(Bymee) Bdmtee 263; 2008

nastoupil.com

Seznam druhů a řad vozů <– zpět   Vozy 2. třídy s chodbou uprostřed <– zpět  Bdmtee 263           Další řada Bdmtee 275

|___________________________________________________________________________________

|základní informace                                                                                                                                                     Rekonstrukční skupina: Bt8

Řada Bdmtee 263, Rekonstruovaná řada – V roce 2008 provedla společnost MOVO Plzeň, Česko rekonstrukci interiéru u dvou vozů původní řady Bymee / Bdtmee 281, 50 54 22-44  246 a 279. Jednalo se o zásadní přebudování interiéru, co se týče sedadel a jejich rozmístění. Vozům zůstala stejná pořadová čísla. V roce 2011 přibyly další 4 vozy č. 191, 285, 307, 316. Aktualizace 06.11.2015 (dosazení obrázku vozu č. 279).

Vyfotografováno 6 vozů – 57 obrázků (Adam Fiurášek, Vít Nastoupil)

|___________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy konstruovaný s chodbičkou uprostřed. Vůz obsahuje tři velké prostory pro cestující, které jsou od sebe rozděleny dvěmi nástupními plošinami. Prostřední oddíl je proporčně větší než dva zbývající. Ty se nacházejí vždy na konci vozu. Obsaditelnost je 74 míst k sezení. Topení je  teplovzdušné. Skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Zdroj je elektrická energie (3000 V). Tato řada má ve výbavě vně předsuvný systém uzavírání/otevírání nástupních dveří. Nebyly však ještě plnohodnotně vybaveny tlačítky. To se objevilo jen na zavření dveří, umístěné uvnitř vozu. Otevírání zajišťovalo madlo. Tento systém obdržely i řady Amee, Bmee, BRcm, BDmeer, BDmee a právě tato řada Bymee. Okna jsou otevíratelná, výklopná kombinovaná s neotvíratelnými. Vozy jsou vybaveny dálkovým (centrálním) uzavíráním dveří a dálkovým ovládáním osvětlení. Sedadla jsou dosazena od fy. MSV Interier, typu SE07 (série vozů z roku 2008). Řada je vybavena CZE – Centrálním zásobováním energie. Nejvyšší povolená rychlost je 160 km/h. Výrobce: WEB Waggonbau, Bautzen, Německo (Původně řada Bymee). Rok výroby: 1989-90. Modernizaci provedla MOVO Plzeň, Česko v letech 2008-11. Počet modernizovaných vozů jsou 6 (191, 246, 279, 285, 307, 316). Modernizace spočívá v úpravě interiéru, výměny sedadel za jiný typ, snížený počet míst na 74.  Řada Bdmtee 263 obsahuje jeden interval označení.

|__________________________________________________________________________________

|vozy

50 54 20-82 …………………………………………………….

Počet vozů: 6 (6)

  GALERIE

Čísla vozů: 191, 246, 279, 285, 307, 316

Vozy jsou vedeny v Depech kolejových vozidel Brno (domovská stanice Brno Hl.n.)

|__________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie označení řady: Bymee (1989-90) 50 54 22-44 = Bdmtee (20
01) 50 54 22-44 = Bdmtee 281 (2009) 50 54 22-44 = Bdmtee 263 (2009) 50 54 20-82

1.Bymee 2.BDmtee

Současný stav: Bdmtee 263

R, Sp, Os

|__________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE – uváděno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  46ooo kg; Délka skříně:  26100 mm; Šířka skříně: 2824 mm; Výška střechy od temene kolejnice: 4050 mm; Průměr styčné kružnice kola: 920 mm; Brzda : DAKO Kotoučová; Brzdící váha: P 41, R 59 t; Délka vozu přes nárazníky: 26400 mm; Osvětlení: zářivkové; Podvozek: GP 200
|rozvržení sedadel (Bymee)

|__________________________________________________________________________________

Seznam druhů a řad vozů <– zpět   Vozy 2. třídy s chodbou uprostřed <– zpět  Bdmtee 263           Další řada Bdmtee 275

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================

 

 

 

 

 

Napsat komentář