Původy železničních osobních vozů – železnice

nastoupil.com

Původy železničních osobních vozů – železnice

KDO JE OBEZNÁMEN S HIREARCHIÍ TĚCHTO STRÁNEK NEMUSÍ ČÍST CELÝ TEXT A MŮŽE ROVNOU PŘEJÍT NA TUČNĚ ZVÝRAZNĚNÉ ABa 2004. Smyslem železničního katalogu osobních vozů není jenom v uvedení současných funkčních druhů a jejich jednotlivých řad. Jde i o jejich původ. Spousta vozů vzešla ze spousty řad a mnohé z nich již neexistují, nebo se reinkarnovaly do jiných řad. Nemalý počet vozů se různě někam zatoulal, byli předělány do jiných druhů např. na Měřící vozy, Obytné vozy nehodových jednotek a nebo „prachsprostě“ již zanikly stářím. Katalog se skládá ze tří hlavních kategorií. První ukazuje na současnou existenci konkrétních řad a fyzických vozů (krom vozů přípojných je již zcela kompletní – mimo elektrických a motorových jednotek). Jelikož vozy v současných řadách prodělaly od svého sjetí z výrobního pásu řadu rekonstrukcí, úprav a já nevím čeho ještě, bylo na snadě, že se musí udělat nějaká základní platforma původních řad a označení, ze kterých existující vozy vzešli. Tomuto se věnuje kategorie Původní či zrušené či rekonstruované řady (bohužel jich je vytvořeno zatím málo, ale usilovně se na nich pracuje). Tyto původní řady obsahují základní tabulky vyrobených vozů, do kterých se mohou přidávat informace, fotografie a jiné údaje. Třetí kategorie je jednoduchý přehled výrobních čísel třech hlavních výrobců, taktéž prozatím v prenatálním období. Ta je ZDE. V budoucnu by se měla objevit ještě kategorie OSTATNÍ, která bude mít v sobě vozy měřící, pracovní a jiné, prostě vozy, které se do těchto kategorií rozutekly. Všechny tři kategorie zasahují do minulosti jasně vyhraněné stářím vozů, které jsou či byly v řadě, která je ještě (nebo byla v nejbližší době) existující. Kategorie zasahují tedy do doby cca 1960-62. Všechny kategorie jsou mezi sebou provázány aby se daly dobře sledovat pohyby jak celých řad tak jednotlivých vozů. Vůz ABa 2004 je v základě  uveden v kategorii Původní řady, ta je ZDE. Získaly se o něm nějaké informace, zmizel pověstný otazník a údaje se doplnily. Zmíněný vůz  se přemněnil v řadu AB 50 54 39-40 a následně byl předělán na měřící vůz, který je již zrušen. Ve všech kategoriích se zmíněný vůz nachází a pokud jsou fota je i v galeriích kde se nacházejí, pohyb vozu popsán. Samozřejmě, že se až udělá i kategorie vozů Ostatních (měřící vozy, obytné vozy atd.) zmíněný ABa 2004 se dostane až tam. Vůz BDmee 51 54 82-70 055 je také předělán na měřící vůz. Najdete ho zde v Galerii řady BDhmsee 448 (jelikož původní řada BDmee ještě nedosáhla svého vzniku je prozatím jen zde) i v charakteristice řady. Vůz Bymee 50 54 22-44 309 došel také do stavu Měřícího vozu. Lze ho najít jak v charakteristice Bdmtee 281 (původní řada Bymee také ještě neviděla světlo světa) tak i v její galerii.

Měřící vůz trolejového vedení EL 44 646, původně ABa 2004, Úvaly, 10.07.2004, pohled na vůz I

Napsat komentář