Bp rok v.: 1965 Německo; Zaniklá řada: 2009; doba trvání 1965-2009

nastoupil.com

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět  Vozy patrové <– zpět  Bp                                                                 Další řada Bap 1976

___________________________________Bp

                                                                                                                                        Rekonstrukční skupina: Bo –

Původní řada Bp – V letech 1965 tehdejší ČSD obdržely 30 kusů patrových jednotek, určených pro vnitrostátní osobní relace, Německé výroby. Vozy z této řady nepřešly do žádné existující řady. Aktualizace 05.04.2013 (dosazení obrázků jednotek 920 a 930).

Vyfotografovány 3 jednotky – 45 obrázků (Adam Fiurášek)

____________________________________________________________________________________

Této řadě koncepčně předcházela řada taktéž nazvaná Bp vyrobená v létech 1961 a 1962 v bývalé NDR. U této jednotky z let 1961 až 1962 se jednalo o nedělitelnou čtyř-vozovou patrovou jednotku 2. třídy, konstrukčně vedenou jako s chodbou uprostřed a velkoprostorovými oddíly ve dvou podlažích. Konstrukční a technická specifika lze najít v charakteristice řady Bp z roku 1965, uvedenou níže, jelikož je prakticky shodná. Jednotky se liší pouze několika detaily. Vozy z roku 1961 až 1962 obsahovaly dva služební oddíly, které se nacházely vždy na opačných koncích jednotky. Každý vůz obsahoval jedno WC. Vnitřní obložení se skládalo z desek polepených nad poprsnicí Sprelacartem, pod poprsnicí plastickou krytinou z PVC. Počet vyrobených kusů řady Bp z let 1961 až 1962 bylo 19. Jejich číselné označení bylo původně 900 až 919. Písmenné, jak je již výše uvedeno bylo Bp. V roce 1967 byly vozy administrativně přejmenovány na Bp 50 54 26-20 000 až 019, k fyzickému přejmenování však nikdy nedošlo. V roce 1983 došlo k přejmenování písmenného označení na Bpjoz. Řada zanikla někdy v devadesátých letech.  V roce 1965 vagónka Görlitz v Německu koncepčně vyšla z výše uvedené řady a vyrobila jak již bylo řečeno, 30 nových patrových jednotek. Charakteristika: čtyř-vozová, nedělitelná patrová jednotka obsahující velkoprostorové oddíly 2. třídy ve dvou podlažích. Vozy byly určeny pro příměstskou osobní dopravu, ve které byla velká frekvence cestujících. Pro rychlý výstup a nástup sloužily dvoje dvoudílné, posuvné výstupní dveře, zabudované v bočnicích každého vozu. WC se nacházelo ve středních vozech a v jednom krajním, kde se nacházel i služební oddíl. Služební oddíl byl vybaven klasickým bočním okénkem. Vnitřní obložení se skládalo z desek polepených nad poprsnicí Sprelacartem, pod poprsnicí plastickou krytinou z PVC. Z nástupních prostorů vedly schody jak do vrchního tak i  spodního podlaží. Topení bylo parní, později elektrické odporové. Celá souprava měla pět podvozků. Na obou koncích dvounápravové, ostatní jsou třínápravové, přičemž jeden každý, byl vždy určen pro dva vozy. Celková obsaditelnost byla 342 míst k sezení. Povolená rychlost vozu: 110 km/h. Výrobce je Waggonbau Görlitz, Německo. Rok výroby 1965. Počet vyrobených jednotek bylo 30. Čísla vozů 920949. Pořadová čísla navazovala na výrobní „balík“ předchozí řady Bp dodané v roce 1962. Administrativně byla řada přečíslována na 50 54 26-18. Část vozů, jak z balíku rok 1961/62 tak i 1965, přešla na Slovensko.

Původní písmené označení Bp. Původní číselné označení 920 až 949.

Řada Bp nemá přímého nástupce. Vyřazením z KOV ( jednotka obdržela index 921)  v roce 2008 až 2009 řada zanikla. Fyzicky je zachována jen jedna jednotka a to číslo 930. Ostatní již byly zlikvidovány.

Hierarchie označení: Bp 920-949 (1965-1967) = Bp 50 54 26-18 (1967-83) = Bpjo 50 54 26-18 (1983-2001) = Btjo 50 54 26-18 (2001) = zaniklá řada 2008-09

Bp

____________________________________________________________________________________

Seznam: jednotky 920-949; seznam obsahuje informace a fotografie pokud se nějaké podařilo získat

HLAVNÍ TECH. ÚDAJEuváděno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu: 13200 ; Délka skříně:16350 ; Šířka skříně:2860 ; Výška střechy od temene kolejnice: 4600 ; Průměr styčné kružnice kola: 950 ; Brzda :DAKO ; Brzdící váha: 190 ; Délka vozu přes nárazníky: – ; Osvětlení: Zářivkové, žárovkové ; Podvozek: Görlitz.
Rozvržení sedadel Bp 1961:

Bp 1961

Rozvržení sedadel Bp 1965:

Bp 1965

___________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět  Vozy patrové <– zpět  Bp                                                          Další řada Bap 1976

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III  

===================================================================================

 

 

 

Napsat komentář