Příspěvky Petra Volfa – železnice

nastoupil.com

Příspěvky Petra Volfa – železnice

Petr Volf opět přispěl svými fotografiemi a stejně jako Adam Fiurášek napomáhá k doplňování žel. katalogu. Za což jim oběma patří velký dík. Petr Volf poslal fotografie vozů řad Apee 140, Ampz 146, ARmpee 832, Bpee 237 a Bmz 245. Znovu prokázal dobré fotografické vidění a jeho ohnisko objektivu přineslo další neokoukané záběry na detaily interiérů.

Napsat komentář