vozy řídící

nastoupil.com

Na regionálních tratích a s potupem času nejenom na nich lze v pravidelných relacích, převážně na osobních a spěšných vlacích, spatřit vagóny, motorové vozy, nebo motorové vozy táhnoucí samostatné vagóny; nebo spojené celky skládající se z motorového vozu, přípojného a řídícího vozu. Hromadně a lidově se nazývají lokálka, krcálek, regionálka, motorák, cucek a kdoví jaký ještě výraz, si lidová slovní tvořivost vymyslela. Tento druh vozidel šlo po dlouhé období bezpečně poznat dle charakteristického zbarvení v červeno-krémové nebo červeno-žluté kombinaci. I tato kombinace laku je určena k zániku jelikož dochází k přelakovávání vozů do korporátních barev ČD, nebo barev krajů. Všechny tyto druhy osobních vozů patří do kategorie vozy řídící a vozy přípojné či vložené, které se zpravidla zařazují k motorovým vozům (jak motorové tak elektrické trakce). V této kategorii se budeme věnovat vozům ŘÍDÍCÍM. Stejně jako ostatní kategorie železničních osobních vozů, tak i vozy řídící spadají pod přísnou hirearchii. Jsou přesně vedené v katalogu osobních vozů, mají přesné označení a z tohoto hlediska se ničím neliší od tzv. „velkých vozů“. Celá tato kategorie vozů se také nevyhnula různým rekonstrukcím, modernizacím a úpravám, takže se tu nachází celá škála jak původních, nebo dnes již zaniklých, tak i současně existujících řad. Hlavní specifikum proč se řídící vozy nazývají tak jak se nazývají je v možnosti ovládat tzv. „na dálku“ vlakové hnací vozidlo (motorový vůz), který je řazen na opačném konci složené soupravy. Toto spojení umožňuje provozovat vlak takovým způsobem, že v obratových stanicích není potřeba objíždět spoupravu hnacím vozidlem. Řídící vůz má tak zpravidla jedno stanoviště strojvedoucího, kde se nacházejí všechny potřebné ovládací prvky.  Různé řady řídících vozů byly a jsou určeny ke konkrétním hnacím vozidlům. To je základní rámec této kategorie a dle tohoto se dají v katalogu zařadit. Znamená to, že v této kategorii najdeme řídící vozy jak čtyřnápravové tak i dvounápravové. Jinými slovy, najdeme zde řídící vozy které jsou určené pro provoz společně s vozy motorovými vozy jak  čtyřnápravovými tak i dvounápravovými. Dále lze v kategorii najít řidící vozy určené pro  elektrické jednotky řady 471 – City Elefant, nebo jednotky Regionova.  Stalo se zvykem, že řídící vozy začaly dostávat při rekonstrukcích i při modernizacích různá ženská i mužská jména, která se i vyvádí na povrchovém laku vozidla. Zpravidla jméno lze najít na čele vozu. Řídící vozy vešly do všeobecné známosti pod čísly, které jasně oddělovaly jednotlivé řady a korespondovaly s čísly lokomotivním. V posledních letech došlo, tak jako u všech osobních vozů ČD, k přejmenovávání a  k přečíslovávání označení, ale původní číselné označení se mezi lidmi stále běžně používá i pro služební účely dráhy. Proto jsem u jednotlivých řad v závorce ponechal toto známé označení pro lepší orientaci. Další informace a specifika  se ukrývají v jednotlivých charakteristikách řad.


řady řídících vozů: 914 („Regionova“) ABfbrdtn 795 (ex 954) Bfbdtanx 792 (ex 912) Bfbrdtn 794 (ex 954) Bfhpvee 295 Bftn 791 (ex 943) 971 („City Elefant“) Afmpz 890 („Railjet“) ABfhpvee 395

Napsat komentář