B 256 (pův. Ba)

nastoupil.com

původní a zaniklé řady  <– zpět původní a zaniklé řady vozů 2.tř. s postranní chodbou <– předchozí řada Bee 240     další řada: Bmz (pův. Bmz 21-70 ÖBB)

|základní informace

Řada B 256; přeznačení původní řady v roce 2009 – v letech 1974 až 1985 tehdejší ČSD obrdžely celkem 816 vozů typu UIC-Y, pro mezinárodní a vnitrostátní relace (původně řada Ba r.výr: 1975-84), německé výroby. Vozy z původní řady od výroby přešly bez modernizace přes několikeré přeznačení až sem, do současné řady B 256. Tento index je neRIC ekvivalentem RIC režimu řady B 249. Vozy z této řady lze po modernizacích a úpravách najít v řadách B 249, Bd 264, Bee 273, Bc 841, Bc 842. Aktualizace 27.01.2021 (úprava charakteristiky).

|charakteristika

Technicky jde o čtyřnápravový oddílový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a deseti osmimístnými oddíly pro cestující. Obsaditelnost je 80 míst. Výše míry osvětlení a úroveň teploty se dá ručně pomocí ovládacích prvků v jednotlivých oddílech regulovat. Vůz má teplovzdušné topení, které se skládá se z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozhánějí do jednotlivých částí vozu. Regulace teploty je automaticky řízená  vestavěnými termostaty (18-24 °C) a ručně regulovatelná pomocí páček v jednotlivých oddílech.  Zdroj topení je elektrická energie. Nátupní dveře jsou otočně skládací s centrálním zavíráním a blokováním za jízdy. Dveře mají vně 2 stupačky u vozů 175-207 a 3 stupačky u vozů 208-979. Okna jsou otevíratelná, polospouštěcí. Ve voze je 2 x gravitační WC a umývárna, po jednom na obou představcích. Nejvyšší  povolená rychlost je 140 km/h. Vozy mají tyto technické typy: typ 1.342 (vozy 188-207), 1.371 (vozy 208-565), typ 1.313 (vozy 566-661). Výrobce: Waggonbau Bautzen, Německo (původně řada Ba r.výr: 1975-84), rok výroby: 1974-85. Vyrobeno bylo celkem  816 vozů v sérii (175-990). Vozy pocházejí ze stejné řady jako vozy B 249, byl jim jen v průběhu let odebrán režim RIC a snížen režim údržby, což je poslalo do řady B 256. Cyklus odebírání RIC oprávnění a znovu jeho přiznávání, se po různých technických kontrolách a také různých opravách (přečalounění sedadel atd.) a hlavně po revizích pro mezinárodní provoz opakoval, vozy migrovaly různě tam a zpět mezi řadami B 249 a B 256.  Řada B 256 má jeden interval označení.

|vozy

50 54 20-41

galerie č.1 vozy 188 až 207

galerie č.2 vozy 250 až 272

galerie č.3 vozy 273 až 303

galerie č.4 vozy 304 až 327

galerie č.5 vozy 328 až 374

galerie č.6 vozy 375 až 408

galerie č.7 vozy 409 až 477

galerie č.8 vozy 478 až 516

galerie č.9 vozy 518 až 556

galerie č.10 vozy 557 až 658

počet provozovaných vozů: 0

(V jednotlivých galeriích není výčet historie přechodů z RIC režimu a zpět před rokem 2009 až na několik vyjímek úplný).

Čísla vozů (v seznamu jsou uvedeny všechny vozy, které se v dotčené řadě od roku 2009 objevily): 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 250, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 396, 399, 400, 401, 402, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 461, 464, 467, 468, 469, 471, 474, 477, 478, 479, 480, 483, 485, 487, 488, 490, 494, 496, 498, 499, 505, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 531, 533, 534, 546, 548, 549, 550, 554, 555, 556, 557, 559, 564, 565, 567, 569, 570, 572, 573, 574, 578, 584, 585, 658

– V 70. a 80. letech minulého století byly po dodání vybrané vozy vyčleněny pro provozování na elitním Ex/R „Ostravan“. Šlo o vozy  z dom.st. Bohumín Aa 19-41 093-100 (Bautzen 1978), Ba 20-41 461-480 (Bautzen 1979), později i některé vozy řady BDa (Bautzen 1974-81). Vozy byl označeny logem Ostravan s rudou hvězdou u nástupních dveří. Vozy byly řazeny do dvou souprav po 12ti vozech. Loga se přestaly obnovovat v letech 1986/87 a v dalších letech byly vozy nahrazeny nově dodanými vozy řad Amee, Bmee, BDmeer. (zdroj: časopis Dráha)

– Vozy v řadě od roku 2009 prodělávají revitalizaci (humanizaci), kterou provádějí dílny společnosti JANOZA s r.o., na základě designového návrhu studia Najbrt. Jde o celkovou úpravu interiéru v jednom stupni a přelakování vozové skříně do korporátního stylu ČD ve stupni druhém. Nutno podotknout, že jak interiéry tak i extériéry prodělaly již svůj vývoj vzhledu revitalizace a tudíž různé vozy lze najít v různém provedení tzv. humanizace i v různém provedení korporátního laku.

– vozy číslo 374, 375, 376, 377, 378, 383, 387, 389, 391, 396, 399, 402, 406, 407, 409, 412, 462, 463, 464, 465, 467, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 501 přešly v letech 2010-11 z důvodu úpravy pod kód Bd 264

– vozy číslo 567, 574, 578, 584, 658 přešly v roce 2011 pod kód B 249

– vozy číslo 564, 569 a 573 přešly v roce 2012 pod kód B 249

– V roce 2012 došlo u velkého počtu vozů (cca 45 kusů viz Galerie) k dosazení režimu RIC. Vozy přešly pod kód B 249. Tyto vozy společně s několika vozy kódu  B 249 (celkem 50 vozů) byly dlouhodobě pronajmuty do Polska, konkrétně do „Koleje Śląskie“.

|vývoj označování

Hierarchie označení řady: |Ba (1974-85) 50 54 20-41 = |Bm (1983-1990 přeznačení řady) 50 54 20-41 = |B (1990-2009 přeznačení řady) 50 54 20-41  = | B 256 (2009 přeznačení řady/ obdržení indexu) 50 54 20-41

1.Ba 1974:        Ba CSD 2.B 1993:B cd 1993

3.B256,2009:b 256

Současný stav: B 256 neprovozovaná řada

b256  

|technická specifika

Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 920 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 42, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V. Rok výroby 1982-85: Görlitz V/Va.

|rozvržení sedadel


původní a zaniklé řady  <– zpět původní a zaniklé řady vozů 2.tř. s postranní chodbou <– předchozí řada Bee 240     další řada: Bmz (pův. Bmz 21-70 ÖBB)

Napsat komentář