Beer 273; rok přeznačení 2009; zaniklá ř. 2010, doba trvání 2009-2010

nastoupil.com

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy                                                        Další řada Beel 1997-98

_______________________________Beer273

|základní informace                                                                                                                                 Rekonstrukční skupina: (B3, BD1); B10

Řada Beer 273; přeznačená řada v 2009 (rekonstruovaná řada) – V letech 1992 až 1995 obdržely ČD 34 vozů se zásadní rekonstrukcí, pro vnitrostátní IC a rychlíkové relace; řada Beer. Vozy pocházejí z původních řad Ba (1974-85) a BDa (1974-1981) vyrobených v Německu. Prvních šest vozů dostalo interval 50 54 20-78. V tomto intervalu se od počátku objevil i vůz Beer, 50 54 20-78 001, který v devadesátých letech (pravděpodobně 1996) byl přeznačen a přešel do řady Bee (Bee272). Vůz 103 byl původně rekonstruován jako vůz 1. a 2.třídy ABeer, 50 54 30-70 101 a sem do řady přešel v roce 1994 jako vůz 2. třídy Beer, 50 54 20-78 103. Všech šest vozů inervalu 20-78 byly v roce 1995 přeznačeny na interval 20-38 do kterého se rekonstruovaly i všechny zbývající vozy. V roce 2009 došlo k přeznačení všech vozů na řadu Beer 273. Vozy lze najít v řadě Bee 273. Aktualizace 07.06.2015 (dosazení charakteristiky a obrázků).

Vyfotografováno  10 vozů –  34 obrázků (Adam Fiurášek, Vít Nastoupil).

|_________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

(Technické informace zdroj www.alanbutschek.cz, různé zdroje). Roku 1992 byl v ŽOS Plzeň (dnes MOVO Plzeň) jeden vůz řady B (původně Ba rok výr. 1974-85 – čtyřnápravový vůz 2. třídy s postranní chodbou a deseti oddíly) zásadně rekonstruován. Dostal písmenné označení Beer 20-78. Ve stejnou dobu počala vznikat další rekonstrukce vozu B a to v ŽOS České Velenice. Vůz z Č. Velenic obsahuje šest oddílů, zbytek vozu tvoří velkoprostorový oddíl který má uspořádání sedadel (původní výroba) 2+1 v různém uspořádání (dále viz. Bee). Vůz rekonstruovaný v Plzni dostal neobvyklé uspořádání oddílů. Obsahuje jeden tzv. dětský oddíl, v kterém je i malá sedačka pro dítě, pak dva klasické oddíly, dále dva tzv. dvojoddíly a konečně uprostřed lze najít jeden trojoddíl. Oddíly obsahují šest sedadel. Profil postranní chodby není zcela v rovině, jsou v ní rozšířená místa na úkor zmenšení oddílu a v těchto místech lze najít sklopná „nouzová sedadla“. Všechna sedadla jsou německé výroby. U vozů číslo 101 – 107 jsou sedadla typu Paulisch GmbH, Co. z Německa. U vozů číslo 108 – 134 se nachází sedadla typu TMI Barcelona, Španělsko. Celkem má vůz 53 sedadel (u některých kusů pouze 52 sedadel). Po rekonstrukci těchto vozů došlo k porovnání obou projektů a nakonec byl vybrán vůz z MOVO Plzeň a tím vznikla řada Beer. Vnitřní interiér dostal barevnou kombinaci růžové a tyrkysové. Okna byla vyměněna za nová, v oddílech zůstala stahovací a na chodbě byla ponechána stahovací pouze dvě okna, zbylá jsou pevná. Přechodové dveře jsou vybaveny automatickým systémem zavíráním/otevíráním pomocí madla. Topení je teplovzdušné (toho se rekonstrukce netýkala). Řada je vybavena centrálním ovládáním uzavírání dveří a ovládání osvětlení. Vstupní dveře prošly úpravou, byly dosazeny nové, včetně mechanismu. Dveře jsou zalamovací. Vozy jsou vybaveny CZE – centrální zásobování energie. Nejvyšší  povolená rychlost je 140 km/h.  Výrobce: Waggonbau Bautzen, Německo (Původně řady Ba 1974-85 a BDa 1974-81). Rok výroby: 1974-85. Modernizaci prováděla společnost MOVO Plzeň, Česko v letech 1992-95. Vozy jsou rekonstruovány z původních řad B a BDs. Vozy byly rekonstruovány do řady Beer. V roce 2009 přeznačeny na Beer 273.

|__________________________________________________________________________________

|intervaly, vozy:

50 54 20-38 ………………………………………………………

Počet vozů: 0 (34)

čísla vozů: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134

  Galerie, Vozy 101-117

  Galerie, Vozy 118-134

 – Vozy v roce 2010 přešly pod kód Bee 273, 50 54 20-38. Z tohoto důvodu interval a řada zaniká.

|_________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie označení řady:

Větev Ba: Ba (1974-85) 50 54 20-41 = Bm (1983, přeznačení řady) 51 54 20-41 = B (1990, přeznačení řady) 51 54 20-41 = Beer (1992-95, rekonstrukce) 50 54 20-38/20-78 = Beer 273 (2009, přeznačení řady)  50 54 20-38 = Bee 273 (2010-11, přeznačení řady) 50 54 20-38

1.Ba ČSD:               2.Beer, 1992:

________________________________________________________

Větev BDa: BDa (1974-81)  51 54 82-40 = BDms (1983, přeznačení řady) 51 54 82-40 = BDs (1990, přeznačení řady) 51 54 82-40 = Beer (1992-95, rekonstrukce) 50 54 20-38/20-78 = Beer 273 (2009, přeznačení řady)  50 54 20-38 = Bee 273 (2010-11, přeznačení řady) 50 54 20-38

1.BDa ČSD:            2.Beer, 1992:

Současný stav: zaniklá řada v roce 2010

 beer

|_________________________________________________________________________________

|technická specifika:
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE – Udáváno v milimetrech a tunách
Váha prázdného vozu:  40000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, DK-PR, špalíková;  Brzdící váha: P -, R – t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V.
|rozvržení sedadel:

|__________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy                                                        Další řada Beel 1997-98

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář