Aee 145 (ex. Aee)

nastoupil.com

seznam druhů a řad vozů <– zpět  vozy 1. třídy  <– zpět  A 149                                                                    další řada  Aee 152

|základní informace

Řada Aee 145; přeznačení řady v roce 2004 – v roce 2000 až 2006 obdržely ČD 12 modernizovaných vozů 1. třídy (původně řady Aa rok 1972-78 a ABm rok 1984 německé výroby), které již prošly rekonstrukcí na řadu Aee 19-38 (1996-2001). Vozy rekonstruované až po roce 2004 stihly administrativně projít i řadou Aee 152 (přeznačený původní balík vozů Aee 19-38 z let 1996-2001). V roce 2004 řada obdržela index 145 dle KOV ČD. Vozy si stále nesou pořadová čísla, které dostaly po první modernizaci v roce 1996. Aktualizace 23.01.2021 (úprava charakteristiky).

|charakteristika

Technicky jde o čtyřnápravový oddílový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbou. Má devět oddílů vždy se šesti sedadly. Obsaditelnost vozu je tedy 54 míst k sezení. Vozy jsou v oddílech vybaveny zásuvkami 230 V, 2 x v oddíle v okenním sloupku. Zásuvky se začaly dosazovat až dodatečně v roce 2011 a od roku 2020 je do vozů dosazována i technologie wi-fi. Vůz má pevná okna s vyklápecí horní částí v každém oddíle. V chodbě jsou otevíratelná pouze tři okna, zbylá jsou pevná neotvíratelná. Ve voze je 2 x gravitační WC, po jednom na obou představcích. Řada je vybavena vlakovým rozhlasem – hlasitost se dá jednotlivě ručně ovládat v oddílech i na představcích. Vůz vlastní teplovzdušné topení doplněné o jednoagregátovou klimatizaci. Zdroj je elektrická energie z hnacího vozidla. Nátupní dveře jsou otočně skládací s centrálním zavíráním a blokováním za jízdy. Vozy  jsou vybaveny CZE – centrální zásobování energie. Maximální povolená rychlost je 140 km/h. Výrobce: Waggonbau Bautzen, Německo (Původně řady Aa rok 1972-78 a ABm rok 1984). První modernizaci prodělaly vozy v letech 1996 až 2001 a to na řadu Aee 19-38 (celková úprava interiéru, výměna sedadel, přebudování WC, dosazení CZE). Druhou modernizaci vozů provedla ŽOS České Velenice v letech 2000-2006. V praxi to znamenalo, že na konci probíhající rekonstrukce na řadu Aee 19-38, započala u některých takto rekonstruovaných vozů probíhat druhá modernizace, která však v konečném důsledku trvala dlouhých 6 let. Jelikož 1. modernizace po roce 2004 dostala označení Aee152, některé vozy po 2. modernizaci (a které byly modernizovány právě až po roce 2004) stihly toto označení aspoň administrativně přijmout. Druhou modernizaci představuje dosazení klimatizační jednotky Regonik, Techklima (Slovensko). Počet rekonstruovaných vozů je 12 (001-012). V letech 2000 až 2006 tak vznikaly vozy takto: 2000 (vůz 011), 2001 (001, 008–009), 2002 (002, 006, 012), 2003 (004), 2004 (005), 2005 (003, 010) a 2006 (007). Pořadová čísla jsou taková jak je vozy dostaly při rekonstrukci na řadu Aee 19-38.

|vozy

61 54 19-51 

galerie č.1 vozy 001 až 006

galerie č.2 vozy 007 až 012

počet provozovaných vozů: 12

Čísla vozů: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012.

– v roce 2011 a 2012 docházelo k dovybavení oddílů zásuvkami na 230V

– v roce 2020 byla do vozů dosazena wi-fi

|vývoj označování

Hierarchie označení řady (z hlediska většinového počtu vozů, které v řadách přecházely):

Větev Aa: |Aa (1972-78) 51 54 19-41/50 54 19-41 = |Am (1983 přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 19-41 = |A (1990 přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 19-41/50 54 19-41 = |Aee (1996-2001 1. rekonstrukce) 50 54 19-78/50 54 19-38 = |Aee 152 (2004-06, přeznačení řady) 50 54 19-38  = |Aee (2000-04, 2. modernizace) jeden vůz 61 54 19-38; ostatní 61 54 19-51 =  |Aee 145 (2004, obdržení indexu) 61 54 19-51

1. Aa 1972: A 1972 csd 2. Aee 1996:   Aee CD

3.Aee152, 2000:Aee CD 4.Aee145,2011:ma152

Větev ABm: |ABm (1984) 51 54 39-41 = |AB (1990-1996 přeznačení řady) 51 54 39-41 = |Aee (1996-2001 rekonstrukce) 50 54 19-78/50 54 19-38 = |Aee 152 (2004-06, přeznačení řady) 50 54 19-38 =|Aee (2000-04, 2. modernizace) jeden vůz 61 54 19-38; ostatní 61 54 19-51 = |Aee 145 (2004, obdržení indexu) 61 54 19-51

1. ABm 1984: ABa csd 2. Aee 1996:        Aee CD

3.Aee152, 2000:Aee CD 4.Aee145,2011:  ma152

Současný stav: Aee 145

aee145   

|technická specifika

Váha prázdného vozu:  40450 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4230 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 43, R 60 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové;  Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V, Va.

|rozvržení sedadel


seznam druhů a řad vozů <– zpět  vozy 1. třídy  <– zpět  A 149                                                                    další řada  Aee 152

Napsat komentář