95 54 5 835; 2003; zaniklá řada 2007

nastoupil.com

Seznam druhů a řad vozů <– zpět Vozy motorové <– zpět 835                                                                             Další řada 840/1

|__________________________________________________________________________________

|základní informace

Řada 835, původní řada – Dvoudílná motorová jednotka určená pro provoz na neelektrizovaných tratích bez možnosti provozu s přípojnými vozy. V roce 2003 obdržely ČD 1 jednotku, s typovým označením RA 731.35 z Ruské vagónky Metrovagonmaš Mytišči; Tento typ vozidla se objevil v České republice na základě rozhodnutí vlády o splácení pohledávek pro bývalé Československo z bývalého Sovětského svazu ve výši 3 miliardy amerických dolarů. Dluh vznikl tak, že SSSR nezaplatil zboží, které z Československa odebíral počátkem 90. let, šlo např. o lokomotivy ČME3, nebo tramvaje z ČKD. Tato forma splácení dluhu byla zvolena jako jedna z možností obnovy vozidlového parku ČD, a tak se do zkušebního provozu dostala jednotka továrního typu RA 731.35, postavená na bázi vozů metra. Jednotka u ČD dostala řadu 835, s pořadovými čísly 001 a 201. Řada nebyla v průběhu svého krátkého trvání přeznačena. Vozy z této řady nejsou již v provozu a po několikaletém odstavení byla jednotka odprodána maďarským železnicím (MÁV) jako zdroj náhradních dílů pro jejich jednotky typu RA 731.25. Aktualizace 05.01.2015 (dosazení obrázků)

Vyfotografován 1 vůz –   13 obrázků (Adam Fiurášek, MH)

|__________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika: osminápravová motorová jednotka 2. vozové třídy klasické stavby s chodbou uprostřed a prostorem pro cestující, složená ze dvou, na sobě závislých vozů spojených mezivozovým přechodem uzavřeného typu. Jednotka obsahuje osmnáct fiktivních oddílů ve čtyřech oddílech pro cestující ve velkoprostorovém uspořádání sedadel 2+2 většinou proti sobě. Kostra sedadel je laminátová skořepina čalouněná a potažená textilií. V obou vozech jednotky je jeden oddíl kratší na úkor prostoru pro umístění spoluzavazadel a bezbariérově přístupné WC. Stanoviště strojvedoucího jsou umístěna na obou koncích jednotky. Obsaditelnost je 120 míst k sezení.  Vůz je vybaven jak tónovanými okny s výklopnou horní částí, tak i pevnými okny, s dvojitým zasklením. Jednotka je plně klimatizovaná. Řada má nástupní dveře dvoukřídlé, vně předsuvné ovládané tlačítky poptávkového otevírání. Vždy na jednom křídle každých dveří je připevněn výsuvný schod, který se automaticky s otevíráním dveří pomocí táhla vysouvá do koncové polohy. Každé křídlo dveří má táhlem připevněn svůj schod v různé výšce a po jejich vysunutí tak vzniknou dva schody pod sebou ve výšce 560 mm a 380 mm nad temenem kolejnice. Vozy vlastní teplovzdušnou nízkotlakou vytápěcí soustavu využívající odpadní teplo z chladícího okruhu spalovacího motoru. Dvě bezbariérové vakuové WC jsou umístěna poblíž nástupních plošin u prostoru pro spoluzavazadla. Představky jsou od oddílu pro cestující odděleny posuvnými dveřmi, elektricky ovládanými pomocí tlačítek. Jednotka má na čelech automatická spřáhla typu Scharfenberg a oba vozy jednotky jsou navzájem spojeny pomocí krátkého mezivozového spřáhla stejné firmy. Povolená rychlost je 120 km/h. Výrobce: Metrovagonmaš Mytišči, Rusko (tovární typ RA731.35). Rok výroby: 2003. Počet vyrobených jednotek pro ČD: 1.

Po dodání v říjnu 2003 přes sprostředkovatele fy. Elektromechanika Úvaly, byla jednotka předána, po vykonání všech zkoušek a vydání povolení Drážního úřadu, do zkušebního provozu do DKV Brno, kde měly být, podle původního záměru, provozovány i další jednotky ze zamýšlené série 39 jednotek pro ČD. Zkušební provoz tak započal až v roce 2005 s omezenou maximální povolenou rychlostí na 100 km/h. Tehdy jednotka poprvé dostala svá inventární čísla 835 001-9 a 835 201-5. Šlo o bezplatný pronájem jednotky s tím, že se provozovatel na vlastní náklady postará o zbrojení vozidla provozními kapalinami a provádění jeho provozní údržby. Jednotka tak zůstala v majetku Elektromechaniky Úvaly, s.r.o. a u ČD byla pouze v nájmu. Zkušební provoz byl ukončen v prosinci 2005 po vyjádření nezájmu ČD o tuto i podobné jednotky z Ruské produkce. Z kontraktu na tyto jednotky tak nakonec sešlo a další jednotky objednány nebyly. Jednotka byla po dvouletém odstavení zprostředkovatelskou firmou odprodána maďarským železnicím (MÁV) jako zdroj náhradních dílů pro jejich jednotky typu RA 731.25. Řada nesla jeden interval označení a nebyla za dobu svého provozu nijak přeznačena.

|__________________________________________________________________________________

|vozy

835 …………………………………………………

Počet vozů: 0 (1)

GALERIE

Čísla vozů:  001, 201

Jednotka byla vedena v DKV Brno (u ČD pronajatá, v majetku fy. Elektromechanika Úvaly, s.r.o.)

|__________________________________________________________________________________

|Historie

Hierarchie označení řady: 95 54 5 835 001-9 + 95 54 5 835 201-5

1. 835 ČD, 2003: 835 Výkres

__________________________________________________

Současný stav: 835, zaniklá řada 2007

|__________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJEUdáváno v milimetrech a tunách
Váha prázdné jednotky: 80tDélka přes spřáhla: 45 290mm; Šířka skříně: 2 940mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 3 890mm; Průměr styčné kružnice kola: 860mmBrzda: DAKOOsvětlení: zářivkové, nouzové žárovkami; spalovací motor: 2x MTU 6R183 TD13H; Jmenovitý výkon: 2x 315 kW; přenos výkonu: hydromechanický
|rozvržení sedadel:

835typak

|_____________________________________________________________________________ΛΛΛΛ

Seznam druhů a řad vozů <– zpět Vozy motorové <– zpět 835                                                                          Další řada 840/1

==================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

==================================================================================

Napsat komentář