Bee 273 (ex. Beer)

nastoupil.com

seznam druhů a řad vozů <– zpět vozy 2. třídy s postranní chodbou  <– zpět Bee 273                         další řada Bmz 241

|základní informace

Řada Bee 273; přeznačení řady v roce 2010 (rekonstruovaná řada) – V letech 1992 až 1995 obdržely ČD 34 vozů se zásadní rekonstrukcí, pro vnitrostátní IC a rychlíkové relace. Vozy pocházejí z původních řad Ba (1974-85) a BDa (1974-1981) vyrobených v Německu. Vozy byly nejprve rekonstruovány do řady Beer. Ta byla přeznačena v roce 2009 na Beer 273. V roce 2010 pak dále na tuto řadu Bee 273. Aktualizace 30.03.2015 (dosazení obrázků vozů č. 114, 119 a 134).

|charakteristika

(Technické informace zdroj www.alanbutschek.cz, různé zdroje). Roku 1992 byl v ŽOS Plzeň (dnes MOVO Plzeň) jeden vůz řady B (původně Ba rok výr. 1974-85 – čtyřnápravový vůz 2. třídy s postranní chodbou a deseti oddíly) zásadně rekonstruován. Dostal písmenné označení Beer 20-78. Ve stejnou dobu počala vznikat další rekonstrukce vozu B a to v ŽOS České Velenice. Vůz z Č. Velenic obsahuje šest oddílů, zbytek vozu tvoří velkoprostorový oddíl který má uspořádání sedadel (domácí výroba) 2+1 v různém uspořádání (dále viz. Bee 272). Vůz rekonstruovaný v Plzni dostal neobvyklé uspořádání oddílů. Obsahuje jeden tzv. dětský oddíl, v kterém je i malá sedačka pro dítě, pak dva klasické oddíly, dále dva tzv. dvojoddíly a konečně uprostřed lze najít jeden trojoddíl. Oddíly obsahují šest sedadel. Profil postranní chodby není zcela v rovině, jsou v ní rozšířená místa na úkor zmenšení oddílu a v těchto místech lze najít sklopná „nouzová sedadla“. Všechna sedadla jsou německé výroby. U vozů číslo 101 – 107 jsou sedadla typu Paulisch GmbH, Co. z Německa. U vozů číslo 108 – 134 se nachází sedadla typu TMI Barcelona, Španělsko. Celkem má vůz 53 sedadel (u některých kusů pouze 52 sedadel). Po rekonstrukci těchto vozů došlo k porovnání obou projektů a nakonec byl vybrán vůz z MOVO Plzeň a tím vznikla řada Beer. Vnitřní interiér dostal barevnou kombinaci růžové a tyrkysové. Okna byla vyměněna za nová, v oddílech zůstala stahovací a na chodbě byla ponechána stahovací pouze dvě okna, zbylá jsou pevná. Přechodové dveře jsou vybaveny automatickým systémem zavíráním/otevíráním pomocí madla. Topení je teplovzdušné (toho se rekonstrukce netýkala). Řada je vybavena centrálním ovládáním uzavírání dveří a ovládání osvětlení. Vstupní dveře prošly úpravou, byly dosazeny nové, včetně mechanismu. Dveře jsou zalamovací. Vozy jsou vybaveny CZE – centrální zásobování energie. Nejvyšší  povolená rychlost je 140 km/h. V roce 2010 došlo k odstranění v písmenném označení písmene „r“ a řada se začala označovat pouze Bee273. Jednalo se pouze o omezení tohoto písmene (ujednání Drážního Úřadu) a v řadě nedošlo k žádným rekonstrukčním změnám. Výrobce: Waggonbau Bautzen, Německo (Původně řady Ba 1974-85 a BDa 1974-81). Rok výroby: 1974-85. Modernizaci prováděla společnost MOVO Plzeň, Česko v letech 1992-95. Vozy jsou rekonstruovány z původních řad B a BDs. Počet rekonstruovaných vozů je 34. Řada Bee 273 má jeden interval označení.

|vozy

50 54 20-38

galerie č.1 vozy 101 až 111

galerie č.2 vozy 112 až 123

galerie č.3 vozy 124 až 134

počet provozovaných vozů: 34

čísla vozů: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134

– Vůz č. 110 dostal jako první zástupce této řady korporátní lak II. verze, ta představuje modrou střechu, bílý pruh a nápis na bočnici: České dráhy.

|vývoj označování

Hierarchie označení řady:

Větev Ba: Ba (1974-85) 50 54 20-41 = Bm (1983) 51 54 20-41 = B (1990) 51 54 20-41 = Beer (1992-95) 50 54 20-38/20-78 = Beer 273 (2009)  50 54 20-38 = Bee 273 (2010-11) 50 54 20-38

1.Ba ČSD:               2.Beer, 1992:

3.Bee 273, 2009:bee273


Větev BDa: BDa (1974-81)  51 54 82-40 = BDms (1983) 51 54 82-40 = BDs (1990) 51 54 82-40 = Beer (1992-95) 50 54 20-38/20-78 = Beer 273 (2009)  50 54 20-38 = Bee 273 (2010-11) 50 54 20-38

1.BDa ČSD:            2.Beer, 1992:

Současný stav: Bee 273

bee273 

|technická specifika

HLAVNÍ TECH. ÚDAJE – Udáváno v milimetrech a tunách

Váha prázdného vozu:  40000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, DK-PR, špalíková;  Brzdící váha: P -, R – t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V.

|rozvržení sedadel:


seznam druhů a řad vozů <– zpět vozy 2. třídy s postranní chodbou  <– zpět Bee 273                         další řada Bmz 241

Jedna odpověď

Napsat komentář