svých intervalech. Zaniklá řada v roce 1990 ve všech svých intervalech. Důvod přeznačení na řadu Bh.

Btm – Přeznačení řady Bai (Československo) v roce 1983 ve všech svých intervalech. Zaniklá řada v roce 1990 ve všech svých intervalech. Důvod přeznačení na řadu Bt.

Btme – Výrobce: Vagónka Studénka, Československo. Rok výroby 1986-87. Zánik řady v roce 1990. Důvod: přeznačení na řadu Bte.

Bh – Přeznačení řady Bhm (Maďarsko původně Bai) v roce 1990 ve všech svých intervalech. Zaniklá řada v roce 2001. Důvod: přeznačení na řadu Bt 277.

Bt – Přeznačení řady Btm (Československo původně Bai) v roce 1990 ve všech svých intervalech. Zaniklá řada v roce 2001. Důvod: přeznačení na řadu Bt 278.

Bte – Výrobce: Vagónka Studénka, Československo. Rok výroby 1990-91. Do řady v roce 1990 přichází i interval řady, původně vyrobené pod Btme (československo 1986-87). Zánik řady ve všech intervalech v roce 2001. Důvod: přeznačení na řadu Bdt. Řada Bdt r. výr 1986-87 dostává index Bdt 279 již v tomto roce. Řada Bte r. výr. 1990-91 přechází do řady Bdt.

Bte – Výrobce: Vagónka Studénka, Československo. Rok výroby 1991-92. Záni řady v roce 1999. Důvod: přeznačení na Bpe.

Bymee – Výrobce: Wagonbau, Bautzen, Německo. Rok výroby 1989-90. Zánik řady v roce 2001. Důvod: přeznačení na Bdmtee.

Bdt – Přeznačení řady Bte v roce 2001 původně Bte r. 1990-91 na Bdt. Zánik řady v roce 2009 ve všech intervalech. Přeznačení na řadu Bdt 280.

Bpe – Přeznačení řady Bte (Československo r. výr 1991-92) v roce 1999 na řadu Bpe. Zánik řady v roce 2001. Důvod: přeznačení na řadu Bp.

Bp – Přeznačení řady Bpe (Československo r. výr 1991-92) v roce 2001 na řadu Bp. Zánik řady v roce 2009. Důvod: přeznačení na řadu Bp 282.

Bdmtee – Přeznačení  původní řady Bymme v roce 2001 na Bdmtee. Zánik řady v roce 2009 ve všech intervalech. Důvod: přeznačení řady obdržení indexů 275 a 281.

Bt 277 – Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko. Rok výroby 1966-74. Původní řada Bai přeznačená na Bhm, Bh a Bt 277. Zánik řady v roce 2013. Důvod: zrušení všech vozů. Poslední vůz je veden v DHV v Lužné u Rak.

Bt 278 – Výrobce: Vagónka Studénka, Československo. Rok výroby: 1969-75. Původní řada Bai přeznačená na Btm, Bt a Bt 278. Zánik řady v roce 2015. Důvod: přechod pod jiný kód a zrušení zbylých vozů.

Bp 282 – Výrobce: Vagónka Studénka, Československo. Rok výroby: 19-75. Původní řada Bte, Bpe, Bp a Bp 282. Zánik řady v roce 2016. Důvod: přechod pod kód Bdpee 231, rekonstrukce.


Zaniklé rekonstruované řady vozů ČSD/ČD:

Btee – rekonstrukce vozu v roce 1991 bývalé řady Bt (původně řada Bai 1969-75) – Výrobce Vagónka Studénka, Československo. Zaniklá řada v roce 1993. Doba trvání 1991-1993. Důvod zániku je přechod vozu na Slovensko.

Bhee –  modernizace vozů bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko. ZANIKLÁ ŘADA v roce 2001. Doba trvání 1996-2001. Důvod zániku je přeznačení vozů a na Bpee.

Bpee – Přeznačení v roce 2001 modernizovaných vozů bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko, které byly modernizovány na řadu Bhee. ZANIKLÁ ŘADA v roce 2006. Doba trvání 2001-2006. Důvod zániku je přeznačení vozů, obdržení indexů 242 a 247.

Bdmpee – Přeznačení v roce 2001 modernizovaného vozu (Pův. řada Bymee a Bdmtee) na řadu Bdmpee. Zánik řady v roce 2009. Důvod: přeznačení na řadu Bdmpee 253.

Btk – Úprava vozů v letech 2001 až 2005 (Původně řada Bai, Bhm, Bh, Bt, Bt 277 Maďarsko) na řadu Btk. Zánik řady v roce 2009. Důvod: přeznačení řady na Btk 662.

Bvt – modernizace dvou vozů v roce 2007 (Původně řada BDs r. výr. 1974-84) na řadu Bvt, 50 54 84-46. Zaniklá řada v roce 2009. Důvod: přeznačení na řadu Bvt 453.

Bpee 247 –  modernizace vozů v roce 2011 bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko, které byly již modernizované na řadu Bhee (Bpee). ZANIKLÁ ŘADA v roce 2011. Doba trvání 2006-2011. Důvod zániku je modernizace vozů a přechod pod index Bpee 237.

Bpee 242 –  modernizace vozů v roce 2006 bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko, které byly modernizovány na řadu Bhee (Bpee). ZANIKLÁ ŘADA v roce 2011. Doba trvání 2006-2011. Důvod zániku je modernizace vozů a přechod pod index Bpee 237.

Bpee 239 – modernizace vozů v roce 2008 bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko, které již byly modernizované na řadu Bhee (Bpee). ZANIKLÁ ŘADA v roce 2012. Doba trvání 2008-2012. Důvod zániku je modernizace vozů a přechod pod index Bpee 237.

Bdt 261 – rekonstrukce vozu bývalé řady Bt 278 (původně řady Bai 1969-75) – Výrobce Vagónka Studénka, Československo. ZANIKLÁ ŘADA v roce 2012. Doba trvání 2008-2012. Důvod zániku je rekonstrukce vozu a přechod pod index Bdt 262.

Btee 284 – rekonstrukce vozů bývalé řady Bt 278 (původně řady Bai 1969-75) – Výrobce Vagónka Studénka, Československo. ZANIKLÁ ŘADA v roce 2013. Doba trvání 2005-2012. Důvod zániku je rekonstrukce vozů a přechod pod index Bdtee 286.

Bt 283 – Výrobce: Vagónka Studénka, Československo. Rok výroby: 1969-75. Původní řada Bai přeznačená na Btm, Bt, Bt 278 a Bt 283. Upravená řada v roce 2004. Zánik řady v roce 2016. Důvod: přechod pod jiné kódy a zrušení zbylých vozů.

Btk 662 – Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko. Rok výroby 1966-74. Původní řada Bai přeznačená na Bhm, Bh a Bt 277. Úprava vozů v letech 2001 až 2005 (Původně řada Bh, Bt 277, Maďarsko). Důvod zrušení všech vozů – poslední vozy  převedeny do DHV v Lužná u Rak.

Bdt 252 – rekonstrukce jednoho vozu bývalé řady Bt 278 (původně řady Bai 1969-75) – Výrobce Vagónka Studénka, Československo. Řada zanikla v roce 2018. Doba trvání 2002-2018. Důvod zániku je zrušení vozu.

Napsat komentář