05.05.2014

nastoupil.com

05.05.2014

V této aktualizaci se objevují fotografie Lukáše Keista, který rozšířil řadu přispěvatelů, za což mu patří velký dík.

Aktualizace:

Ampz 146 B 249 Bmee 248  Amee pův. řada  Bmee pův. řada  Bdmpee 233 BDs 450

B 249, 51 54 20-41 882-1, DKV Plzeň, 15.08.2013, R 1545

B 249, 51 54 20-41 882-1, DKV Plzeň, 15.08.2013, R 1545

Napsat komentář