Ba; rok výr.: 1965-70 (Maďarsko); rok výr.: 1965-73 (Německo); rok výr.: 1974-85 (Německo); zaniklá řada v 1983

nastoupil.com

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy                                                                             Další řada Bmee 1987 Německo

___________________________________Ba

Označení řady Ba nepočíná rokem 1965! Tento rok je zde uvaděn jako počáteční pouze v rámci tohoto katalogu. Vozy vyrobené před uváděným datem v našem seznamu (prozatím) neuvadíme.
Dle platných předpisů a výnosů ČSD označovaly vozy 2. třídy s postranní chodbou (čtyřnápravové) písmenným označením Ba. Toto označení zaniká v roce 1983 ve všech svých intervalech.
Samotné vozy byly dodávané do řady Ba od dvou různých výrobců a ve dvou rozdílných konstrukčních skupinách. Každá skupina dále obsahuje rozdílné intervaly avšak některý interval se shodně (např. 20-41) objevuje v obou skupinách nebo naopak u obou výrobců (např. 20-80). Navíc pořadové číslice jednotlivých vozů seřazených vzestupně protínají napříč jak oba výrobce, intervaly tak i rozdílnou konstrukci. Orientace v této řadě vypadá takto: Písmenné označení = intervaly (chronologicky seřazené dle roku výroby) = samotné galerie s jednotlivými vozy (chronologicky vzestupně seřazené v rámci intervalu dle roku výroby nikoliv však dle pořadových čísel).

_______________________________________________

|základní informace                                                                                                         Rekonstrukční skupina: B1; (A4, At3, Bt -, B11, Bc-)

|Původní řada Ba; Maďarsko (tehdy MLR – Maďarská lidová republika) – V letech 1965 až 1970 obdržely tehdejší ČSD 485 vozů  2. třídy s postranní chodbou, (typové označení UIC-Y) pro mezinárodní i vnitrostátní rychlíkové relace a to ve dvou intervalech: 20-80 a 20-10. Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko. Vozy z této řady lze najíti v těchto řadách: Aeel 1996 • Aee 140Apee 141 Aee 142 Aee 147Bhee 1996-97 • Beel 1997-98 • Bpee 237Bee 238Bpee 239Bee 240Bpee 242 a Bee 246. Vozy, které nebyly rekonstruovány či upraveny přešly pod kód B 251, který v roce 2006 zanikl. Řada Ba zanikla v roce 1983 z důvodu přejmenování na řadu Bm. Aktualizce 29.11.2016 (dosazení obrázku vozu č. 20-10 853).

Vyfotografováno 12 vozů – 46 obrázků (A. Fiurášek, Vít Nastoupil)
|základní informace                                                                                                                                   Rekonstrukční skupina: B2; (B10, Bc-)

|Původní řada Ba; Německo (tehdy NDR – Německá demokratická republika) – V letech 1965-73 obdržely tehdejší ČSD 664 vozů  2. třídy s postranní chodbou, (typové označení UIC-Y) pro mezinárodní i vnitrostátní rychlíkové relace, německé výroby a to ve čtyřech intervalech 20-80, 20-10, 20-40, 20-41. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách B 250Bg 260 • Bee 272 • Bc 841. Řada Ba zanikla v roce 1983 z důvodu přejmenování na řadu Bm. Aktualizace 04.07.2017 (dosazení informací u vozu 20-80 155).

Vyfotografováno 11 vozů – 24 obrázků (Adam Fiurášek, V. Nastoupil)
|základní informace                                                                                                                     Rekonstrukční skupina: B3; (B10, Bc-)

Původní řada Ba; Německo (tehdy NDR) – V letech 1974-85 obdržely tehdejší ČSD 816 vozů  2. třídy s postranní chodbou, (UIC-Y) pro mezinárodní i vnitrostátní rychlíkové relace, Německé výroby. Interval 51 54 20-41/50 54 20-41. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách B 244 • B 249B 256Bee 243Bee 273Bd 264Bc 841 • Bc 842. Aktualizace 26.10.2018 (dosazení informací u vozů 195, 285, 287, 290, 322, 400, 401, 411, 416, 471, 524, 555, 577, 283, 584 a 909).

Vyfotografováno 85 vozů (Adam Fiurášek, Michal Petrskovský, V. Nastoupil)

|___________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika interval 20-80 a 20-10 Maďarsko: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a s oddíly pro cestující. Vůz obsahoval deset oddílů, které měli sedadla, původně koženkové, pro osm cestujících. Obsaditelnost byla tedy 80 míst k sezení. Topení bylo odporové. Skládalo se z topných článků umístěných v oddílech i v postranní chodbě. Články byly napájené původně párou, posléze el. energií, přičemž teplo odcházelo přímo do prostoru pro cestující. Výkonnost tohoto způsobu topení nebyla ideální. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí. 2 x WC na představku vozu. Vstupní dveře měli dvě stupačky. Dveře byli zalamovací. Řada byla vybavena průběžným (žlutě označeno) napájením. Podvozek – bezrozsochový Görlitz V. Povolená rychlost byla 140 km/h. V řadě bylo vyrobeno 485 kusů. Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko. Rok výroby 1965-70. Vozy: 879-940? – rok 1965; Vozy 941?-983 rok 1966; Vozy 499-553 rok 1967; Vozy 554-570 rok 1967-68; Vozy 571-688 rok 1968; Vozy 689-776 rok 1969; Vozy 777-878 rok 1970. ÚDAJE JSOU BEZ ZÁRUKY. Všechny vozy z výroby měly režim RIC = oprávnění k mezinárodnímu provozu. Ten jim byl v průběhu let různě odebrán.

Velká část vozů přešla z důvodů modernizace pod kódy (vozy z Maďarska):
-Aee 140 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009 = Aee 140 2011);
-Apee 141 (Ba = Bm 1983 = Ahee 1996 = Apee 2001 = Apee 141 2008);
-Aee 147 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009);
-Aee 142 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009 = Aee 142);
-Bee 246 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 = Bee 246 1996);
-Bee 240 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 = Bee 246 1996 = Bee 240 2008-09);
-Bee 238 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 =Bee 246 1996 = Bee 240 2008-09 = Bee 238 2010);
-Bpee 247 (Ba = B 1983 = B 1990 = Bhee 1996 = Bpee 2001 = Bpee 247 2009);
-Bpee 242 (Ba = B 1983 = B 1990 = Bhee 1996 = Bpee 247 2001 = Bpee 242 2006);
-Bpee 239 (Ba = B 1983 = B 1990 = Bhee 1996 = Bpee 247 2001 = Bpee 239 2008);
-Bpee 237 (Ba = B 1983 = B 1990 = Bhee 1996 = Bpee 2001 = Bpee 247 2001 = Bpee 242 2006 = Bpee 239 2008 = Bpee 237 2010).
Vůz Ba 51 54 20-80 636 přešel někdy v letech 19xx pod kód Bc 51 54 55-40 103 který byl posléze zrušen. Vůz 51 54 20-80 864 přešel v roce 1992 po rekonstrukci pod kód Apeer 50 54 19-30 000 a posléze byl zrušen. V rekon. řadách Bhee, Bpee 247, 242, 239, 237, Beel, Bee 246, 240, 238,  se vozy setkaly s rekonstruovanými vozy původní řady Bai maďarské výroby. Část vozů přešla v roce 1993 na Slovensko (viz samotné přehledy vozů). Vozy které nebyly rekonstruovány zůstaly v řadě, která prošla několikerou změnou označení.
Zdroj informací vozů, které přešly na Slovensko www.vagonweb.cz.

 Charakteristika intervaly 20-80, 20-10, 20-40 a 20-41 Německo: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a s oddíly pro cestující. Vůz obsahoval deset oddílů, které měly sedadla, původně koženkové, pro osm cestujících. Obsaditelnost byla tedy 80 míst k sezení. Topení bylo odporové. Skládalo se z topných článků umístěných v oddílech i v postranní chodbě. Články byly napájené původně párou, posléze el. energií, přičemž teplo odcházelo přímo do prostoru pro cestující. Výkonnost tohoto způsobu topení nebyla ideální. Vstupní dveře měli dvě stupačky a byli zalamovací. Okna byly otevíratelná, polospouštěcí. 2x WC. Řada byla vybavena průběžným (žlutě označeno) napájením. Podvozek – bezrozsochový Görlitz V. Povolená rychlost byla 140 km/h. V řadě bylo vyrobeno 664 kusů. Rok výroby 1965-73. Vozy: 000-234 – rok 1965-68 interval 20-80; Vozy 235-448 rok 1969-71 interval 20-10; Vozy 449-488 rok 1972 interval 20-40; Vozy 000-174 rok 1972-73 interval 20-41. Řada měla tedy čtyři intervaly: 20-80, 20-10, 20-41, 20-41. První vozy číslo 000 až 039 nesly označení Ba 3000 až 3039. V roce 1968 došlo k přečíslování těchto vozů na 51 54 20-80 000-039. Všechny vozy z výroby měly režim RIC = oprávnění k mezinárodnímu provozu. Ten jim byl v průběhu let různě odebrán. Všechny vozy nejdříve přešly v roce 1983 po kód Bm se stávajícími intervaly a postupně jim bzl odebrán režim RIC.

Zde stručný přehled z několika důlkežitých rekonstrukcí, úprav a přesunů:
V letech  1999 až 2010 docházelo k úpravě jednoho oddílu určeného pro cestující, na oddíl určený pro vlakový doprovod. Tím vznikla řada Bg 260. Týkalo se to 8? vozů  z intervalu 20-80 (Ba = B (1983) = Bg 260 (1999-2010); 15? vozů  z intervalu 20-10 Ba = B (1983) = Bg 260 (1999-2010); 13? vozů z intervalu 20-40 Ba = B (1983) = Bg 260 (1999-2010); 44? vozů z intervalu 20-41  Ba = B (1983) = Bg 260 (1999-2010). Vůz 51 54 20-41 10 přešel v roce 199? po rekonstrukci na lehátkový vůz pod kód Bc 51 54 55-40 008. Byl posléze zrušen. Vozy 51 54 20-10 369 a 397 přešly z důvodu rekonstrukce v roce 199? na lehátkové vozy pod kód Bc, 51 54 55-40 007 a 044. V roce 199? oba z důvodů zásadní rekonstrukce přešly pod kód Bee 272. Vůz 51 54 20-41 001 přešel v orce 1992 z důvodu zásadní rekonstrukce pod kód Beer 50 54 20-78 001, v roce 1996 přešel pod kód Bee 272. Vůz 51 54 20-41 106 přešel v roce 199? po rekonstrukci na lehátkový vůz pod kód Bc 51 54 55-40 002 a po další době přešel pod kód Bc 841, 51 54 55-80 008. Část vozů přešla v roce 1993 na Slovensko. Další přesuny jsou uvedeny v galeriích.
Zdroj informací vozů, které přešly na Slovensko www.vagonweb.cz a alanbutschek.cz

 Charakteristika: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a s oddíly pro cestující. Vůz obsahoval deset oddílů, které měly sedadla, původně koženkové, pro osm cestujících. Obsaditelnost byla tedy 80 míst k sezení. Topení bylo teplovzdušné. Skládalo se z topných článků a větracího systému, který ohřátý vzduch rozháněl pomocí větráků do všech částí vozu. Zdroj elektrická energie. Vstupní dveře měly 2 stupačky u vozů 175-207 a 3 stupačky u vozů 208-979. Dveře byli zalamovací. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí. 2x WC a 2 x umývárka – umístění bylo na představcích vozu (nástupní plošina). Řada byla vybavena průběžným (žlutě označeno) vzduchovým napájením. Podvozek – bezrozsochový Görlitz V/ Görlitz Va. Technické typy vozů 1.371 (vozy 175-565), typ 1.313 (vozy 566-725), typ 1.333 a 1.336 (vozy 726-842), typ 1.351 (vozy 891-990). Povolená rychlost byla 140 km/h. Výrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo (tehdy DDR).  V řadě bylo vyrobeno 816 kusů. Rok výroby 1974-785. Vozy: 175-207 – rok 1974; Vozy 208-330 rok 1977; Vozy 331-370 rok 1978; Vozy 370-565 rok 1979; Vozy: 566-649 rok 1981; Vozy: 650-725  rok 1982; Vozy: 726-842 rok 1983; Vozy: 843-890 rok 1984; Vozy: 891-990 rok 1985. Řada měla z výroby jeden interval 20-41. Všechny vozy z výroby měly režim RIC = oprávnění k mezinárodnímu provozu. Ten jim byl v průběhu let různě odebrán (část vozů).

Zde výčet osudů některých vozů:

Vůz Ba 51 54 20-41 363 přešel v roce 2009 po úpravě na lehátkový vůz pod kód Bc 842 (Ba 51 54 20-41 = Bm (1983) 51 54 20-41 = B (1990) 51 54 20-41 = Bc 841 (rok?)  51 54 55-40/55-80 = Bc 842 (2009) 51 54 59-30 363. Vozy 51 54 20-40 383, 387, 389, 391, 396, 399, 402, 406, 407, 409, 412, 462, 463, 464, 465, 467, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 501, 907 přešly z důvodu rekonstrukce (úprava na vůz s prostorem pro přepravu jízdních kol) v letech 2009-2011 pod kód Bd 264 (41 vozů). Přičemž vůz číslo 907 prošel úpravou již v roce ?, úprava není shodná jako mají vozy řady Bd 264. Byl veden stále v řadě B 249 a v roce 2011 byl převeden pod kód Bd 264 se stávajícím intervalem 20-41. Vozy 51 54 20-41 339, 398, 558, 563, 824 a 896 přešly v roce 19?? po úpravě na lehátkový vůz pod kód Bc 841 (6 vozů). Vozy 51 54 20-41 883 až 890 měly z výroby konstrukční rozdíl (dosazené CZE) a v roce 2003 prošly úpravou a přešly pod kód Bee 243 (8 vozů). Vozy 51 54 20-41 178, 249, 251, 275, 280, 291, 292, 305, 438, 502, 504, 506, 508, 522, 547, 551, 552, 581, 655, 685, 700, 723, 731, 737, 747, 819, 877, 949, 957, 964 a 980 přešly z důvodu rekonstrukce v letech 1992-95 pod kód Bee 273 (31 vozů). Vozy které v průběhu let přišly o režim RIC přecházely pod kód B 256. V  letech 2005-07 byla ta část vozů, která měla tři kuřácké oddíly, převedena pod kód B 244. V roce 2007 je celá osobní doprava vyhlášena jako nekuřácká a kód B 244 byl zrušen a vozy přešly zpět pod kód B 249 či B 256. Část vozů přešla v roce 1993 na Slovensko.
– Vozy číslo 775, 839, 878, 951, 970, 974 a 982 byly v roce 2015 kratkodobě pronajaty od ZSSK do Republiky Makedonie pro zvládnutí uprchlické krize. Po ukčení nájmu zpět v provozu u ZSSK.

|____________________________________________________________________________________

|intervaly, vozy:

Ba, 51 54 20-80 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (295 Maďarsko)

Čísla vozů: 499 až 688 a 879 až 983

 • GALERIE

Počet vozů: 0 (235 Německo)

Čísla vozů: 000 až 234

 • GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-80/Bm, 50 54 20-80 čímž stávající forma označení zaniká.

Ba, 51 54 20-10 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (190 Maďarsko)

Čísla vozů: 689 až 878 Maďarsko

 • GALERIE

Počet vozů: 0 (214 Německo)

Čísla vozů: 235 až 448

 • GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-10/Bm, 50 54 20-10 čímž stávající forma označení zaniká.

Ba, 51 54 20-40 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (40 Německo)

Čísla vozů: 449 až 488

GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-40/Bm, 50 54 20-40 čímž stávající forma označení zaniká.

Ba, 51 54 20-41 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (175 Německo)

Čísla vozů: 000 až 174

GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-41/Bm, 50 54 20-41 čímž stávající forma označení zaniká.

Ba, 51 54 20-41 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (816 Německo)

Čísla vozů: 175 až 990

Galerie

– v 70. a 80. letech minulého století byly po dodání vybrané vozy vyčleněny pro provozování na elitním Ex/R „Ostravan“. Šlo o vozy  z dom.st. Bohumín Aa 19-41 093-100 (Bautzen 1978), Ba 20-41 461-480 (Bautzen 1979), později i některé vozy řady BDa (Bautzen 1974-81). Vozy byl označeny logem Ostravan s rudou hvězdou u nástupních dveří. Vozy byly řazeny do dvou souprav po 12ti vozech. Loga se přestaly obnovovat v letech 1986/87 a v dalších letech byly vozy nahrazeny nově dodanými vozy řad Amee, Bmee, BDmeer. (zdroj: časopis Dráha)
– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-41/Bm, 50 54 20-41 čímž stávající forma označení zaniká.

|_________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie vývoje označení řady (z hlediska většinového počtu vozů, které v řadách přecházely):

Ba Maďarsko:

|Ba (1965 až 70) 51 54 20-80, 51 54 20-10 = Bm (1983) 51 54 20-80, 51 54 20-10 = B (1990) 51 54 20-80, 51 54 20-10 = B 251 (2001) 51 54 20-80, 51 54 20-10.

1. Ba ČSD:

Ba Německo:

|Ba (1965 až 73) 51 54 20-80/20-10/20-40/20-41 = |Bm (1983 přeznačení řady) 51 54 20-80/20-10/20-40/20-41 = |B (1990 přeznačení řady) 50 54 20-80/20-10/20-40/20-41 = |B 250 (2001 obdržení indexu) 50 54 20-80/20-10/20-40/20-41

1. Ba ČSD:

Ba Německo:

Ba (1974) 51 54 20-41/50 54 20-41 = Bm (1983) 51 54 20-41/50 54 20-41 = B (1990) 51 54 20-41/50 54 20-41 = B 244 (2005-07) 51 54 20-41/50 54 20-41 (část vozů) = B 249 (2009) 51 54 20-41 (RIC)/ B 256 (2009) 50 54 20-41 (Bez RIC)

1.Ba ČSD:

Současný stav: zaniklá řada v roce 1983

Ba 

|_________________________________________________________________________________

|technická specifika

Maďarsko 1965-70:

HLAVNÍ TECH. ÚDAJE – uváděno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39ooo kg; Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm; Výška střechy od temene kolejnice: 4231 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm; Brzda : DAKO R, špalíková; Brzdící váha: P 41, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení: zářivkové

Německo 1965-73:

HLAVNÍ TECH. ÚDAJE – Udáváno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4231 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO-R, špalíková;  Brzdící váha: P 41, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V.

Německo 1974-85:

HLAVNÍ TECH. ÚDAJE interval 51 54 20-41/50 54 20-41 Udáváno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 920 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 42, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V. Rok výroby 1982-85: Görlitz V/Va.

|__________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy                                                                             Další řada Bmee 1987 Německo

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================

Napsat komentář