10.06.2017

nastoupil.com

10.06.2017

Aktualizované řady:

doplnění fotografií u řad: Bmz 225 Bmz 229 Bmz 230 Bmz 232

Bmz 230, 61 54 21-91 051-9 – Praha hl.n., 20. 12. 2016, foto: Adam Fiurášek

Bmz 232, 6181 21-90 006-1 – ve zkušebním laku ÖBB NightJet, po dodání do ČR odstaven areálu DPOV Přerov, 4.2.2017, foto: Adam Fiurášek

Napsat komentář