Ba; rok výr.: 1965-70 (Maďarsko); rok výr.: 1965-73 (Německo); rok výr.: 1974-85 (Německo); zaniklá řada v 1983

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy                                                                             Další řada Bmee 1987 Německo

___________________________________Ba

Označení řady Ba nepočíná rokem 1965! Tento rok je zde uvaděn jako počáteční pouze v rámci tohoto katalogu. Vozy vyrobené před uváděným datem v našem seznamu (prozatím) neuvadíme.
Dle platných předpisů a výnosů ČSD označovaly vozy 2. třídy s postranní chodbou (čtyřnápravové) písmenným označením Ba. Toto označení zaniká v roce 1983 ve všech svých intervalech.
Samotné vozy byly dodávané do řady Ba od dvou různých výrobců a ve dvou rozdílných konstrukčních skupinách. Každá skupina dále obsahuje rozdílné intervaly avšak některý interval se shodně (např. 20-41) objevuje v obou skupinách nebo naopak u obou výrobců (např. 20-80). Navíc pořadové číslice jednotlivých vozů seřazených vzestupně protínají napříč jak oba výrobce, intervaly tak i rozdílnou konstrukci. Orientace v této řadě vypadá takto: Písmenné označení = intervaly (chronologicky seřazené dle roku výroby) = samotné galerie s jednotlivými vozy (chronologicky vzestupně seřazené v rámci intervalu dle roku výroby nikoliv však dle pořadových čísel).

_______________________________________________

|základní informace                                                                                                         Rekonstrukční skupina: B1; (A4, At3, Bt -, B11, Bc-)

|Původní řada Ba; Maďarsko (tehdy MLR – Maďarská lidová republika) – V letech 1965 až 1970 obdržely tehdejší ČSD 485 vozů  2. třídy s postranní chodbou, (typové označení UIC-Y) pro mezinárodní i vnitrostátní rychlíkové relace a to ve dvou intervalech: 20-80 a 20-10. Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko. Vozy z této řady lze najíti v těchto řadách: Aeel 1996  Aee 140 Apee 141 Aee 142 Aee 147Bhee 1996-97 • Beel 1997-98 • Bpee 237 Bee 238 Bpee 239 Bee 240 Bpee 242 a Bee 246. Vozy, které nebyly rekonstruovány či upraveny přešly pod kód B 251, který v roce 2006 zanikl. Řada Ba zanikla v roce 1983 z důvodu přejmenování na řadu Bm. Aktualizce 29.11.2016 (dosazení obrázku vozu č. 20-10 853).

Vyfotografováno 12 vozů – 46 obrázků (A. Fiurášek, Vít Nastoupil)
|základní informace                                                                                                                                   Rekonstrukční skupina: B2; (B10, Bc-)

|Původní řada Ba; Německo (tehdy NDR – Německá demokratická republika) – V letech 1965-73 obdržely tehdejší ČSD 664 vozů  2. třídy s postranní chodbou, (typové označení UIC-Y) pro mezinárodní i vnitrostátní rychlíkové relace, německé výroby a to ve čtyřech intervalech 20-80, 20-10, 20-40, 20-41. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách B 250 Bg 260  Bee 272  Bc 841. Řada Ba zanikla v roce 1983 z důvodu přejmenování na řadu Bm. Aktualizace 04.07.2017 (dosazení informací u vozu 20-80 155).

Vyfotografováno 11 vozů – 24 obrázků (Adam Fiurášek, V. Nastoupil)
|základní informace                                                                                                                     Rekonstrukční skupina: B3; (B10, Bc-)

Původní řada Ba; Německo (tehdy NDR) – V letech 1974-85 obdržely tehdejší ČSD 816 vozů  2. třídy s postranní chodbou, (UIC-Y) pro mezinárodní i vnitrostátní rychlíkové relace, Německé výroby. Interval 51 54 20-41/50 54 20-41. Vozy z této řady lze najít v těchto řadách B 244  B 249 B 256 Bee 243 Bee 273 Bd 264 Bc 841  Bc 842. Aktualizace 22.02.2018 (dosazení informací u vozů 203, 218, 262, 263, 266, 269, 285, 290, 294, 302, 303, 306, 308, 309, 310, 311, 316, 322, 328, 345, 361, 366, 370, 371, 372, 373, 381, 384, 400, 401, 408, 411, 413, 416, 468, 471,485, 499, 505, 521, 523, 549, 557, 592, 595 a 909).

Vyfotografováno 85 vozů (Adam Fiurášek, Michal Petrskovský, V. Nastoupil)

|___________________________________________________________________________________

|charakteristika, popis

Charakteristika interval 20-80 a 20-10 Maďarsko: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a s oddíly pro cestující. Vůz obsahoval deset oddílů, které měli sedadla, původně koženkové, pro osm cestujících. Obsaditelnost byla tedy 80 míst k sezení. Topení bylo odporové. Skládalo se z topných článků umístěných v oddílech i v postranní chodbě. Články byly napájené původně párou, posléze el. energií, přičemž teplo odcházelo přímo do prostoru pro cestující. Výkonnost tohoto způsobu topení nebyla ideální. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí. 2 x WC na představku vozu. Vstupní dveře měli dvě stupačky. Dveře byli zalamovací. Řada byla vybavena průběžným (žlutě označeno) napájením. Podvozek – bezrozsochový Görlitz V. Povolená rychlost byla 140 km/h. V řadě bylo vyrobeno 485 kusů. Výrobce: Vagónka Györ, Maďarsko. Rok výroby 1965-70. Vozy: 879-940? – rok 1965; Vozy 941?-983 rok 1966; Vozy 499-553 rok 1967; Vozy 554-570 rok 1967-68; Vozy 571-688 rok 1968; Vozy 689-776 rok 1969; Vozy 777-878 rok 1970. ÚDAJE JSOU BEZ ZÁRUKY. Všechny vozy z výroby měly režim RIC = oprávnění k mezinárodnímu provozu. Ten jim byl v průběhu let různě odebrán.

Velká část vozů přešla z důvodů modernizace pod kódy (vozy z Maďarska):
-Aee 140 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009 = Aee 140 2011);
-Apee 141 (Ba = Bm 1983 = Ahee 1996 = Apee 2001 = Apee 141 2008);
-Aee 147 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009);
-Aee 142 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Aeel 1996 = Aee 2001 = Aee 147 2009 = Aee 142);
-Bee 246 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 = Bee 246 1996);
-Bee 240 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 = Bee 246 1996 = Bee 240 2008-09);
-Bee 238 (Ba = Bm 1983 = B 1990 = Beel 1997-98 = Bee 2001 =Bee 246 1996 = Bee 240 2008-09 = Bee 238 2010);
-Bpee 247 (Ba = B 1983 = B 1990 = Bhee 1996 = Bpee 2001 = Bpee 247 2009);
-Bpee 242 (Ba = B 1983 = B 1990 = Bhee 1996 = Bpee 247 2001 = Bpee 242 2006);
-Bpee 239 (Ba = B 1983 = B 1990 = Bhee 1996 = Bpee 247 2001 = Bpee 239 2008);
-Bpee 237 (Ba = B 1983 = B 1990 = Bhee 1996 = Bpee 2001 = Bpee 247 2001 = Bpee 242 2006 = Bpee 239 2008 = Bpee 237 2010).
Vůz Ba 51 54 20-80 636 přešel někdy v letech 19xx pod kód Bc 51 54 55-40 103 který byl posléze zrušen. Vůz 51 54 20-80 864 přešel v roce 1992 po rekonstrukci pod kód Apeer 50 54 19-30 000 a posléze byl zrušen. V rekon. řadách Bhee, Bpee 247, 242, 239, 237, Beel, Bee 246, 240, 238,  se vozy setkaly s rekonstruovanými vozy původní řady Bai maďarské výroby. Část vozů přešla v roce 1993 na Slovensko (viz samotné přehledy vozů). Vozy které nebyly rekonstruovány zůstaly v řadě, která prošla několikerou změnou označení.
Zdroj informací vozů, které přešly na Slovensko www.vagonweb.cz.

 Charakteristika intervaly 20-80, 20-10, 20-40 a 20-41 Německo: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a s oddíly pro cestující. Vůz obsahoval deset oddílů, které měly sedadla, původně koženkové, pro osm cestujících. Obsaditelnost byla tedy 80 míst k sezení. Topení bylo odporové. Skládalo se z topných článků umístěných v oddílech i v postranní chodbě. Články byly napájené původně párou, posléze el. energií, přičemž teplo odcházelo přímo do prostoru pro cestující. Výkonnost tohoto způsobu topení nebyla ideální. Vstupní dveře měli dvě stupačky a byli zalamovací. Okna byly otevíratelná, polospouštěcí. 2x WC. Řada byla vybavena průběžným (žlutě označeno) napájením. Podvozek – bezrozsochový Görlitz V. Povolená rychlost byla 140 km/h. V řadě bylo vyrobeno 664 kusů. Rok výroby 1965-73. Vozy: 000-234 – rok 1965-68 interval 20-80; Vozy 235-448 rok 1969-71 interval 20-10; Vozy 449-488 rok 1972 interval 20-40; Vozy 000-174 rok 1972-73 interval 20-41. Řada měla tedy čtyři intervaly: 20-80, 20-10, 20-41, 20-41. První vozy číslo 000 až 039 nesly označení Ba 3000 až 3039. V roce 1968 došlo k přečíslování těchto vozů na 51 54 20-80 000-039. Všechny vozy z výroby měly režim RIC = oprávnění k mezinárodnímu provozu. Ten jim byl v průběhu let různě odebrán. Všechny vozy nejdříve přešly v roce 1983 po kód Bm se stávajícími intervaly a postupně jim bzl odebrán režim RIC.

Zde stručný přehled z několika důlkežitých rekonstrukcí, úprav a přesunů:
V letech  1999 až 2010 docházelo k úpravě jednoho oddílu určeného pro cestující, na oddíl určený pro vlakový doprovod. Tím vznikla řada Bg 260. Týkalo se to 8? vozů  z intervalu 20-80 (Ba = B (1983) = Bg 260 (1999-2010); 15? vozů  z intervalu 20-10 Ba = B (1983) = Bg 260 (1999-2010); 13? vozů z intervalu 20-40 Ba = B (1983) = Bg 260 (1999-2010); 44? vozů z intervalu 20-41  Ba = B (1983) = Bg 260 (1999-2010). Vůz 51 54 20-41 10 přešel v roce 199? po rekonstrukci na lehátkový vůz pod kód Bc 51 54 55-40 008. Byl posléze zrušen. Vozy 51 54 20-10 369 a 397 přešly z důvodu rekonstrukce v roce 199? na lehátkové vozy pod kód Bc, 51 54 55-40 007 a 044. V roce 199? oba z důvodů zásadní rekonstrukce přešly pod kód Bee 272. Vůz 51 54 20-41 001 přešel v orce 1992 z důvodu zásadní rekonstrukce pod kód Beer 50 54 20-78 001, v roce 1996 přešel pod kód Bee 272. Vůz 51 54 20-41 106 přešel v roce 199? po rekonstrukci na lehátkový vůz pod kód Bc 51 54 55-40 002 a po další době přešel pod kód Bc 841, 51 54 55-80 008. Část vozů přešla v roce 1993 na Slovensko. Další přesuny jsou uvedeny v galeriích.
Zdroj informací vozů, které přešly na Slovensko www.vagonweb.cz a alanbutschek.cz

 Charakteristika: Čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s postranní chodbou a s oddíly pro cestující. Vůz obsahoval deset oddílů, které měly sedadla, původně koženkové, pro osm cestujících. Obsaditelnost byla tedy 80 míst k sezení. Topení bylo teplovzdušné. Skládalo se z topných článků a větracího systému, který ohřátý vzduch rozháněl pomocí větráků do všech částí vozu. Zdroj elektrická energie. Vstupní dveře měly 2 stupačky u vozů 175-207 a 3 stupačky u vozů 208-979. Dveře byli zalamovací. Okna byla otevíratelná, polospouštěcí. 2x WC a 2 x umývárka – umístění bylo na představcích vozu (nástupní plošina). Řada byla vybavena průběžným (žlutě označeno) vzduchovým napájením. Podvozek – bezrozsochový Görlitz V/ Görlitz Va. Technické typy vozů 1.371 (vozy 175-565), typ 1.313 (vozy 566-725), typ 1.333 a 1.336 (vozy 726-842), typ 1.351 (vozy 891-990). Povolená rychlost byla 140 km/h. Výrobce: Waggonbau, Bautzen, Německo (tehdy DDR).  V řadě bylo vyrobeno 816 kusů. Rok výroby 1974-785. Vozy: 175-207 – rok 1974; Vozy 208-330 rok 1977; Vozy 331-370 rok 1978; Vozy 370-565 rok 1979; Vozy: 566-649 rok 1981; Vozy: 650-725  rok 1982; Vozy: 726-842 rok 1983; Vozy: 843-890 rok 1984; Vozy: 891-990 rok 1985. Řada měla z výroby jeden interval 20-41. Všechny vozy z výroby měly režim RIC = oprávnění k mezinárodnímu provozu. Ten jim byl v průběhu let různě odebrán (část vozů).

Zde výčet osudů některých vozů:

Vůz Ba 51 54 20-41 363 přešel v roce 2009 po úpravě na lehátkový vůz pod kód Bc 842 (Ba 51 54 20-41 = Bm (1983) 51 54 20-41 = B (1990) 51 54 20-41 = Bc 841 (rok?)  51 54 55-40/55-80 = Bc 842 (2009) 51 54 59-30 363. Vozy 51 54 20-40 383, 387, 389, 391, 396, 399, 402, 406, 407, 409, 412, 462, 463, 464, 465, 467, 469, 470, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 501, 907 přešly z důvodu rekonstrukce (úprava na vůz s prostorem pro přepravu jízdních kol) v letech 2009-2011 pod kód Bd 264 (41 vozů). Přičemž vůz číslo 907 prošel úpravou již v roce ?, úprava není shodná jako mají vozy řady Bd 264. Byl veden stále v řadě B 249 a v roce 2011 byl převeden pod kód Bd 264 se stávajícím intervalem 20-41. Vozy 51 54 20-41 339, 398, 558, 563, 824 a 896 přešly v roce 19?? po úpravě na lehátkový vůz pod kód Bc 841 (6 vozů). Vozy 51 54 20-41 883 až 890 měly z výroby konstrukční rozdíl (dosazené CZE) a v roce 2003 prošly úpravou a přešly pod kód Bee 243 (8 vozů). Vozy 51 54 20-41 178, 249, 251, 275, 280, 291, 292, 305, 438, 502, 504, 506, 508, 522, 547, 551, 552, 581, 655, 685, 700, 723, 731, 737, 747, 819, 877, 949, 957, 964 a 980 přešly z důvodu rekonstrukce v letech 1992-95 pod kód Bee 273 (31 vozů). Vozy které v průběhu let přišly o režim RIC přecházely pod kód B 256. V  letech 2005-07 byla ta část vozů, která měla tři kuřácké oddíly, převedena pod kód B 244. V roce 2007 je celá osobní doprava vyhlášena jako nekuřácká a kód B 244 byl zrušen a vozy přešly zpět pod kód B 249 či B 256. Část vozů přešla v roce 1993 na Slovensko.
– Vozy číslo 775, 839, 878, 951, 970, 974 a 982 byly v roce 2015 kratkodobě pronajaty od ZSSK do Republiky Makedonie pro zvládnutí uprchlické krize. Po ukčení nájmu zpět v provozu u ZSSK.

|____________________________________________________________________________________

|intervaly, vozy:

Ba, 51 54 20-80 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (295 Maďarsko)

Čísla vozů: 499 až 688 a 879 až 983

 • GALERIE

Počet vozů: 0 (235 Německo)

Čísla vozů: 000 až 234

  GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-80/Bm, 50 54 20-80 čímž stávající forma označení zaniká.

Ba, 51 54 20-10 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (190 Maďarsko)

Čísla vozů: 689 až 878 Maďarsko

  GALERIE

Počet vozů: 0 (214 Německo)

Čísla vozů: 235 až 448

  GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-10/Bm, 50 54 20-10 čímž stávající forma označení zaniká.

Ba, 51 54 20-40 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (40 Německo)

Čísla vozů: 449 až 488

GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-40/Bm, 50 54 20-40 čímž stávající forma označení zaniká.

Ba, 51 54 20-41 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (175 Německo)

Čísla vozů: 000 až 174

GALERIE

– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-41/Bm, 50 54 20-41 čímž stávající forma označení zaniká.

Ba, 51 54 20-41 …………………………………………..

Počet vozů: 0 (816 Německo)

Čísla vozů: 175 až 990

Galerie

– v 70. a 80. letech minulého století byly po dodání vybrané vozy vyčleněny pro provozování na elitním Ex/R „Ostravan“. Šlo o vozy  z dom.st. Bohumín Aa 19-41 093-100 (Bautzen 1978), Ba 20-41 461-480 (Bautzen 1979), později i některé vozy řady BDa (Bautzen 1974-81). Vozy byl označeny logem Ostravan s rudou hvězdou u nástupních dveří. Vozy byly řazeny do dvou souprav po 12ti vozech. Loga se přestaly obnovovat v letech 1986/87 a v dalších letech byly vozy nahrazeny nově dodanými vozy řad Amee, Bmee, BDmeer. (zdroj: časopis Dráha)
– V roce 1983 vozy a interval přechází pod nové označení Bm, 51 54 20-41/Bm, 50 54 20-41 čímž stávající forma označení zaniká.

|_________________________________________________________________________________

|historie

Hierarchie vývoje označení řady (z hlediska většinového počtu vozů, které v řadách přecházely):

Ba Maďarsko:

|Ba (1965 až 70) 51 54 20-80, 51 54 20-10 = Bm (1983) 51 54 20-80, 51 54 20-10 = B (1990) 51 54 20-80, 51 54 20-10 = B 251 (2001) 51 54 20-80, 51 54 20-10.

1. Ba ČSD:

Ba Německo:

|Ba (1965 až 73) 51 54 20-80/20-10/20-40/20-41 = |Bm (1983 přeznačení řady) 51 54 20-80/20-10/20-40/20-41 = |B (1990 přeznačení řady) 50 54 20-80/20-10/20-40/20-41 = |B 250 (2001 obdržení indexu) 50 54 20-80/20-10/20-40/20-41

1. Ba ČSD:

Ba Německo:

Ba (1974) 51 54 20-41/50 54 20-41 = Bm (1983) 51 54 20-41/50 54 20-41 = B (1990) 51 54 20-41/50 54 20-41 = B 244 (2005-07) 51 54 20-41/50 54 20-41 (část vozů) = B 249 (2009) 51 54 20-41 (RIC)/ B 256 (2009) 50 54 20-41 (Bez RIC)

1.Ba ČSD:

Současný stav: zaniklá řada v roce 1983

Ba 

|_________________________________________________________________________________

|technická specifika

Maďarsko 1965-70:

HLAVNÍ TECH. ÚDAJEuváděno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39ooo kg; Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm; Výška střechy od temene kolejnice: 4231 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm; Brzda : DAKO R, špalíková; Brzdící váha: P 41, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení: zářivkové

Německo 1965-73:

HLAVNÍ TECH. ÚDAJEUdáváno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2883 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4231 mm; Průměr styčné kružnice kola: 950 mm;  Brzda : DAKO-R, špalíková;  Brzdící váha: P 41, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V.

Německo 1974-85:

HLAVNÍ TECH. ÚDAJE interval 51 54 20-41/50 54 20-41 Udáváno v milimetrech, kilogramech a tunách
Váha prázdného vozu:  39000 kg;  Délka skříně:  24200 mm; Šířka skříně: 2882 mm;  Výška střechy od temene kolejnice: 4232 mm; Průměr styčné kružnice kola: 920 mm;  Brzda : DAKO, špalíková;  Brzdící váha: P 42, R 58 t; Délka vozu přes nárazníky: 24500 mm; Osvětlení:  zářivkové – chodba a oddíly,  vedlejší a nouzové žárovkové; Podvozek: Bezrozsochový Görlitz V. Rok výroby 1982-85: Görlitz V/Va.

|__________________________________________________________________________________

Původní, zaniklé či průběžné řady <– zpět Původní řady vozů 2.třídy                                                                             Další řada Bmee 1987 Německo

===================================================================================

Kam dále: Železnice I nebo Železnice II nebo Železnice III nebo Železnice IV nebo  Železnice V 

===================================================================================

Napsat komentář