Bai rok výr.: 1966-74, Maďarsko

nastoupil.com

<– zpět Původní, zaniklé řady vozů <– zpět Pův. řady vozů 2. třídy s chodbou uprostřed              Další řada Bai 1969

__________________________________Bai

Označení řady Bai nepočíná rokem 1966! Tento rok je zde uvaděn jako počáteční pouze v rámci tohoto katalogu. Vozy vyrobené před uváděným datem v našem seznamu (prozatím) neuvadíme.
Dle platných předpisů a výnosů ČSD označovaly vozy 2. třídy s chodbou uprostřed (čtyřnápravové) písmenným označením Bai. Toto označení zaniká v roce 1983 ve všech svých intervalech.
|základní informace                                                                                                                                                    Rekonstrukční skupina: Bt1

Původní řada Bai – V letech 1966 až 1974 tehdejší ČSD obdržely sérii 918 vozů,  druhé třídy s chodbou uprostřed pro osobní, vnitrostátní relace; Maďarské výroby. Vozy z této řady lze najít v řadách  Bt 277 (přímý nástupce řady) Ahee • Aee 140  Aee 142 Aee 147 Apee 139 Apee 141 Apee 148 Beel Bhee/Bpee Bee 238 Bee 240 Bee 246 Bpee 247 Bpee 239 Bpee 237 Btk 662.  Aktualizace 09.12.2018 (dosazení informací a fotografií u slovenských vozů 114, 300 a 780).

Vyfotografováno 42 vozů  (Adam Fiurášek, M. Petrskovský, V.Nastoupil).

|___________________________________________________________________________________

Charakteristika:  Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy konstruovaný s chodbičkou uprostřed. Řada měla dvě nástupní plošiny vždy na jednom konci vozu. Vůz obsahoval dva velké prostory pro cestující, které byly odděleny příčkou s dveřmi.  Samotný velkoprostorový oddíl obsahoval 11 fiktivních oddílů, se sedadly uspřádanými stylem 2+2 a se stolky pod okny. Původní potah sedadel – zelená a červená koženka. 2 x WC na obou představcích vozu. Obsaditelnost byla 88 míst k sezení. Topení bylo odporové.  Okna byla otevíratelná, polospouštěcí s dvojitými skly a při dodání z výroby byla vybavena záclonkami. Vstupní dveře byly zalamovací. Nejvyšší povolená rychlost byla 120 km/h. Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko. Rok výroby: 1966-74. Počet vyrobených vozů: 918 (000-917). Vozy byly dodávané ČSD takto: 1966: 000-024, 1967: 025-189, 1968: 190-339, 1969: 340-474, 1970: 475-617, 1972: 618-717, 1973: 718-817, 1973-74: 818-847, 1974: 848-917).

|___________________________________________________________________________________

Původní písmenné označení Bai; původní číselné 50 54 21-18 000-917.

Přímým nástupcem této řady je tedy řada Bt 277  přičemž vozy od svého vzniku prošly tímto vývojem označení: Bai, 50 54 21-18 (1966) = Bhm (1983) 50 54 21-18 = Bh (1990) 50 54 21-18 = Bt 277 (2001) 50 54 21-18.

Z této řady, respektive již z přeznačené řady Bh, odešla spousta vozů pod různé kódy z důvodu rekonstrukcí:  Ahee •  Aeel Beel Bhee/Bpee. Tyto se dále rozpadají pod další indexy díky dalším modifikacím. Konkrétní čísla vozů lze najít v samotných přehledech. V roce 1993 část vozů přešla na Slovensko (viz samotné přehledy vozů). Dá se tedy s určitou nadsázkou říci, že jedny z nejstarších vozů v parku ČD doposud přežívají a jsou provozní byť již prošly radikální (a nejdednou) rekonstrukcí. Stejně tomu je i za hranicemi u sousedů ve Slovenské republice, kde původní vozy také došly k několikerým rekonstrukcím a dodnes plní na kolejích svou funkci. Dále bylo již mnoho vozů zrušeno, či převedeno a přeznačeno pod označení vozů Zvláštních Účelů, kde plní funkce vozů obytných, nářaďových a pod. Některé vozy jsou i v soukromých rukou. K dnešnímu dni (2012) jsou nám známé konkrétní údaje asi u stovky vozů této velké řady. Jakkékoliv další informace uvítáme a rádi zveřejníme.

|________________________________________________________________

Zde je stručný přehled rekonstrukcí:
Aee 140   (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009 = Aee 140 2011);
Apee 141 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Ahee 1996 = Apee 2001 = Apee 141 2008);
Aee 147 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009);
Aee 142 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009 = Aee 142);
Bee 246 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 = Bee 246 1996);
Bee 240 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 = Bee 246 1996 = Bee 240 2008-09);
Bee 238 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 =Bee 246 1996 = Bee 240 2008-09 = Bee 238 2010);
Bpee 247 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Bhee (1996) = Bpee 2001 = Bpee 247 2009);
Bpee 242 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Bhee (1996) = Bpee 247 2001 = Bpee 242 2006);
Bpee 239 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Bhee (1996) = Bpee 247 2001 = Bpee 239 2008);
Bpee 237 (Bai = Bhm 1983 = Bh 1990 = Bhee (1996) = Bpee 2001 = Bpee 247 2001 = Bpee 242 2006 = Bpee 239 2008 = Bpee 237 2010).

|___________________________________________________________________________________

• Seznam č.1: vozy 000-100

• Seznam č.2: vozy 101-200

• Seznam č.3: vozy 201-300

• Seznam č.4: vozy 301-400

• Seznam č.5: vozy 401-500

• Seznam č.6: vozy 501-600

• Seznam č.7: vozy 601-700

• Seznam č.8: vozy 701-800

• Seznam č.9: vozy 801-917

Zdroj informací vozů, které přešly na Slovensko www.vagonweb.cz. a Alan Butschek www.alanbutschek.cz

|___________________________________________________________________________________

HLAVNÍ TECH. ÚDAJEuváděno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39700 kg; Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm; Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm; Brzda : DAKO P, špalíková; Brzdící váha: P 43, R -; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly;  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: bezrosochový Görlitz V

rozvržení sedadel

|___________________________________________________________________________________

<– zpět Původní, zaniklé řady vozů <– zpět Pův. řady vozů 2. třídy s chodbou uprostřed              Další řada Bai 1969

====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

====================================================================================

 

 

 

 

 

Jedna odpověď

Napsat komentář