řada Btn 755, 50 54 21-29 (Vozů:0/80); zaniklá řada

nastoupil.com

====================================================================================

Vozy:

====================================================================================

Původní, zaniklé či průběžné řady  <– zpět Původní řady vozů přípojných <– zpět Btn755                                     Další řada Aa 1967

• Btn 755, 50 54 21-29 001-4………………………………………………………………………………

Výr.č.: podélník: 1969/71455 – PŘEHLED v.č.; Původně řada Baim; ex Baim 70 54 20-29 200; ex 053 011; foto A.Fiurášek; Přešel v letech 2010-12 pod kód Bdtn 757 jako vůz 50 54 20-29 223.

2011:

 Btn 755, 50 54 21-29 002………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 003………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 004………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 005………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 006………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 007………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 008…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 009…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 010…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

______________________________________________________________________________Nahoru

• Btn 755, 50 54 21-29 011-3……………………………………………………………………………..

Výr.č.: podélník: 1970/71467 – PŘEHLED v.č.; Původně řada Baim; foto A.Fiurášek; Přešel v letech 2010-12 pod kód Bdtn 757 jako vůz 50 54 20-29 218.

2011:

 Btn 755, 50 54 21-29 012………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

• Btn 755, 50 54 21-29 013…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

• Btn 755, 50 54 21-29 014…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

• Btn 755, 50 54 21-29 015…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 016…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 017-0……………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757; foto A.Fiurášek

2011: 2012:

 Btn 755, 50 54 21-29 018………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757

• Btn 755, 50 54 21-29 019………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757 jako vůz 50 54 20-29 222

 Btn 755, 50 54 21-29 020………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

______________________________________________________________________________Nahoru

 Btn 755, 50 54 21-29 021………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 022………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 023………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

• Btn 755, 50 54 21-29 024………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757 jako vůz 50 54 20-29 219

 Btn 755, 50 54 21-29 025………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 026…………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 027………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 028………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757;

 Btn 755, 50 54 21-29 029………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 030…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

______________________________________________________________________________Nahoru

 Btn 755, 50 54 21-29 031………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 032………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 033………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 034………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 035………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 036………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 037…………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 038-6………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Výr.č.: podélník: 1970/71845 – PŘEHLED v.č.; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757; foto A.Fiurášek

2011:

 Btn 755, 50 54 21-29 039………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 040………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

______________________________________________________________________________Nahoru

 Btn 755, 50 54 21-29 041…………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

• Btn 755, 50 54 21-29 042-8………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; foto A.Fiurášek; Přešel v letech 2010-12 pod kód Bdtn 757 jako vůz 50 54 20-29 220

2011:

 Btn 755, 50 54 21-29 043-6……………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757; foto A.Fiurášek

2011:

 Btn 755, 50 54 21-29 044…………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 045…………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 046…………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 047…………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 048………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

• Btn 755, 50 54 21-29 049………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 050………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

______________________________________________________________________________Nahoru

 Btn 755, 50 54 21-29 051………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 052…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 053…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 054-3…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Vůz přelakován do původního laku (rok ?), je veden v DHV Lužná u Rakovníku; foto A.Fiurášek; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 757

2007:

 Btn 755, 50 54 21-29 055……………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 056…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 057…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

• Btn 755, 50 54 21-29 058…………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 059………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 060………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

______________________________________________________________________________Nahoru

 Btn 755, 50 54 21-29 061-8………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757; foto A.Fiurášek

2011: 2012:

 Btn 755, 50 54 21-29 062-6………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757

2011:

• Btn 755, 50 54 21-29 063………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-13 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 064………………………………………………………………………………….

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v letech 2010-11 pod kód Bdtn 756

 Btn 755, 50 54 21-29 065…………………………………………………………………………………..

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757

 Btn 755, 50 54 21-29 066-7………………………………………………………………………………

ex Baim 70 54 20-29; Přešel v roce 2013 pod kód Bdtn 757; foto A.Fiurášek

2011:

______________________________________________________________________________Nahoru

Zde jsou uvedeny vozy v bývalém označení 053 a které do řady Btn 755 nedošly:
Vůz Baim 70 54 20-29 244 (1970) = 053 074 = Přešel v letech 2007 pod kód Bdtn 756; Vůz zachycen ještě v řadě 053 (rok 2005) do řady Btn 755 oficiálně nedošel; foto A.Fiurášek

2005:

Vůz Baim 70 54 20-29 240 (1970) = 053 072 = Přešel v letech 2005 pod kód Bdtn 756; Vůz zachycen ještě v řadě 053 (rok 2005) do řady Btn 755 oficiálně nedošel; foto A.Fiurášek

Rok ?:

Několik fotografií vozů 053; čísla vozů nejsou známa (scan starších fotografií); foto A. Fiurášek

Rok ?: 2004:

______________________________________________________________________________Nahoru

Původní, zaniklé či průběžné řady  <– zpět Původní řady vozů přípojných <– zpět Btn755                                     Další řada Aa 1967

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III

===================================================================================

 

 

 

 

  

 

Napsat komentář