Původní a zaniklé řady vozů 1. třídy

nastoupil.com

ZANIKLÉ PŮVODNÍ ŘADY ČSD/ČD 1967-87

Aa – Výrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo. Rok výroby: 1967-78. Zaniklá řada v roce 1983 ve všech svých intervalech. Důvod: přeznačení řady na Am.

Am – Výrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo. V roce 1983 došlo k přeznačení všech stávajících intervalů v řadě Aa na řadu Am. Zaniklá řada v roce 1990 ve všech svých intervalech. Důvod přeznačení řady na A.

A – Výrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo. V roce 1990 došlo k přeznačení všech stávajících intervalů v řadě Am na řadu A. Zaniklá řada v různých letech. Důvod: přeznačení řady, obdržení indexů.

Amee – Výrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo. Rok výroby: 1987 – ZANIKLÁ ŘADA v roce 1995. Důvod: převedení do 2. vozové třídy a přechod pod kód  Bmee a později pod Bmee 248.


ZANIKLÉ REKONSTRUOVANÉ A JINAK UPRAVENÉ ŘADY ČD:

Apeer – rekonstrukce vozu v roce 1992 původní řady B 251 (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko. Zaniklá řada 1993. Důvod: přechod vozu na Slovensko.

Ahee – modernizace vozů v roce 1996/97 bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko. ZANIKLÁ ŘADA v roce 2001. Důvod: přeznačení řady na Apee.

Apee 148 – přeznačení v roce 2001 modernizovaných vozů bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko, které byly rekonstruované na řadu Ahee v roce 1996/97. ZANIKLÁ ŘADA v roce 2008. Důvod: další modernizace a přechod pod označení Apee 144 a 141.

Apee 153 – rezervované označení  v roce 2001-06 modernizovaných vozů bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko, které byly rekonstruované v roce 1996/97 na řadu Ahee. Jedná se o Ekvivalent vozů Apee 148 bez režimu RIC. Zaniklá řada v roce 2008. Důvod: modernizace a přechod pod jiný index Apee 141 a Apee 144.

Aeel – modernizace vozů bývalých vozů řad B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko v roce 1996/97. ZANIKLÁ ŘADA v roce 2001. Důvod přeznačení řady na  Aee.

Aee – modernizace vozů bývalých řad Aa, ABm a ABa (1964-84) – Výrobce Waggonbau, Bautzen, Německo v letech 1996 až 2001. Zaniklá řada v roce 2004. Důvod: další modernizace a přeznačení řady na Aee 152 a Aee 145. Dále pak: přeznačení v roce 2001 modernizovaných vozů bývalých vozů řad B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko, které byly v roce 1996/97 rekonstruované na řadu Aeel. ZANIKLÁ ŘADA v roce 2009. Důvod: přeznačení řady, obdržení indexu Aee 147.

Apee 144 – modernizace vozů bývalé řady Bai rok výroby 1966-74 – Výrobce Györ, Maďarsko, v roce 2006, které již prošly v roce 1996/97 rekonstrukcí na řadu Ahee. Zaniklá řada v roce 2011. Důvod zániku: modernizace vozů a přechod pod kód Apee 139.

Aee 147 – přeznačení v roce 2009 modernizovaných vozů bývalých řad Bai rok 1966-74 a Ba rok 1965-70 – Výrobce Györ, Maďarsko, které byly rekonstruované v roce 1996/97 na řadu Aeel. Zaniklá řada v roce 2011. Důvod zániku: modernizace vozů a přechod pod kódy Aee 140 a Aee 142.

Aee 154 – rezervované přeznačení v roce 2009, modernizovaných vozů bývalých řad  B (Ba rok výroby 1965-70) – Výrobce Györ,  Maďarsko a Bh (Bai rok výroby 1966-74) – Výrobce Györ,  Maďarsko, které byly v roce 1997/98 rekonstruované na řadu Aeel. Ekvivalent vozů Aee 147 bez režimu RIC. Zaniklá řada 2011. Důvod: modernizace vozů s režimem RIC a přechod po jiný kód.

Apee 141 – modernizace v roce 2008 vozů bývalé řady Bai rok výroby 1966-74 a Ba rok výroby 1965-70; Výrobce Györ, Maďarsko, které byly v roce 1996/97 na řadu Ahee. Zaniklá řada v roce 2013. Důvod zániku: modernizace vozů a přechod pod kód Apee 139.

A 150 – Výrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo. Rok výroby: 1967-71. Původní řada Aa přeznačená na Am, A a A150. Důvod zrušení všech vozů – poslední vozy  převedeny do DHV v Lužná u Rak. a k soukromým subjektům.

A 151 – Výrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo. Rok výroby: 1972-78. Původní řada Aa přeznačená na Am, A, A149 a A151. Důvod zrušení všech vozů – poslední vozy  převedeny do řady B251  a k soukromým subjektům.

Napsat komentář