B 249 (pův.Ba)

nastoupil.com

seznam druhů a řad vozů <– zpět vozy 2. třídy s postranní chodbou  <– zpět ABmz 346                           další řada  Bd 264

|základní informace

Řada B 249, přeznačení původní řady v roce 2009 – v letech 1974 až 1985 tehdejší ČSD obrdžely celkem 816 vozů typu UIC-Y, původní řady Ba, pro mezinárodní a vnitrostátní relace. Vozy z původní řady od výroby přešly bez zásadní modernizace přes několikeré přeznačení sem, do současné řady B 249. Vozy z této řady lze najít po různých rekonstrukcích a úpravách v řadách B 256, Bd 264, Bee 243, Bee 273, Bc 841 a Bc 842. Aktualizace 27.01.2021 (úprava charakteristiky).

|charakteristika

Technicky jde o čtyřnápravový oddílový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a deseti osmimístnými oddíly pro cestující. Obsaditelnost vozu je 80 míst k sedění. Potah sedadel byl původně koženkový – červená barva. Technické typy vozů 1.371 (vozy 208-565), typ 1.313 (vozy 566-725), typ 1.333 a 1.336 (vozy 726-842), typ 1.351 (vozy 891-979). Vůz má teplovzdušné topení, které se skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Regulace teploty je automaticky řízená  vestavěnými termostaty (18-24 °C) a ručně regulovatelná pomocí páček v jednotlivých oddílech.  Zdroj topení je elektrická energie. Nátupní dveře jsou otočně skládací s centrálním zavíráním a blokováním za jízdy. Dveře mají vně 2 stupačky u vozů 175-207 a 3 stupačky u vozů 208-979. Okna jsou otevíratelná, polospouštěcí. Ve voze je 2 x gravitační WC a umývárna, po jednom na obou představcích. Nejvyšší  povolená rychlost je 140 km/h. Výrobce: Waggonbau Bautzen, Německo (původně řada Ba). Rok výroby: 1974-85. Počet vyrobených vozů je 816 kusů v sérii (175-990).  Vozy mají označení RIC, což znamená, že jsou způsobilé pro mezinárodní provoz. Vozům, kterým byl režim odebrán přešly pod kód B 256. Některým vozům byl zpětně RIC režim opět přiznán a vrátili se zpět pod kód B 249. Řada B 249 má jeden interval označení.

|vozy

51 54 20-41

galerie č.1 vozy 287 až 531                       

galerie č.2 vozy 532 až 568

galerie č.3 vozy 569 až 596                      

galerie č.4 vozy 597 až 657

galerie č.5 vozy 658 až 680                      

galerie č.6 vozy 681 až 706

galerie č.7 vozy 707 až 732                       

galerie č.8 vozy 733 až 759

galerie č.9 vozy 760 až 820                      

galerie č.10 vozy 822 až 852

galerie č.11 vozy 853 až 892                     

galerie č.12 vozy 893 až 915

galerie č.13 vozy 916 až 968                     

galerie č.14 vozy 969 až 979

počet provozovaných vozů: cca 233

(v jednotlivých galeriích není výčet historie přechodů z RIC režimu a zpět před rokem 2009, až na několik vyjímek, úplný)

Čísla vozů (v seznamu jsou všechny vozy, které se v řadě od roku 2009 objevily): 287, 301, 403, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 546, 548, 549, 550, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 584, 585, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 698, 699, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 728, 732, 733, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 749, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 763, 764, 765, 777, 779, 786, 788, 794, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 817, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 830, 831, 833, 834, 835, 840, 842, 843, 845, 846, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 858, 860, 861, 863, 865, 866, 868, 871, 872, 875, 876, 880, 881, 882, 891, 892, 893, 895, 897, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 922, 925, 926, 928, 929, 930, 952, 954, 960, 962, 965, 966, 968, 969, 971, 972, 973, 975, 976, 978, 979

– V 70. a 80. letech minulého století byly po dodání vybrané vozy vyčleněny pro provozování na elitním Ex/R „Ostravan“. Šlo o vozy  z dom.st. Bohumín Aa 19-41 093-100 (Bautzen 1978), Ba 20-41 461-480 (Bautzen 1979), později i některé vozy řady BDa (Bautzen 1974-81). Vozy byl označeny logem Ostravan s rudou hvězdou u nástupních dveří. Vozy byly řazeny do dvou souprav po 12ti vozech. Loga se přestaly obnovovat v letech 1986/87 a v dalších letech byly vozy nahrazeny nově dodanými vozy řad Amee, Bmee, BDmeer. (zdroj: časopis Dráha)

– Vozy v řadě od roku 2009 prodělávaly revitalizaci (humanizaci), kterou prováděly dílny společnosti JANOZA s r.o., na základě designového návrhu studia Najbrt. Jde o celkovou úpravu interiéru v jednom stupni a přelakování vozové skříně do korporátního stylu ČD ve stupni druhém. Nutno podotknout, že jak interiéry tak i extériéry prodělaly již svůj vývoj vzhledu revitalizace a tudíž různé vozy lze najít v různém provedení tzv. humanizace i v různém provedení korporátního laku.

– Dne 16. března 2010 uspořádaly České dráhy prezentaci projektu revitalizovaných (humanizovaných) osobních vozů ve stanici Praha Masarykovo nádraží. Revitalizace sedmi zkušebních vozů (6 kusů řady B a jeden vůz BDs) proběhla v různých firmách a na základě vyhodnocení prezentace byla, pro další revitalizace, vybrána firma JANOZA CZ Praha. Prezentovány byly tyto vozy: B249 51 54 20-41 681-7 (JANOZA CZ Praha), B249 51 54 20-41 719-5 (MOVO Plzeň), B249 51 54 20-41 860-7 (STSV České Velenice), B249 51 54 20-41 906-8 (OLPAS MORAVIA Krnov), B249 51 54 20-41 915-9 (MSV interier Studénka), B249 51 54 20-41 917-5 (KOS Krnov) a BDs449 51 54 82-40 412-9 (DPOV Přerov, PSO Nymburk).

– Vozy 567, 574, 578, 584, 658, přešly v roce 2011 z kódu B 256.

– Vůz 907 přešel v roce 2011 pod kód Bd 264.

– Vroce 2011 až 2012 byl do Polska zapůjčen nevelký „balík“ vozů (počet cca 30 vozů; pořadová čísla?). Vozy obdržely na bočnici logo „Koleje Śląskie“. Na jaře 2012 se vozy vrátily zpět pod správu ČD. Některé z těchto vozů odešlo opětovně na podzim znovu do Polska (viz galerie).

– V roce 2012 při příležitosti Mistrovství Evropy v kopané (Polsko 2012) byly vozy č. 826, 835, 906 a 919 opatřeny polepy na bočnicích. Vozy byly nasazovány do speciálních vlaků pro přepravu fanoušků.

– V roce 2012 došlo u velkého počtu vozů (511, 512, 513, 515, 516, 518, 520, 523, 524, 526, 527, 528, 531, 533, 534, 546, 548, 549, 550, 554, 556, 557, 559, 564, 565, 569, 570, 573, 585) k dosazení režimu RIC. Vozy přešly z kódu B 256. Tyto vozy společně s několika vozy kódu B 249 (celkem 50 vozů) byly dlouhodobě pronajaty do Polska, konkrétně společnosti „Koleje Śląskie“. Ukončení nájmu v prosinci 2013 a vozy navráceny do provozu k ČD. V polsku se postupně vystřídaly vozy B249 20-41 403, 512, 515, 518, 519, 520, 523-529, 531-534, 546, 549, 553-557, 559, 562, 565, 566, 568, 569, 573, 576-579, 582-585, 592, 597, 599, 601, 605, 661 a 662.

–  Od listopadu do prosince 2014 , došlo u 20 vozů (576, 577, 578, 579, 583, 594, 596, 597, 703, 704, 727, 736, 746, 750, 752, 755, 760, 762, 764, 777) k pronájmu na Slovensko, konkrétně společnosti ZSSK. Ukončení nájmu k 31.prosinci 2014 a vozy navráceny do provozu k ČD. Po dobu nájmu vozy předislokovány do stavu DKV Brno společně s dalšími 20 vozy řady Bdt279 taktéž pronajatými ZSSK.

– Vybrané vozy  DKV Brno, Česká Třebová, Praha a Plzeň byly vybaveny novým 18-ti žilovým UIC kabelem, WTB linkou pro využití do souprav s řídícím vozem „Sysel“ Bfhpvee na Os a Sp vlacích (2012/13) na rameni Brno hl.n. – Břeclav – Hodonín – Olomouc hl.n.

– V roce 2015 bylo do Polska, tentokrát společnosti PKP Intercity, zapůjčeno několik vozů z řady (přesný počet nezjištěn; jednalo se o vozy pořadového čísla: 564, 714, 717, 718, 719, 732, 733, 735, 736, 738, 739, 740, 921, 926, 928). Vozy se v pravidelných intervalech v Polsku mění za vozy jiných čísel kvůli revizím a nutným opravám.

– V roce 2016 bylo opět do Polska zapůjčeno několik vozů z řady B249. Přesný počet nezjištěn, protože vozy se v pravidelných intervalech v Polsku mění za vozy jiných čísel. Dle dostupných informací se zatím jednalo o vozy pořadového čísla: 573 až 579, 582 až 585, 693, 695, 696, 698, 699, 807, 808, 809 a 969).

|vývoj označování

Hierarchie označení vozů: |Ba (1974-85) 51 54 20-41 = |Bm (1983-1990 přeznačení řady) 51 54 20-41 = |B (1990-2009 přeznačení řady) 51 54 20-41 = |B 249 (2009 přeznačení řady/přidání indexu) 51 54 20-41

1.Ba, 1974:     2.B,1993:

3.B249,2009:b249na mod

Současný stav: B 249

 b 249

|technická specifika

Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 920 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 42, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V. Rok výroby 1982-85: Görlitz V/Va.

|rozložení sedadel:


seznam druhů a řad vozů <– zpět vozy 2. třídy s postranní chodbou  <– zpět ABmz 346                           další řada  Bd 264

Napsat komentář