(Bai-Ba) Aee 147; 2009; zaniklá řada 2011, doba trvání 2009-2011

nastoupil.com

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 1.třídy <– Aee 147                                 Další řada: Apee 141

________________________________Aee147

|základní informace                                                                                                                                                      Rekonstrukční skupina: A4

Řada Aee 147; přeznačení řady v roce 2009 (Rekonstruovaná řada) – V roce 2009 obdržely ČD 15  vozů 1. třídy (Původně řady Bai rok 1966-74 a Ba rok 1965-70), které prošly (rok 1996) zásadní rekonstrukcí a to na řadu Aeel. Řada dostala index 147 prakticky v té době, kdy šest vozů odešlo v roce 2009 po další modernizaci pod kód Aee 142 a bylo potřeba indexem označit zbylé vozy. Tedy indexem 147. Vozy z této řady přešly v letech 2009 a 2011 do řad Aee 142 a Aee 140. Z tohoto důvodu řada zanikla. Vozy přešly s pořadovými čísly, které obdžely při rekonstrukci v roce 1996 na řadu Aeel.  Aktualizace 09.11.2011 (dosazení informací).

Vyfotografován 1 vůz – 1 obrázek (Vít Nastoupil)

|_________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika: Čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbou. Vůz má devět oddílů, vždy se šesti sedadly. Obsaditelnost je tedy 54 míst k sezení. Obsahuje teplovzdušné topení. Skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Zdroj je elektrická energie. Okna jsou otevíratelná, polospouštěcí. Dveře jsou vně předsuvné, vybavené poptávkovým systémem a ovládané tlačítky. Dveře mají výklopnou stupačku.Povolená rychlost byla 160 km/h. Výrobce: Strojírny Györ Maďarsko (Původně řady Bai rok 1966-74 a Ba rok 1965-70). Rok výroby 1965-74. Modernizaci provedla MOVO Plzeň v roce 1996 (řada Aeel). Vozy prošly celkovou modernizací interiéru, byly vybaveny poptávkovým systémem zavírání/otevírání dveří, pomocí tlačítek, dosazením CZE – centrálním zásobováním energie atd. Řada byla vybavena centrálním ovládáním uzavírání dveří a ovládání osvětlení. Vstupní dveře byly vybaveny sklápěcí stupačkou. Okna zůstala otevíratelná, polospouštěcí. Vozy obsahovaly označení RIC, což je opravňovalo k mezinárodnímu provozu. Vozy byly rekonstruované z původních řad Bai a Ba. Počet rekonstruovaných vozů: 15 (001-015).  Řada dostala index 147 prakticky v té době, kdy šest vozů z této řady odešlo v roce 2009 po modernizaci pod kód Aee 142. Řada Aee 147 měla jeden interval označení.

___________________________________________________________________________________

|vozy

51 54 19-70  …………………………………………………

Počet vozů: 0 (15)

  GALERIE

Čísla vozů: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015

– Vozy 001-005, 015 po modernizaci v roce 2009 přešly pod kód Aee 142.
– Vozy 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 a 014 po modernizaci v roce 2011 přešly pod kód Aee 140.  Z tohoto důvodu řada zanikla.
Vozy byly vedeny v Depu kolejových vozidel: Praha (Domovská stanice: Praha Hl.n.)

|_________________________________________________________________________________

|Historie

Hierarchie označení řady: 

|Větev Ba: Ba (1965-70) 51 54 20-10/20-80 = B (1983, přeznačení řady) 51 54 20-10/20-80 = B (1990, přeznačení řady) 51 54 20-10/20-80 = Aeel (1996-97, rekonstrukce) 51 54 19-70 = Aee (2001, přeznačení řady)  51 54 19-70 = Aee 147 (2009, přeznačení řady) 61 54 19-70 = Aee 142 (2009, modernizace) 61 54 19-70

1.Ba 1965:2.Aeel 1996:

|Větev Bai: Bai (1966-74) 50 54 21-18 = Bhm (1983, přeznačení řady) 50 54 21-18 = Bh (1990, přeznačení řady) 50 54 21-18 = Aeel (1996-97, rekonstrukce) 51 54 19-70 = Aee (2001, přeznačení řady)  51 54 19-70 = Aee 147 (2009, přeznačení řady) 61 54 19-70 = Aee 142 (2009) 61 54 19-70

1.Bai 1966:BAI čsd2.Aeel 1996:

Současný stav: Aee 147 – zaniklá řada 2011

Aee 142  R

|__________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. PARAMETRY
Váha prázdného vozu:  42000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 48, R 65 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové;  Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V, Va.
|rozložení sedadel:

|_________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 1.třídy <– Aee 147                               Další řada: Apee 141

==================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

==================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář