Bee: rekonstruovaná řada 1996-1999; přeznačená řada Beel v 2001. Zánik řady 2009, doba trvání 1996-2009

nastoupil.com

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy                                                                   Další řada Bee 246

___________________________________Bee

|základní informace                                                                                                                                          Rekonstrukční skupina: (Bc-, B2);

Řada Bee interval 50 54 20-38; rekonstruovaná řada – V letech 1996 až 1999 obdržely ČD 34 zásadně rekonstruovaných vozů pro IC a rychlíkové vnitrostátní relace, německé výroby. Vozy v době rekonstrukce pocházely z řady B (původně Ba 1965-73)  a z řady Bc (původně Bac 1967-72). Touto rekonstrukcí vznikl interval 50 54 20-38. Do tohoto intervalu koncem devadesátých let přišel vůz číslo Bee, 50 54 20-38 001. Vozy lze najít v řadě Bee 272. Aktualizace 23.03.2015 (dosazení charakteristiky).

|základní informace                                                                                                                          Rekonstrukční skupiny: (Bc-, B1, Bt-)  B11

Řada Bee interval 51 54 20-70; přeznačená řada (rekonstruovaná řada Beel) – MOVO Plzeň v kooperaci s maďarskou firmou DVJ Dunakeszi a španělskou firmou Temoinsa Barcelona; rekonstruovaly v roce 1997 a 1998 čtyřicet starších vozů řady Bc, B a Bh (Původně řady Ba rok 1965 až 70 a Bai rok 1966 až 74), německé a maďarské výroby. A to do řady Beel. V roce 2001 došlo k přeznačení na řadu Bee a všechny vozy přešly z toho důvodu sem. Vozy přešly se stejným číselným označením včetně pořadových čísel. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách Bee 246Bee 240 a Bee 238. Z tohoto důvodu tento interval v řadě zanikl. Vozy přešly se stejnými pořadovými čísly.  Aktualizace 23.03.2015 (dosazení charekteristiky).

|___________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika interval 50 54 20-38: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy. Vůz je částečně velkoprostorový, ten obsahuje 22 sedadel, částečně pak oddílový. Ten má šest oddílů se šesti sedadly. To znamená, že celková obsaditelnost vozu je 58 míst. Vozy mají teplovzdušné topení. Skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Zdroj topení je elektrická energie (3000 V). Okna jsou otvíratelná, výklopná, kombinovaná s neotvíratelnými. 2 x WC na představcích vozu. Přechodové dveře jsou vybaveny automatickým systémem zavíráním/otevíráním. Vstupní dveře jsou zalamovací a mohou být centrálně ovládané při uzavírání pomocí čtyřhranu. Řada je tedy vybavena centrálním zavíráním dveří a ovládání osvětlení. Nejvyšší  povolená rychlost je 140 km/h. Původní výroba: Waggonbau Bautzen, Německo (Řady Ba a Bac). Rok výroby: 1966-73. Modernizace vozů proběhla v letech 1992-99 společností ŽOS České Velenice, Česko. První návrh na modernizaci vozů 2. třídy s postranní chodbou a lehátkových vozů německé výroby na vozy 2.třídy kombinované, provedl ÚVAR Nymburk a ten také provedl úpravu na tzv. prvním prototypu (vůz číslo 001). Ten po výrobě dostal nejdříve označení Beer, 50 54 20-78 001. Někdy ke konci devadesátých let byl přeznačen na Bee 50 54 20-38 001 a přišel sem do této řady. Dalších 33 vozů bylo modernizováno v ŽOS  Čes. Velenice a pod označení Bee 50 54 20-38.  Modernizace obsahuje úplné přebudovaní interiéru a dosazení CZE. Řada dostala centrální zavírání dveří. Přechodové dveře jsou vybaveny automatickým systémem zavíráním/otevíráním. Vozy dostaly nová okna, nové WC, nový systém topení. Některé vozy prošly složitějším vývojem a průběhem ozančení. Byly rekonstruovány z různých pozic v tehdejších řadách. Počet rekonstruovaných vozů je 34 (001-034).

Charakteristika 51 54 20-70: Rekonstrukce do řady Beel spočívala v odstrojení celých vozů, v opravě celé skříně a výrobě nových bočnic.  V dodání protihlukové a tepelné izolace. Dále v rekonstrukci podvozků Görlitz V čímž vznikla větší rychlost na 160 km/h. Brzdný systém dosáhl kotoučových brzd a to třech kotoučů na jednu nápravu. Toto vše provedla maďarská firma. V MOVO Plzeň přišel na řadu interiér, nové předsuvné dveře a výklopná okna.  Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou. Vůz měl deset oddílů, vždy se šesti sedadly. Obsaditelnost je tedy 60 míst k sezení. Dále obsahoval teplovzdušné topení. Okna byly otevíratelná, vyklápěcí. Řada byla vybavena centrálním ovládáním uzavírání dveří a ovládání osvětlení. Vůz byl vybaven vlakovým rozhlasem. Vstupní dveře byly předsuvné ovládané tlačítky s vyklápěcí stupačkou. Přechodové dveře byly vybaveny automatickým otevíráním/zavíráním pomocí madla. Řada měla CZE – centrální zásobování energie. Vozy obsahovaly označení RIC, což je opravňuje k mezinárodnímu provozu. Nejvyšší povolená rychlost byla 160 Km/h.  Původní výrobce: Strojírny Györ Maďarsko (Řada Bac – Německo,  Bai rok 1966-74 a Ba rok 1965-70). Rok výroby 1965-74. Modernizaci provedla MOVO Plzeň v roce 1997 až 98.  Vozy byly rekonstruované z řad Bc, Bh (původně Bai) a B (původně Ba).  Počet rekonstruovaných vozů bylo 40 (501-540). V roce 2001 došlo k přeznačení řady Beel na řadu Bee a všechny vozy přešly sem. Řada Beel zanikla. Přímým nástupcem řady Bee a intervalu 51 54 20-70 jsou řady Bee 246, Bee 240 a Bee 238.

|____________________________________________________________________________________

|intervaly, vozy:

50 54 20-38 ………………………………………………………

Počet vozů: 0 (33/34)

  Galerie Vozy 001-034 zaniklý interval 2009

čísla vozů: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034

– Vůz 001 od své rekonstrukce byl nejdříve označen Beer, 50 54 20-78 a přišel sem do řady někdy na konci devadesátých let.
– Vozy 009, 012, 024 byly zrušeny v letech 2003 a 2008
– Vozy v roce 2009 přešly pod kód Bee 272. Z tohoto důvodu interval zaniká.

51 54 20-70 ………………………………………………………

Počet vozů: 0 (40)

čísla vozů: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 540

  Galerie 1, Vozy 501-520 zaniklý interval 2009

  Galerie 2, Vozy 521-540 zaniklý interval 2009

– Vozy v roce 2008 až 2009 přešly pod kódy Bee 246 a Bee 240 . Z tohoto důvodu interval zaniká.

|___________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie označení řady:

interval 50 54 20-38:

Větev Ba: Ba (1965) 51 54 20-80/20-10 = Bm (1983 přeznačení řady) 51 54 20-80/20-10 = B (1990 přeznačení řady) 51 54 20-80/20-10 = Bee (1992 rekonstrukce) 50 54 20-38

1.Ba,1965:     2.Bee,1992:     bee272 mod poz

3.Bee,1995:Bee cd

____________________________________________________

Větev Bac: Bac (1967) 51 54 59-80 = Bcm (1983 přeznačení řady) 51 54 59-80 = Bc (1990 přeznačení řady) 51 54 59-80 = Bee (1992 rekonstrukce) 50 54 20-38

1.Bac,1975:  2.Bee,1992:     bee272 mod poz

3.Bee,1995:Bee cd

______________________________________________________

interval 51 54 20-70:

Větev Ba:  Ba (1965) 51 54 20-10/20-80 = Bm (1983 přeznačení řady) 51 54 20-10/20-80 = B (1990 přeznačení řady) 51 54 20-10/50 54 20-10; 51 54 20-80/50 54 20-80 = Beel (1996-97 rekonstrukce) 51 54 20-70  = Bee (2001 přeznačení řady) 51 54 20-70

1.Ba,1965:   2.Beel 1997:Bee cd posuv

Větev Bai: Bai (1966) 50 54 21-18 = Bhm (1983 přeznačení řady) 50 54 21-18 = Bh (1990 přeznačení řady) 50 54 21-18 = Beel (1996-97 rekonstrukce) 51 54 20-70= Bee (2001 přeznačení řady) 51 54 20-70

1.Bai 1966:   BAI čsd2.Beel 1997:Bee cd posuv

Současný stav: zaniklá řada 2009

|__________________________________________________________________________________

|technická specifika interval 50 54 20-38
HLAVNÍ TECH. PARAMETRY – Udáváno v milimetrech , kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 920 mm;  Brzda : Kotoučová;  Brzdící váha: P -, R – t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové;  Podvozek: Görlitz V, Va.
|rozložení sedadel:

|technická specifika interval 51 54 20-71
HLAVNÍ TECH. PARAMETRY
Váha prázdného vozu:  41000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : Kotoučová;  Brzdící váha: P 47, R 60 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové;  Podvozek: Görlitz V/Dunakezsi.
|rozvržení sedadel:

|____________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy                                                                   Další řada Bee 246

======================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

======================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář