Aee 152 (ex. Aee)

nastoupil.com

seznam druhů a řad vozů <– zpět  vozy 1. třídy  <– zpět  Aee 145                                                                 další řada  Ampz 143

|základní informace

Řada Aee 152; přeznačení řady v roce 2004 – v roce 1996 až 2001 obdržely ČD 18 modernizovaných vozů 1. třídy (původně řady Aa rok 1972-78, ABm rok 1984, ABa rok 1964-73, německé výroby). Vozy po modernizaci dostaly nová pořadová čísla od 001. Řada byla původně rekonstruována do nové řady Aee 19-38 a od roku 2004 řada dostala index 152 dle KOV ČD. V té době již několik vozů z této řady bylo po další modernizaci a přešly do nové řady Aee 145. Tudíž do řady Aee 152 nepřešlo současně všech 18 vozů. Další vozy odešly z řady v letech 2004 až 2006 další modernizací. Aktualizace 23.01.2021 (úprava charakteristiky).

|charakteristika

Technicky jde o čtyřnápravový oddílový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbou. Vozy mají devět oddílů, vždy po šesti sedadlech.  Obsaditelnost je tedy 54 míst k sezení. Vůz má teplovzdušné topení, které se skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Zdroj je elektrická energie je z hnacího vozidla. Vůz má pevná okna s vyklápecí horní částí v každém oddíle. V chodbě jsou otevíratelná pouze tři okna, zbylá jsou pevná neotvíratelná. Ve voze je 2 x gravitační WC, po jednom na obou představcích. Řada je vybavena vlakovým rozhlasem – hlasitost se dá jednotlivě ručně ovládat v oddílech i na představcích. Nátupní dveře jsou otočně skládací s centrálním zavíráním a blokováním za jízdy. Vozy jsou vybaveny CZE – centrální zásobování energie. Maximální povolená rychlost je 140 km/h. Výrobce: WEB Waggonbau Bautzen, Německo (původně řady Aa rok 1972-78, ABm rok 1984, ABa rok 1964-73). Modernizaci provedla ŽOS České Velenice, v letech 1996-2001. Modernizace spočívá v zásadní úpravě interiéru. Umývárky byly zrušeny, přepážky mezi nimi a WC byly vybourány a následný prostor byl přebudován v nové socialní zařízení. Dále ve výměně sedadel a obložení stěn oddílů a rekonstrukci elektrických rozvodů ve voze. Bylo dosazeno CZE – Centrální zásobování energie. Vozy jsou rekonstruované z řad AB (AB349 a AB350) a A (A 151). Počet rekonstruovaných vozů je 18 (001-018). Vozy dostaly nové označení včetně pořadových čísel.

|vozy

50 54 19-38 

galerie vozy 001 až 018

počet provozovaných vozů vozů: 6

Čísla vozů: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018

– vozy 001-012 po dosazení klimatizace v letech 2000-06 přešly pod kód Aee 145

– v letech 2011-2012 došlo k vybavovení všech oddílů zásuvkami pro 230 V

|vývoj označování

Hierarchie označení řady:

Větev Aa: |Aa (1972-78) 51 54 19-41/50 54 19-41 = |Am (1983-1989 přeznačení řady) 51 54 19-41 = |A (1990-1996 přeznačení řady) 51 54 19-41/50 54 19-41 = |Aee (1996-2001 1.rekonstrukce) 50 54 19-78/50 54 19-38 = |Aee 152 (2004-06 přidělení indexu) 50 54 19-38

1. Aa 1972:            A 1972 csd 2. Aee 1996:      Aee CD

3.Aee152, 2000:Aee CD 4.Aee152,2010:ma152

Větev ABm: |ABm (1984) 51 54 39-41 = |AB (1990-1996 přeznačení řady) 51 54 39-41 = |Aee (1996-2001 1. rekonstrukce) 50 54 19-78/50 54 19-38 = |Aee 152 (2004 přidělení indexu) 50 54 19-38

1. ABm 1984:       ABa csd 2. Aee 1996:        Aee CD

3.Aee152, 2000:Aee CD 4.Aee152,2010:  ma152

Větev ABa: |ABa (1964-73) 51 54 39-80/39-10 = |ABm (1983-1990 přeznačení řady) 51 54 39-80/39-10= |AB (1990 přeznačení řady) 51 54 39-40/50 54 39-40 = |Aee (1996-2001 1. rekonstrukce) 50 54 19-78/50 54 19-38 = |Aee 152 (2004 přidělení indexu) 50 54 19-38

1. ABa 1964:       ABa csd 2. Aee 1996:        Aee CD

3.Aee152, 2000:Aee CD 4.Aee152,2010:  ma152

Současný stav: Aee 152

aee145   

|technická specifika

Váha prázdného vozu:  40450 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4230 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 43, R 60 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové;  Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V, Va.

|rozvržení sedadel

seznam druhů a řad vozů <– zpět  vozy 1. třídy  <– zpět  Aee 145                                                                 další řada  Ampz 143

Napsat komentář