(Ba-Bac/Bcm) Bc 841; 2009

nastoupil.com

Seznam druhů a řad vozů <– zpět  Vozy lehátkové<– zpět Bc 841                                                                     Další řada Bcm 841

|__________________________________________________________________________

|základní informace

Řada Bc 841, Upravená řada –  Vozy uvedené v této řadě a ve všech svých intervalech, jsou vozy, které byly a jsou vyčleněny pro zájezdy železničářů. V sedmdesátých a hlavně v osmdesátých letech minulého století poptávka po těchto vozech výrazně stoupala, kdežto v posledních deseti až patnácti letech je tendence opačná. Řada Bc 841 v sobě proto ukrývá či ukrývala nemalý počet vozů, které přešly ze široké škály různých jiných řad osobních vozů. Vozy pochází z těchto řad: Ba rok výroby 1965-70, Maďarsko;   Ba rok výroby 1965-73, Německo; Bac/ Bc 833 59-41 Německo; Ba rok výroby 1975-84, Německo. Vozy z této řafy lze najít v řadách Bc 663 a Bcee 841. Aktualizace 31.12.2016 (doplnění fotografií vozů: 55-80 001, 009, 011, 012 a 080).

Vyfotografováno 9 vozů – (Adam Fiurášek, V. Nastoupil)

|__________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika: Čtyřnápravový lehátkový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou. Vůz obsahuje deset oddílů z toho jeden je vyčleněn pro průvodce. Vůz má obsaditelnost 74 sedadel či 54 lehátek. Topení je díky různorodosti původu vozů buď odporové, nebo teplovzdušné. Skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu.  Zdroj topení je elektrická energie (1500, 3000 V). Okna jsou otevíratelná, polospouštěcí. U vozů lze podle roku výroby najít jak dvě stupačky, tak  i tři stupačky opět v závislosti na původu vozu. Všechny intervaly mají režim RIC, což je opravňuje k mezinárodnímu provozu (intervaly, které jsou již zrušeny, měly v době zániku tento režim přidělen). Povolená rychlost byla upravena na 160 km/h. Výrobci: Waggonbau Bautzen, Německo, a Vagónka Györ, Maďarsko. Rok výroby: 1965-84.  Řada Bc 8413 intervaly označení.

|__________________________________________________________________________________

|Vozy

51 54 55-40 …………………………………….

Počet vozů: 0 (-) GALERIE zaniklý interval

čísla vozů: 007, 043, 044

51 54 55-80 …………………………………….

Počet vozů: 1 (-) GALERIE zaniklý interval

čísla vozů: 001, 002, 003, 004, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 040, 041, 046, 048, 050, 051, 052, 080

51 54 57-80 …………………………………….

Počet vozů: 0 (1)  GALERIE zaniklý interval

číslo vozu: 025
– Vůz dodán k ČSD/ČD rok? jako náhrada od Rumuských železnic za lehátkový vůz ČSD, který byl na rumunském území po požáru zničen (neověřený údaj).
Vozy jsou vedeny v Depu kolejových vozidel: Praha (domovská stanice Praha Hl.n.) a jsou deponovány na Odstavném nádraží jih.

|__________________________________________________________________________________

|Historie

Hirearchie vývojů označení intervalů: viz Galerie

Současný stav: Bc 841

 

|__________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJEUdáváno v milimetrech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4230 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: – ; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové, žárovkové ; Podvozek:  Bezrozsochový Görlitz V
|půdorys:

|__________________________________________________________________________________

Seznam druhů a řad vozů <– zpět  Vozy lehátkové<– zpět Bc 841                                                                     Další řada Bcm 841

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================


Napsat komentář