BDa rok v.: 1974-81, zánik řady v roce 1983; doba trvání 1974-1983

nastoupil.com

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy se služebním oddílem <– zpět BDa              Další řada BDmee

__________________________________BDa

Dle platných předpisů a výnosů ČSD označovaly vozy 2. třídy s postranní chodbou a služebním oddílen (čtyřnápravové) písmenným označením BDa. Toto označení zaniká v roce 1983 ve všech svých intervalech.
 |základní informace                                                                                                                                                    Rekonstrukční skupina: BD-

Původní řada BDa – V letech 1974 až 1981 tehdejší ČSD obdržely sérii 441 vozů typu UIC-Y,  druhé třídy s postranní chodbou a se služebním oddílem pro rychlíkové i osobní mezinárodní i vnitrostátní relace, německé výroby. Vozy z této řady lze najít v řadách Bee 273  BDs 449 BDs 450 Bvt 453  ABeer a BDsee 454. Aktualizace 09.12.2018 (dosazení informací u vozů068, 078, 092, 097 a 129).

Vyfotografováno 41 vozů (A. Fiurášek, M. Petrskovský, V. Nastoupil)

|__________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

 Charakteristika: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou. Jedna část vozu obsahovala oddíly pro cestující druhá pak byla vybavena služební částí pro přepravu zásilek a pro vlakový doprovod.  Vůz měl pět oddílů pro cestující, vždy po osmi sedadlech. Obsaditelnost byla tedy 40 míst k sezení. Vůz měl teplovzdušné topení. To se skládalo  z elektrických topnic a větráků, které ohřátý vzduch rozháněly do jednotlivých částí vozu. Zdroj byla pára, posléze elektrická energie a to 3000 V. Teplota byla udržována pomocí termostatů a ovládána pomocí páček v jednotlivých oddílech. Vstupní dveře byly vybaveny dvěmi stupačkami (určitě až k vozu číslo 133) a třemi stupačkami (určitě od vozu 176 a výše; zdroj informace: www.alanbutschek.cz). Dveře byly zalamovací. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí. Řada byla vybavena průběžným napájecím potrubím (žlutě označeno). Techn. typy: typ 1.1742 (vozy 000-099), 1.743 (vozy 100-222), typ 1.761 (vozy 223-340), typ 1.711 (vozy 341-440). Brzda: Dako R, špalíková. Podvozek: bezrozsochový Görlitz V (rok 1974-76), Görlitz V.a (rok 1981).Nejvyšší povolená rychlost je 140 km/h. Výrobce: Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby: 1974-81. Počet vyrobených vozů bylo 441 v sérii (000-440). Původní řada BDa měla všechny vozy v režimu RIC.   V roce 1974 vyšlo prvních 99 vozů s označením BDa 51 54 82-40 000-098. V roce 1975: 51 54 82-40 099 až 222. V roce 1976: 51 54 82-40 223 až 340. V roce 1981: 51 54 82-40 341 až 440. Celá řada byla v letech 1983 až 84 přeznačena na BDms; v roce 1990 pak na BDs. Nemalé množství vozů přechází po odebrání režimu RIC pod označení 50 54 82-40 a zase zpět 51 54 82-40. V roce 1993 část vozů přešla na Slovensko. Vozy č. 159, 192 a 406 přešly po rekonstrukci v roce 1993-1995 pod kód Bee 273, kde se setkaly s modernizovanými vozy původní řady Ba (1974-84), německé výroby. Vozy č. 009 a 176 přešly po rekonstrukci v roce 2007 pod kód Bvt 453. Vozy č. 128, 133, 135, 138, 167, 253, 254, 258, 259, 267, 391 a 392 přešly v roce 2009 až 2012 po rekonstrukci pod kód BDsee 454. Vozy číslo 070 a 310 byly přebudovány v roce ? na vůz Nehodové jednotky 80 54 20-00 117 a 80 54 38-00 249. Vůz 189 byl předělán na vůz řazený do historických jízd, získal nové označení 80 54 38-00 308. Dále vozy č. 054, 056, 289, 316 a 320 byly v roce 2008 přebudovány do projektu Preventivního vlaku pro prevenci proti drogám, byly přeznačeny a z katalogu vyřazeny. Další údaje o přebudovaných či zrušených vozech naleznete v samotných galeriích.

|__________________________________________________________________________________

|intervaly, vozy:

BDa, 51 54 82-40 ………………………………..

Počet vozů: 441

čísla vozů: 000 až 440

  GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení BDms, 51 54 82-40; čímž stávající forma označení zaniká.
– v 70. a 80. letech minulého století byly po dodání vybrané vozy vyčleněny pro provozování na elitním Ex/R „Ostravan“. Šlo o vozy  z dom.st. Bohumín Aa 19-41 093-100 (Bautzen 1978), Ba 20-41 461-480 (Bautzen 1979), později i některé vozy řady BDa (Bautzen 1974-81). Vozy byl označeny logem Ostravan s rudou hvězdou u nástupních dveří. Vozy byly řazeny do dvou souprav po 12ti vozech. Loga se přestaly obnovovat v letech 1986/87 a v dalších letech byly vozy nahrazeny nově dodanými vozy řad Amee, Bmee, BDmeer. (zdroj: časopis Dráha)
Zdroj informací vozů, které přešly na Slovensko M. Petrskovský a  www.vagonweb.cz.

|___________________________________________________________________________________

|historie
Přímým nástupcem této řady je řada BDs 449, 51 54 82-40 RIC a BDs 450, 50 54 82-40 bez režimu RIC. 

Hierarchie vývoje označení řady (z hlediska většinového počtu vozů, které v řadách přecházely):

BDa 51 54 82-40/50 54 82-40 = BDms (1983) 51 54 82-40/50 54 82-40 = BDs (1990) 51 54 82-40/50 54 82-40 = BDs 449 (2009) 51 54 82-40/BDs 450 (2009) 50 54 82-40.

1.BDa ČSD:

Současný stav: zaniklá řada v roce 1983

bda

|___________________________________________________________________________________

|technická specifika
HLAVNÍ TECH. ÚDAJE uváděno v milimetrech, kilogramech, tunách
Váha prázdného vozu:  38000 kg; Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm; Výška střechy od temene kolejnice: 4230 mm; Průměr styčné kružnice kola: 920 mm; Brzda : Dako špalíková; Brzdící váha: P 41, R 59 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové

|___________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy se služebním oddílem <– zpět BDa            Další řada BDmee

====================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

====================================================================================

 

 

 

 

 

Napsat komentář