Aa r. výr.: 1967-78; zánik řady v r. 1983; doba trvání 1967-1983

nastoupil.com

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 1.třídy                                                                 Další řada Am (1983)

____________________________________Aa

|základní informace                                                                                                                                              Rekonstrukční skupiny: A1, A2
Označení řady Aa nepočíná rokem 1967! Tento rok je zde uvaděn jako počáteční pouze v rámci tohoto katalogu. Vozy vyrobené před uváděným datem v našem seznamu (prozatím) neuvadíme.
Dle platných předpisů a výnosů ČSD označovaly vozy 1. třídy s postranní chodbou (čtyřnápravové) písmenným označením Aa. Toto označení zaniká v roce 1983 ve všech svých intervalech.

_______________________________________________

|Řada Aa, původní řada –  V letech 1967 až 1971 tehdejší ČSD obdržely sérii 29 vozů typu UIC-Y, první třídy, pro rychlíkové mezinárodní i vnitrostátní relace; něměcké výroby. Interval 51 54 19-80/50 54 19-80. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách: Am • A • A 150. Aktualizace intervalu 20.02.2017 (dosazení informacíu u vozu 009)


Vyfotografováno 0 vozů – 0 obrázků

|Řada Aa, původní řada – V letech 1970 až 1971 tehdejší ČSD obdržely sérii 96 vozů typu UIC-Y, první třídy, pro rychlíkové mezinárodní i vnitrostátní relace; německé výroby. Interval 51 54 19-10/50 19-10. Pořadová čísla navazují na dodávku vyrobenou v letech 1967 až 68. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách: Am • A • A 150. Aktualizace 22.02.2018 (dosazení informací u vozu 030 a 056).

Vyfotografovány 3 vozy – 11 obrázků (Adam Fiurášek, M. Petrskovský, V. Nastoupil)

|Řada Aa, původní řada – V letech 1972 až 1978 tehdejší ČSD obdržely sérii 110 vozů typu UIC-Y, první třídy, pro rychlíkové mezinárodní i vnitrostátní relace, Německé výroby. Interval 51 54 19-41/50 54 19-41. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách: Am • A • A 149 A 151 Aee Aee 152  Aee 145. Aktualizace intervalu 28.04.2017 (dosazení informací u vozu 103 a 104).

Vyfotografováno 7 vozů – 15 obrázků (Michal Petrskovský, Adam Fiurášek, V. Nastoupil)

|___________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika interval 19-80: Čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s boční chodbičkou. Typ 1.775. Topení odporové. Vůz obsahoval 9 oddílů (kupé) pro cestující, v každém bylo šest sedadel. Celková obsaditelnost byla tedy 54 míst k sezení. Dále u vozu lze najít dvě stupačky u vstupních dveří. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí. Vstupní dveře byly zalamovací. Vozy byly vybaveny průběžným vzduchovým napájením (žluté označení). Povolená rychlost vozu byla: 140 km/h. Výrobce: WEB Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby 1967-1968. Počet vyrobených vozů bylo 29. Čísla vozů 001029. Původně řada měla režim RIC. Ten jí byl v průběhu let odebrán. Vozy, které nebyly rekonstruovány, či jiným způsobem z řady vyčleněny, zůstaly v řadě, která prošla několika změnami označení.

Po rozdělení ČSD v roce 1993 přešly na Slovensko vozy 003, 008, 011–012, 014, 017–019 a 021–024. ČD většinu svých vozů někdy v letech 1992 až 1996 přeznačily na 2. vozovou třídu, řada B, pod intervalem 29-88 nebo 29-80. Některé vozy byly pod tímto označením zrušeny, něketé byly přeznačeny zpět na 1.třídu

Charakteristika interval 19-10: Čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s boční chodbičkou. Typ 1.707 – vozy 030-55; 1.712 – vozy 056-125. Topení odporové. Vůz obsahoval 9 oddílů (kupé) pro cestující, v každém bylo šest sedadel. Celková obsaditelnost je tedy 54 míst k sezení. Dále u vozu lze najít dvě stupačky u vstupních dveří. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí. 2 x WC na představcích vozu, 2 x umývárka. Vstupní dveře byly zalamovací. Vozy byly vybaveny průběžným vzduchovým napájením (žluté hadice). Povolená rychlost vozu: 140 km/h. Podvozek typu V Görlitz. Výrobce je WEB Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby 1970-1971. Počet vyrobených vozů bylo 96. Čísla vozů 030125. Původně řada měla režim RIC (mezinárodní provoz). Ten jí byl v průběhu let odebrán. Část vozů přešla na Slovensko v roce 1993.

Po rozdělení ČSD v roce 1993 přešly na Slovensko vozy 031, 037-039, 043, 047, 048, 049, 050, 053, 054, 055, 057, 061, 063, 064, 070, 072, 073 074, 083, 091, 092, 094, 095, 097, 098, 100, 102-109, 111-114, 119, 123 a 125. ČD některé své vozy v  letech 1992 až 1996 přeznačily na 2. vozovou třídu pod intervalem 29-10 a kód v KOV 252. Vozy byly pod tímto označením zrušeny obvykle na konci 90.let

Charakteristika interval 19-41: Čtyřnápravový vůz 1. vozové třídy s postranní chodbou. Techn. typ 1.151 (vozy 002-040), 1.171 (vozy 041-110). U vozu 001 není znám typ. Vůz obsahoval 9 oddílů (kupé) vždy se šesti sedadly. Obsaditelnost cestujících na sezení je 54 míst. Topení bylo teplovzdušné. Skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Teplota se dá regulovat v jednotlivých oddílech páčkou ovladače. Zdroj topení je elektrická energie.  Okna jsou otevíratelná, polospouštěcí. Vstupní dveře mají tři stupačky;  jsou zalamovací. Povolená rychlost byla 140 km/h. Výrobce: WEB Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby: 1972-78. Vůz 001 rok 1972; Vozy 002-040 rok 1975; Vozy 041-070 rok 1976; Vozy 071-110 rok 1978. Počet vyrobených vozů bylo 110 kusů (001-110). Podvozek typ Görlitz V. Celá řada měla při opuštění továrny režim RIC (mezinárodní provoz).  RIC režim byl u části vozů odebrán v různých letech. Řada Aa se rozpadla do  řad A 149 – 45 vozů (vozy RIC) a A 151 – 12 vozů (RIC odebrán). Vozy které nebyly rekonstruovány, či jiným způsobem z řady vyčleněny, zůstaly v řadě, která prošla několika změnami označení.

Po rozdělení ČSD v roce 1993 přešly na Slovensko vozy 005, 013, 014, 016, 017, 031-036, 039-053, 072-078, 080, 098. ČD některé své vozy v  letech (cca) 1992 až 1996 přeznačily na 2. vozovou třídu, řada B, pod intervalem 29-10 a kód v KOV 340. Tyto vozy byly rekonstruovány a přešly do řady Aee (Aee152). V roce 2016 ČD zbylé vozy v řadě A 151 přeznačily na vozy 2. třídy na vozy B 251.

|____________________________________________________________________________________

|intervaly, vozy:

51 54 19-80 ………………………………………………………

Počet vozů: 29

čísla vozů: 001 až 029

Galerie Vozy 001-029

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Am, 51 54 19-80; čímž stávající forma označení zaniká.

50 54 19-80 ………………………………………………………

Počet vozů:

čísla vozů:

–  Jedná se o označení vozů, kterým byl odebrán režim RIC
– V současné době nevíme o žadném voze, který by se v té době v tomto intervalu nacházel
– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Am, 50 54 19-80; čímž stávající forma označení zaniká.

51 54 19-10 ………………………………………………………

Počet vozů: 96

čísla vozů: 030 až 125

Galerie Vozy 030-059

Galerie Vozy 060-090

Galerie Vozy 091-125

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Am, 51 54 19-10; čímž stávající forma označení zaniká.

50 54 19-10 ………………………………………………………

Počet vozů:

čísla vozů:

–  Jedná se o označení vozů, kterým byl odebrán režim RIC
– V současné době nevíme o žadném voze, který by se v té době v tomto intervalu nacházel
– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Am, 50 54 19-10; čímž stávající forma označení zaniká.

51 54 19-41 ………………………………………………………

Počet vozů: 110

čísla vozů: 001 až 110

Galerie 1: vozy 001-020

Galerie 2: vozy 021-040

Galerie 3: vozy 041-060

Galerie 4: vozy 061-080

Galerie 5: vozy 081-100

Galerie 6: vozy 100-110

– v 70. a 80. letech minulého století byly po dodání vybrané vozy vyčleněny pro provozování na elitním Ex/R „Ostravan“. Šlo o vozy  z dom.st. Bohumín Aa 19-41 093-100 (Bautzen 1978), Ba 20-41 461-480 (Bautzen 1979), později i některé vozy řady BDa (Bautzen 1974-81). Vozy byl označeny logem Ostravan s rudou hvězdou u nástupních dveří. Vozy byly řazeny do dvou souprav po 12ti vozech. Loga se přestaly obnovovat v letech 1986/87 a v dalších letech byly vozy nahrazeny nově dodanými vozy řad Amee, Bmee, BDmeer. (zdroj: časopis Dráha)
– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Am, 51 54 19-41; čímž stávající forma označení zaniká.

50 54 19-41 ………………………………………………………

Počet vozů:

čísla vozů:

–  Jedná se o označení vozů, kterým byl odebrán režim RIC
– V současné době nevíme o žadném voze, který by se v té době v tomto intervalu nacházel
– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Am, 50 54 19-41; čímž stávající forma označení zaniká.

|___________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie vývoje označení řady (z hlediska většinového počtu vozů, které v řadách přecházely):

|Aa, 51 54 19-80/50 54 19-80  = Am (1983, přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 19-80/50 54 19-80 = A (1990, přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 19-80/51 19-80 = A 150 (2001, přeznačení řady, obdržení indexu) 51 54 19-80/50 54 19-80 = A 150 (2007, přeznačení řady, interval) 50 54 19-46

1.Aa 1967:

|Aa, 51 54 19-10/50 54 19-10  = Am (1983, přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 19-10/50 54 19-10 = A (1990, přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 19-10/50 19-10 = A 150 (2001, obdržení indexu) 51 54 19-10/50 54 19-10 = A 150 (2002-06, přeznačení řady, změna intervalu) 50 54 19-40 = A 150 (2007, přeznačení, změna intervalu) 50 54 19-46

1.Aa 1971:

|Aa, 51 54 19-4/50 54 19-41Am (1983, přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 19-41 = A (1990, přeznačení řady, písmenné označení) 51 54 19-41 = A 149 (2009, přeznačení řady, obdržení indexu) 51 54 19-41; Vozům, kterým byl odebrán režim RIC prošly stejnou hirearchií s označením 50 54 19-41 a skončily v řadě A 151 50 54 19-41.

1. Aa 1972:A 1972 csd

Současný stav: zaniklá řada v roce 1983

Am  

|____________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE interval 19-10 a 19-80 – Udáváno v milimetrech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4230 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 41, R 62 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V.
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE interval 19-41 – Udáváno v milimetrech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4230 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 41, R 62 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V.
|rozložení sedadel: (typ rok 1972)

Aa

|_____________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 1.třídy                                                                 Další řada Am (1983)

======================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

======================================================================================

 

 

 

 

 

 

.

Napsat komentář