94 54 1 660/661/662 InterPanter; 2015-16

nastoupil.com

Seznam druhů a řad vozů <– zpět Vozy motorové   <– zpět 660                                                                                    Další řada 680

|__________________________________________________________________________________

|základní informace

Řada 660/661/662; Původní řada rok 2015 – V letech 2015 až 2016 České Dráhy obdržely celkem 14 jednotek nové produktové řady InterPanter; 10 dvousystémových pětivozových jednotek řady 660.1, složených z vozů řad 660.1+662.1+064.1 (viz samostatná charakteristika)+662.2+661.1 (napájení 3 kV ss a 25 kV/50 Hz) určených pro rychlíkovou dopravu. Dále pak 4 dvousystémové třívozové jednotky řady 660.0, složené z vozů řad 660.0+662.0+661.0 (napájení 3 kV ss a 25 kV/50 Hz) určených pro rychlíkovou dopravu. Vozidla jsou určena pro vnitrostátní relace a vlaky na které jsou jednotky turnusovány nesou obchodní označení Rx (rychlík vyšší kvality). Aktualizace 08.02.2016 (zavedení charakteristiky a dosazení obrázků vozů řady 660.1+662.1+064.1+662.2+661.1).

Vyfotografováno 16 vozů – 48 obrázků (Adam Fiurášek).

|__________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika: Tyto jednotky označené názvem „InterPanter“ po více stránkách navazují na obdobné jednotky určené pro regionální dopravu řady 440, 640 a 650 „RegioPanter“. I zde se jedná o čtyřnápravové motorové vozy 2. třídy, nebo 2. tř. s oddílem 1. třídy, částečně nízkopodlažní, velkoprostorové s chodbou uprostřed.  Jde o vozidla z modulární platformy elektrických jednotek Škoda, odvozených od řady 7 Ev „RegioPanter“, které jsou z konstrukčního hlediska shodné, jen jsou zde zaslepeny jedny dvoukřídlé nástupní dveře na každé straně v každém voze. Modulární koncepce vozů je sestavena z tzv. hlavových vozů (HV) a vložených vozů (VV). Z důvodu unifikace 3- a 5-ti vozových jednotek byl zvolen tzv. distribuovaný trakční pohon a každý vůz (včetně VV) má přední podvozek hnací. Konkrétněji:

–          HV1 – dvousystémové hnací vozidlo, bezbariérově přístupné WC, plná technická výbava pro vytváření hnací síly, sběrač proudu (řada 640, 650, 660 ČD)
–          HV2 – dvousystémové hnací vozidlo, běžné WC, vybraná zařízení vynechána oproti HV1, bez sběrače proudu (řada 651 ČD)
–          HV3 – vůz HV2 s napájením pro VV, bez WC, bez kompresoru a přístrojů vstupních obvodů (řada 441, 641 a 661 ČD)
–          HV4 – jednosystémové hnací vozidlo, totožné s HV1, vynechány komponenty pro střídavou trakci. (řada 440 ČD)
–          VV – vložené hnací vozidlo, běžné WC, 1 podvozek hnací – distribuce pohonu a elektrické energie z připojených HV (řada 442, 642 a 662 ČD)
–          VV2 – vložený běžný vůz, buňka WC, zdroj elektrické energie z připojených HV, střešní průběžné vedení 25kV (řada 064 ČD, popis vozu v samostatné charakteristice řady 064)

Jednotka 660.0 = 660.0 + 662.0 + 661.0 = HV1 + VV + HV3

660.0

Jednotka 660.1 = 660.1 + 662.1 + 064.1 + 662.2 + 661.1 = HV1 + VV + VV2 + VV + HV3

660.1

Čtyřnápravové vozy, tovární typ Škoda 7Ev, jsou konstruované s chodbičkou uprostřed po celé délce jednotky a s širokými pevnými přechodovými můstky s měchy. Všechny vozy mají jednu nástupní plošinu s širokými dvoukřídlými, vně předsuvnými dveřmi. Každý vůz obsahuje dva nebo tři velkoprostorové oddíly s dvěma úrovněmi podlahy, které jsou od sebe odděleny skleněnou příčkou nebo nástupním prostorem. Oddíl pro cestující obsahuje sedadla v uspořádání 2+2 proti sobě i za sebou. V části s vyvýšenou podlahou jsou u sedadel v uspořádání proti sobě stolky s odpadkovými koši pod okny, u sedadel v uspořádání za sebou jsou sklopné stolky ze zad předchozího sedadla a odpadkový koš je umístěn z boku sedadla do uličky. V části se sníženou podlahou jsou u sedadel v uspořádání proti sobě rozkládací delší stolky s odpadkovým košem z boku krajních sedadel, u sedadel v uspořádání za sebou jsou sklopné stolky ze zad předchozího sedadla a odpadkový koš je umístěn z boku sedadla do uličky. V oddílech u stanoviště strojvedoucího, nehledě na úroveň podlahy a uspořádání sedadel, jsou všechny stolky rozkládací. Tam, kde by bylo v nízkopodlažní části prostorově nevhodné umístění většího rozkládacího stolku, je umístěn stolek s odpadkovým košem pod oknem. Každé dvojsedadlo je ve 2. třídě vybaveno 1 zásuvkou 230V, v 1. třídě dvěma zásuvkami 230V. Obsaditelnost je u vozů řady 660 68 míst ve 2. třídě. Je zde bezbariérově přístupné vakuové WC, 11 sklopných sedadel a skládací plošina pro invalidní vozík. U vozů řady 661 činí obsaditelnost 49 míst ve 2. třídě a 8 míst v 1. třídě. Je zde 8 háků pro zavěšení jízdních kol a 3 sklopná sedadla. Vůz není vybaven WC. Obsaditelnost vozů řady 662 je 63 míst ve 2. třídě a 17 míst v 1. třídě a je zde umístěno vakuové WC. Do budoucna se počítá s umístěním prodejních automatů na drobné občerstvení. Ty by měly být umístěny do volného prostoru naproti WC u nástupních dveří. Celková kapacita pětivozové jednotky řady 660.1 je 360 míst (z toho 42 v 1. třídě) a 17 sklopných sedadel. Třívozová jednotka 660.0 disponuje 205 místy (z toho 25 v 1. třídě) a 14 sklopnými sedadly. Textilní potah sedadel je vyveden v korporátních barvách dle vzoru studia Najbrt. U všech nástupních dveří je zřízen různě velký prostor pro umístění spoluzavazadel nebo přepravu kol a kočárků. V oddílech pro cestující v prostoru schodů se nacházejí zavazadlové police mezi sedadly pro umístění větších zavazadel. Vozy jsou plně klimatizované. Jednotka má vnitřní regulaci teploty termostaty, v rozmezí 20-24°C, bez ohledu na venkovní teplotu. Vozy mají podvozky nově vyvinuté ve fy. Škoda a nesou označení 7Ev. Brzda je tlakovzdušná kotoučová s možností EDB na hnacím podvozku a na běžném podvozku je magnetická kolejnicová. Povolená rychlost je 160 km/h. Okna, pevná s dvojitými skly, jsou opatřena stahovací roletou. Vstupní dveře jsou vně předsuvné a jsou vybaveny poptávkovým systémem otevírání a zavírání pomocí tlačítek a výsuvným schůdkem. Jednotka je vybavena elektronickým rezervačním systémem a systémem „Zastávka na znamení“. Výrobce: Škoda Vagonka, Ostrava a Škoda Transportation, Plzeň, Česko. Rok výroby: 2015-2016. Počet vyrobených vozů: 10 jednotek 660.1. a 4 jednotky 660.0.

|__________________________________________________________________________________

|vozy

94 54 1 660 ……………………………………………

Počet vozů: 14 (14)

  Galerie č.1 Vozy 660.0 (001-004)

  Galerie č.2 Vozy 660.1 (101-110)

94 54 1 661 …………………………………………

Počet jednotek: 14 (14)

  Galerie č.3 Vozy 661.0 (001-004)

  Galerie č.4 Vozy 661.1 (101-110)

94 54 1 662 …………………………………………..

Počet jednotek: 24 (24)

  Galerie č.5 Vozy 662.0 (001-004)

  Galerie č.6 Vozy 662.1 (101-110)

  Galerie č.7 Vozy 662.2 (201-210)

Vozy jsou vedeny v depu kolejových vozidel: Brno.

|__________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie označení řad: 94 54 1 660, 661, 662 (2015)

Současný stav: 94 54 1 660.0 a 1…………………………………………………………

660

Současný stav: 94 54 1 661.0 a 1…………………………………………………………

661 1.třída

Současný stav: 94 54 1 662.0,1 a 2………………..……………………………………

662 1.třída

|__________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE jednotky 660.0Udáváno v milimetrech a tunách
V každém trakčním podvozku dva motory Škoda ML 3942 K/4 o výkonu 340 kW. Trvalý výkon jednotky:??; napěťový systém: 3 kV ss/ 25kV, 50Hz; maximální rychlost: 160 km/h; výška podlahy v úrovni nástupu, nad temenem kolejnice: 550 mm; šířka dveří: 1500 mm; délka jednotky: 26450 + 26500 + 26450 = 79400 mm; Maximální šířka: 2820 mm; maximální výška: 4260 mm; hmotnost prázdného vozu: 55 + 46 + 53 = 154 t.
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE jednotky 660.1Udáváno v milimetrech a tunách
V každém trakčním podvozku dva motory Škoda ML 3942 K/4 o výkonu 340 kW. Trvalý výkon jednotky:??; napěťový systém: 3 kV ss/ 25kV, 50Hz; maximální rychlost: 160 km/h; výška podlahy v úrovni nástupu, nad temenem kolejnice: 550 mm; šířka dveří: 1500 mm; délka jednotky: 26450 + 3x 26500 + 26450 = 132400 mm; Maximální šířka: 2820 mm; maximální výška: 4260 mm; hmotnost prázdného vozu: 55 + 46 + 41 + 46 + 53 = 241 t.
–           elektrická zařízení jsou umístěna na střeše vozidel, společně se vzduchotechnikou a kabeláží ve výšce do 0,7 m nad stropem interiéru; Výrobce udává, že je vlak z 65% nízkopodlažní.
Vnější i vnitřní vzhled navrhlo studio Design Descent akademického sochaře Jiřího Španihela.

|______________________________________________________________________________ΛΛΛΛ

Seznam druhů a řad vozů <– zpět Vozy motorové   <– zpět 660                                                                                    Další řada 680

====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

====================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář