Původní řady 1. a 2. třídy

nastoupil.com

___________________________________________________________________________________

PŮVODNÍ A ZANIKLÉ ŘADY ČSD/ ČD:

ABa – Výrobce Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby 1963-74. Zaniklá řada v roce 1983. Důvod: přeznačení řady ma řadu ABm ve všech svých intervalech.

ABmVýrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo. V roce 1983 došlo k přeznačení stávajících intervalů v řadě ABa na řadu ABm. Zaniklá řada v roce 1990 ve všech svých intervalech. Důvod přeznačení řady na AB.

ABm – Výrobce Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby 1984. Zaniklá řada v roce 1990. Důvod: přeznačení na řadu AB.

ABVýrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo. V roce 1990 dochází k přeznačení řady ABm ve všech svých intervalech na řadu AB. Zaniklá řada v různých letech. Důvod přeznačení řady obdržení indexů.

AB 348 – Výrobce Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby 1963-74. RIC režim. Přiřazení indexu v roce 2001 vozům v RIC režimu. Evivalent řady AB 350, vozy s režimem RIC.

AB 351 – Výrobce Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby 1984. Ekvivalent RIC režimu řady AB 349. Přiřazení indexu v roce 2009 vozům bez RIC režimu.

___________________________________________________________________________________

ZANIKLÉ REKONSTRUOVANÉ, MODERNIZOVANÉ ČI JINAK UPRAVENÉ ŘADY ČD:

ABeer, v roce 1993 rekonstrukce vozu bývalé řady  BDa (rok výroby 1975) Waggonbau Bautzen, Německo; na vůz 1. a 2-třídy. ZANIKLÁ ŘADA v roce 1994. Důvod přeznačení řady na 2. vozovou třídu a přechod pod jiný kód.

AB 350 – Výrobce Waggonbau Bautzen, Německo. Rok výroby 1963-74. Evivalent řady AB 348, vozy bez režimu RIC. Původní řada ABa přeznačená na ABm, AB a AB348(některé vozy). Důvod zrušení všech vozů – poslední vozy  převedeny do DHV v Lužná u Rak. a k soukromým subjektům (event. čekají na zrušení v nejbližší době).

___________________________________________________________________________________

===================================================================================

Kam dále: Původní řady Vozů 2. třídy s postr. chod. nebo Původní, zaniklé či rekonstruované řady

===================================================================================

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář