Původní řady Vozů služebních

nastoupil.com

___________________________________________________________________________________

PŮVODNÍ, ZANIKLÉ ŘADY ČSD/ČD

Da – VýrobceTatra Smíchov, Československo; Waggonbau Bautzen, Německo 1955-62. Zaniklá řada v roce 1983 ve všech svých intervalech. Důvod. Přeznačení na řadu D.

DFa – Výrobce Waggonbau Bautzen, Německo 1961. Zaniklá řada rok?.

DFa – Výrobce Waggonbau Bautzen, Německo 1972. Zaniklá řada v roce 1983 ve všech intervalech. Důvod: přeznačení na řadu DmPost.

Dsa – Výrobce Waggonbau Bautzen,Německo 1974. Zaniklá řada v roce 1983. Důvod přeznačení na řadu Dms.

DFsa – Výrobce Waggonbau Bautzen, Německo 1976. Zaniklá řada v roce 1983. Důvod: přeznačení na řadu DmsPost.

D – v roce 1983 došlo k přeznačení řad služebních vozů Da na označení D, ve všech svých intervalech. Zaniklá řada v roce 2009. Důvod: přeznačení, obdržení indexů.

DmPost – v roce 1983 došlo k přeznačení řady DFa vevšech intervalech. Zaniklá řada v roce 1990. Důvod: přeznačení na řadu DPost.

Dms – v roce 1983 došlo k přeznačení řady Dsa na řadu Dms ve všech intervalech. Zaniklá řada v roce 1990. Důvod: přeznačení na řadu Ds.

DmsPost – v roce 1983 došlo k přeznačení řady DFsa na řadu DmsPost. Zaniklá řada v roce 1990. Důvod přeznačení řady na DsPost.

DPost – v roce 1990 došlo k přeznačení řady DmPost na řadu DPost ve všech intervalech. Zaniklá řada v roce 2009. Důvod: přeznačení na DPost 954.

Ds – v roce 1990 došlo k přeznačení řady Dms na řadu Ds ve všech intervalech. Zaniklá řada v roce 2009. Důvod: přeznačení na řadu Ds 952.

DsPost – v roce 1990 došlo k přeznačení řady DmPost na řadu DsPost. Ta v průběhu let od roku 1990? mění svůj interval 91-40. Důvodem je úprava zbývajících vozů a přechod pod označení DsPost, 50 54 92-40. Pod títmo označením řada v roce 2009 zaniká. Důvod: přeznačení na řadu DsPost 953, 50 54 92-40.

___________________________________________________________________________________

===================================================================================

Kam dále: Původní řady Vozů restauračních nebo Původní, zaniklé či rekonstruované řady

===================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář