10.06.2017

Aktualizované řady:

doplnění fotografií u řad: Bmz 225 Bmz 229 Bmz 230 Bmz 232

Bmz 230, 61 54 21-91 051-9 – Praha hl.n., 20. 12. 2016, foto: Adam Fiurášek

Bmz 232, 6181 21-90 006-1 – ve zkušebním laku ÖBB NightJet, po dodání do ČR odstaven areálu DPOV Přerov, 4.2.2017, foto: Adam Fiurášek

Publikováno v Železnice

29.04.2017

Aktualizované řady:

doplnění informací u zaniklých řad: A150 Bt277 Bt278 Bt283 B255 Ba (1965-73, 1974-85) Bai (1969-75 Českoslov.) Bai (1966-74 Maďarsko) BDa (1974-81)

doplnění informací u současných řad: Bee238 Bee240 BDs450 Bmx765

Bee 238, 61 54 20-70 505-0, panel EIS, Praha hl.n., 20.9.2015, foto: A Fiurášek

Publikováno v Železnice

24.02.2017

Aktualizované řady:

doplnění informací u zaniklých původních řad: ABa (1964-73) ABm (1984) Ba (1974-85) Bymee (1989-90) Bte (1990-91) Bte (1991-92)

doplnění informací u současných řad: AB 350 WLAB 822

Bdtmee 5056 22-44 056-6 ZSSK – Čadca 12.08.2004, scan papírové fotografie, foto: A. Fiurášek

Bdt 5056 21-08 417-7 ZSSK – Čadca,12.08.2004, scan papírové fotografie, foto: A. Fiurášek

Publikováno v Železnice

21.02.2017

Aktualizované řady:

doplnění informací u současných a zaniklých řad: A 150 A 151 Aa (1967-78) Bmz 232 Bee 240  Bee 238  Bdmtee 281 Bvt 453 Btk 662 Bmx 765 WRmz 817 Du 591 Ds 952 Ds 953

Bdmtee 281, 50 54 22-44 103-8, DKV Čes. Třebová, 26.08.2011, nápisy ve voze, foto Adam Fiurášek

Bdmtee 275, 50 54 22-44 117, DKV Česká Třebová, štítek výrobce, 26.08.2011, foto Adam Fiurášek

Publikováno v Železnice